tło

Wielofunkcyjne
oprogramowanie
do utrzymania ruchu

QRmaint to sprawdzony producent oprogramowania. Spraw aby maszyny, automatyka i infrastruktura w Twojej firmie otrzymały wysokiej jakości wsparcie. Utrzymanie ruchu i automatyzacja procesów biznesowych nie będą dłużej wyzwaniem. Sprawdź system QRmaint dostępny w bogatej konfiguracji dla Twojej branży.

 

Przetestuj za darmostrzałka Nasi kliencistrzałka
system CMMS

System CMMS

Obłsuga maszyn, sprzętu, robotyzacja i automatyzacja procesów, wymagają systemu CMMS (Computerized Maintenance Management System). Wdrożenie CMMS dla optymalizacji procesów biznesowych, utrzymania ruchu, jest ważne dla firm produkcyjnych.

QRmaint jest oprogramowaniem, które łaczy wiele funkcji i daje specjalistą utrzymania ruchu doskonałe narzędzie do codziennej pracy. Operacje maintenance są dzięki niemu prostsze, a każda maszyna otrzymuje odpowiednie wsparcie. Weliminuj nieplanowne przestoje z aplikacją mobilną CMMS QRmaint.

Asset Management

Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury jest kluczowym elementem dla branży nieruchomości i budownictwa. Asset Management System & Facility Management System, to gwarancja pełnej obsługi technicznej nieruchomości. QRmaint łaczy obie funkcjonlaności i ułatwia administrowanie budynkiem oraz zarządzanie aktywawmi w sposób, który zabezpieczy inwestycje przed nieprzewidzianymi awariamii.

Skuteczne zarządzanie aktywami obejmuje utrzymanie w dobrej kondycji kluczowego sprzętu i infrastruktury dla działalności każdego obiektu. Niezależnie od tego, czy Twoja firma to klub fitness, hotel czy budynek użyteczności publicznej, QRmaint to system, który możesz z powodzeniem wdrożyć jako Asset Management. Zwiększ kontrolę nad inwestycją i wyposaż serwisantów, managerów, czy kierowników budynku, w system do zardządzania obiektem i utrzmania ruchu.

 

 

asset management
field service and maintenance

System do obsługi zgłoszeń

System obsługi zgłoszeń jest idealnym narzędziem do wykonywania prac serwisowych w terenie. Ta funkcjonalność odpowiada działaniom pracy w branży usług terenowych i konserwacji (Field Service and Maintenance) i jest dostępna z poziomu aplikacji mobilnej QRmaint.

Aplikacja jest przeznaczona dla pracowników terenowych, którzy wykonują złożone zadania UR w odległych lokalizacjach. Niezależnie od tego, czy jest to branża energetyczna z turbinami elektronicznymi i wiatrowymi oraz rurociągami, firmy lub nieruchomości, brnaża deweloperska, czy też praca wiąże się z utrzymaniem infrastruktury krytycznej i łączności radiowej, lub w wielu innych obszarach.

QRmaint doskonale wpisuje się w potrzeby pracowników i branży, które wymagają skoordynowanych działań wielu zespołów w odległych lokalizacjach .

tło

Wypróbuj QRmaint

Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.

Poznaj pełne możliwości systemu QRmaint

System QRmaint oferuje szereg funkcji, które pozwalają na wdrożenie kompleksowego zarządzania utrzymaniem ruchu, produkcją, infrastrukturą, logistyką wewnętrzną, łańcuchem dostaw i nie tylko. Integracja systemów i technologii jest łatwa i pozwala na wdrożenie wysokich standardów. Optymalizacja procesów produkcyjnych, wysokie wskaźniki efektywności produkcji są łatwiejsze do osiągnięcia z QRmaint.

Zgłaszanie awarii i usterek

Zgłaszanie awarii i usterek

Aplikacja QRmaint umożliwia identyfikację problemów ze sprzętem i urządzeniami. Za pomocą aplikacji mobilnej można określić przyczynę problemu i przypisać krótko- i długoterminowe zadania naprawy lub konserwacji.

Wezwanie techników działu UR, serwisantów w celu usunięcia awarii jest szybkie i łatwe. Niezależnie od branży, czy jest to linia produkcjna, czy są to obiekty infrastruktury, możesz utrzymywać sprzęt w dobrym stanie i zgłaszać problemy według kodu usterki. Procesy stają się jasne i zrozumiałe. Usprawnij komunikację i uporządkuj procedury w swojej firmie.

Funkcja do obsługi zgłoszeń umożliwia:

 • Zgłaszanie błędów, awarii i usterek
 • Wykorzystanie zdjęć i wideo podczas zgłaszania problemów
 • Komunikację między działami UR, linią produkcyjną itp.
 • Automatyczne przypisywanie kodów usterek
 • Identyfikację dokładnej lokalizacji problemu
Przetestuj za darmo

Aplikacja do zarządzania zadaniami

QRmaint to program do zarządzania zadaniami. Jest to jedna z najważniejszych funkcji udostępnianych pracownikom utrzymania ruchu. Organizacja zadań pozwala na ustalenie lepszych standardów pracy. Dzięki funkcji zarządzania zadaniami można wybrać zespoły specjalistów, elektromechaników, inżynierów UR, mechaników, do określonych zadań.

Niezależnie od tego, czy są to zadania usług terenowych, instalacji w budynkach, czy na produkcji, w parku maszynowym. Wykonuj działania UR, od prostych zadań konserwacji maszyn, po złożone naprawy awarii wymagające szybkiej reakcji w celu skrócenia czasu przestoju maszyny.

System do zarządzania zadaniami QRmaint, pozwala Ci na:

 • Monitorowanie aktywnych zadań i organizacje zadań
 • Planowanie zadań prewencyjnych
 • Pełny podgląd użytkowników
 • Kontrole zadań
 • Ustalanie priorytetów zadań
 • Kontrolę czasu pracy i czasu realizacji poszczególnych zadań
 • Realizacje zadań według schematów i dokumentacji technicznie (z wykorzystaniem nagrań video, zdjęć).
Przetestuj za darmo
Aplikacja do zarządzania zadaniami
checklist

Listy kontrolne

Listy kontrolne stanowią jeden z podstawowych elementów ważnych dla prawidłowego wykonywana zadań.  Check listy pozwalają na realizacja zadań zgodnie z harmonogramem pracy. Checklista pomaga zmniejszyć ilości błędów podczas przeglądów, serwisów i napraw.

Bez względu na to, czy pracownik UR ma wykonać naprawę maszyn i dobrać dobre części, czy sprawdzić ogólny stan urządzeń w budynku, aplikacja QRmaint pozwala na tworzenie list kontrolnych zgodnie z potrzebami Twojej firmy. W każdym przypadku możesz stworzyć dowolną listę kontrolną aby zadania przebiegały sprawnie.

Check listy pozwalają na:

 • Tworzenie harmonogramu zadań i działań
 • Identyfikacje urządzeń za pomocą kodów
 • Klasyfikacja zadań
 • Ocena stanu urządzeń
 • Wprowadzanie komentarzy do zadań w aplikacji
 • Śledzenie terminów
 • Weryfikacja pracowników za pomocą podpisów cyfrowych
 • Ustalanie wymaganych narzędzi i części do napraw
Przetestuj za darmo

Prewencyjne utrzymanie ruchu

Zadania prewencyjne (preventive maintenance) ograniczają nieplanowane przestoje i pomagają zadbać o utrzmanie maszyn oraz urządzeń. Korzystając z aplikacji QRmaint, można płynnie planować prewencyjne utrzymanie ruchu, które obejmuje serię zadań dostosowanych do potrzeb firmy.

Jeśli chcesz zaplanować konserwację maszyn i upewnić się, że części zostaną wymienione przed wystąpieniem awarii i kosztownych przestojów, możesz zaplanować zadania na czas. Jeśli chcesz mieć pewność, że krytyczne instalacje infrastruktury działają bez problemów, również możesz skorzystać z naszej aplikacji. Aplikacja QRmaint pozwala na:

 • Planowanie zadań prewencyjnych
 • Ustalanie zadań i podziału pacy dla zespołów UR
 • Śledzenie wskaźników MTTR, MTTF, MTBF
 • Ustalanie harmonogramów przeglądów
 • Monitorowanie maszyn i zużycia części
 • Analizowanie trendów
Przetestuj za darmo
prewencyjne utrzymanie ruchu
podgląd szczegółów urządzenia

Podglad szczegółów urządzenia

Monitoring maszyn produkcyjnych, urządzeń infrastruktury, a nawet środków trwałych. Działanie firmy powinno opierać się na wykorzystaniu rzeczywistych danych, a nie jedynie intuicji. Aplikacja QRmaint pozwala na wgląd w szczegóły wyposażenia i monitorowanie przestojów. W aplikacji masz dostęp do:

 • Listy aktywnych urządzeń
 • Monitorowania urządzeń w różnych lokalizacjach
 • Kontroli przestojów maszyn
 • Wglądu w pełne dane techniczne maszyn, urządzeń i instalacji
 • Wgląd w historię urządzenia
Przetestuj za darmo

Zarządzanie magazynem części zamiennych

System QRmaint jest w pełni zintegrowany z magazynem części zamiennych i narzędziownią. System zarządzania magazynem pozwala na sprawne wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem ruchu. Pracownicy mają stały dostęp do danych z magazynu o aktualnym stanie części zamiennych. Mogą realizować zlecenia pobrania części z magazynu bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej. Możliwości aplikacji obejmują:

 • Listy dostępnych części ze zdjęciami i pełnymi danymi
 • Kompletny stan magazynowy – lista dostępnych części
 • Klasyfikacje części według typu, producenta, statusu itp.
 • Korektę stanów magazynowych
 • Możliwość pobierania części dla przypisanego zadania
Przetestuj za darmo
system do zardządzania magayznem
autonomiczne utrzymanie ruchu

Autonomiczne Utrzymanie Ruchu

Autonomiczna konserwacja w QRmaint umożliwia operatorom maszyn wykonywanie zadań przygotowawczych przed rozpoczęciem pracy, na przykład podczas obsługi maszyn linii produkcyjnej. Operatorzy maszyn w parku maszynowym mają możliwość rejestrowania zadań przygotowawczych przed rozpoczęciem pracy. Pozwala to operatorom UR upewnić się, że spełnione są wszystkie normy i standardy użytkowania maszyn. Ma to bezpośredni wpływ na poprawę produktywności, ale także na zgodność z przepisami BHP lub HACPP.

Przetestuj za darmo

Zapotrzebowania

QRmaint to aplikacja mobilna, która jest bezpośrednio zintegrowana z działem zapotrzebowań i dostawcami zewnętrznymi. Dzięki integracji z magazynem części zamiennych, pracownicy działu zamówień mają nieprzerwany dostęp do aktualnego stanu magazynowego części zamiennych i mogą przetwarzać zamówienia bezpośrednio od zweryfikowanych dostawców. Zwiększa to dokładność realizacji zamówień części zgodnie ze specyfikacją sprzętu i urządzeń.

Funkcja zapotrzebowania pozwala na:

 • Komunikację z dostawcami części zamiennych
 • Transfery między magazynami
 • Odbiór towarów do magazynu
 • Tagowanie i oznaczanie części kodami QR
Przetestuj za darmo
zapotrzebowania
Dashboard TV

Dashboard TV

Aplikacja mobilna QRmaint umożliwia przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym do pracowników operacyjnych, kierowników i managerów za pomocą funkcji dashboard TV. Dzięki niej, masz możliwość wyświetlania danych operacyjnych w celu lepszego monitorowania pracy w produkcji lub innych branżach.
Rodzaj wyświetlanych danych można dowolnie modyfikować, w zależności od potrzeb i wskazań specyficznych dla danej firmy. Popularne dane, które mogą być wyświetlane to:

 • KPI (kluczowe wskaźniki wydajności)
 • Częstotliwość i czas trwania napraw
 • Liczba awarii
 • Częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji
 • Przywołania do linii produkcyjnych
Przetestuj za darmo

ANDON

ANDON to system przywoławczy, który usprawnia komunikację w zakładzie pomiędzy działami produkcji, utrzymania ruchu, kontroli jakości i magazynu. System ANDON w aplikacji mobilnej QRmaint umożliwia operatorowi wezwanie pracowników działu utrzymania ruchu za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Sygnalizacja ANDON może być używana do:

 • Wezwania brygadzisty/kierownika produkcji
 • Przywoływania kontroli jakości
 • Zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie
 • Wzywanie wózków widłowych do odbioru produktów
Przetestuj za darmo
system przywołań andon
plany interaktywne

Plany interaktywne

Interaktywne plany w systemie QRmaint to dostęp do wizualizacji obszaru roboczego, takich jak: park maszynowy. Jako manager lub kierownik UR otrzymujesz dostęp do dokładnego planu z rozmieszczeniem maszyn i urządzeń. Dzięki temu śledzenie postępów prac i przestojów jest znacznie łatwiejsze. Interaktywne plany oferują:

 • Lepsze monitorowanie pracy i czasu realizacji zadań
 • Graficzne przedstawienie obszaru produkcji (bardziej przejrzyste procesy)
 • Skuteczniejsze śledzenie pozycji i zadań techników
 • Dokładniejsze monitorowanie stanu i statusu maszyny
Przetestuj za darmo

Raporty

Wykorzystanie danych ma kluczowe znaczenie dla każdej organizacji, której celem jest utrzymanie rentowności i gotowości operacyjnej, lub dla tych firm, które koncentrują się na wzroście i rozwoju. QRmaint umożliwia generowanie raportów, które mogą być wykorzystywane przez pracowników UR, menedżerów i działy finansowe w celu lepszej kontroli wydatków.

Raporty dla firm produkcyjnych mogą objemować:

 • Zbiorcze podsumowanie utrzymania sprzętu
 • Hierarchiczny raport o stanie obsługi technicznej
 • Raport zadań urządzenia
 • Raport dostępności urządzenia
 • Raport kwartalny dla urządzeń
 • Raport o codziennych przestojach
 • Raport zadań o najwyższym priorytecie
Przetestuj za darmo
raporty
tło

Wypróbuj QRmaint

Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.

Poznaj opinie naszych klientów!

QRmaint doskonale sprawdza się w rożnych branżach takich jak zakłady produkcyjne, utrzymanie techniczne nieruchomości, sieci sklepów, uczelnie, serwisy. Przeczytaj co sądzą o nas przedstawiciele rożnych branż.

>

Jeżeli ktoś nie znajdował części na magazynie, to kupowaliśmy nowe. Generowaliśmy wtedy niepotrzebne koszty. Druga rzecz, jeżeli chodzi o magazyn - w sytuacji, kiedy dysponujemy opisem części i mamy je skatalogowane w programie, to nie ma problemu, żeby kupić dokładnie takie same. Nie trzeba ich nigdzie szukać. Są zapisane w programie (red. QRmaint CMMS).

Tomasz Jaroszewski

Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu

>

Analizowaliśmy rynek. Chcieliśmy wybrać usługę, gdzie cena idzie w parze z jakością. Mieliśmy jedno założenie – program musimy zrozumieć w godzinę. Jeżeli go w tym czasie nie zrozumiemy, to nie jest on dla nas. QRmaint jest bardzo przejrzystym programem, zrobionym pod Utrzymanie Ruchu. Tutaj nie było problemu.

Jarosław Kurach

koordynator Utrzymania Ruchu

>

System Qrmaint jest programem, który bardzo dobrze uzupełnia wymogi stawiane dla Przemysłu 4.0

Tomasz Wachowski

Z-ca dyrektora technicznego

>

System Qrmaint wdrożony w naszej firmie znacząco usprawnił pracę naszego zespołu z działu Utrzymania ruchu, oraz poprawił znacząco reakcje zespołów na bieżące awarie produkcyjne.

Rafał Topolski

Inżynier optymalizacji procesów produkcyjnych

>

Zgłoszenie awarii poprzez skanowanie kodu QR umieszczonego na maszynie praktycznie wyeliminowało nieścisłości utrudniające ustalenie, którego urządzenia dotyczył problem. Zapisywanie wszystkich zgłoszeń w systemie daje świetny obraz, z którymi maszynami mamy największe problemy.

Krzysztof JANIK

Główny Automatyk / Automation Service Supervisor

>

Najważniejsze jest to, że moi pracownicy wiedzą, ile jest zadań do wykonania i jakie są priorytety. Technicy mają dostęp do zadań w czasie rzeczywistym. W zasadzie całkowicie wyeliminowaliśmy sytuacje, które występowały wcześniej: że pewne zadania zostają pominięte bądź zapomniane.

Arkadiusz Tetloch

Manager Sekcji Utrzymania Ruchu i Innowacji

>

Moją pracę w firmie można podzielić na dwa etapy:
1. Przed wdrożeniem QRmaint – mnóstwo zbędnych telefonów, ciągłe zdawanie relacji z postępów usuwania awarii, ogrom tematów, które umykały uwadze.
2. Po wdrożeniu QRmaint – możliwość skupienia uwagi na istotnych problemach, wszyscy zainteresowani są na bieżąco, 100% zgłoszonych spraw zostaje rozwiązanych.

Aleksander Penkowski

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

>

System QRmaint pozwolił nam na rezygnację z wypełniania ton papierowych dokumentów. Mamy teraz łatwy wgląd w historię awarii, napraw i serwisów, a czas reakcji na zgłoszoną usterkę uległ znacznemu skróceniu.

Anna Ciesielska

Process Engineer

>

QRmaint skonfigurowałem sam w jeden wieczór, a już w kolejnych dniach w systemie zaczęły się pojawiać zgłoszenia awarii przez techników i operatorów.

Tomasz Pruszyński

Dyrektor Produkcji

>

System QRmaint zastąpił setki maili, które bez względu na tematykę trafiały do wszystkich na liście, zamiast jedynie do właściwych osób. Wcześniej, gdy awaria była już naprawiona, to nikt o tym tak naprawdę nie wiedział. Dziś mamy wgląd w aktualny stan każdej awarii.

Mariusz Staniszewski

Kierownik Działu IT

>

System sprawdza się bezproblemowo. Wyraźnie skrócił się czas reakcji naszych zespołów. Jest to o wiele lepszy model komunikacji niż telefony i zapisywanie awarii na kartkach lub zapamiętywanie.

Maciej Hartfil

Kanclerz AWF w Warszawie

>

Od momentu wdrożenia QRmaint w naszej firmie program się rozwija – dostosowywane są funkcje pod specyfikę branży – np. harmonogram, którego nie było podczas wdrażania, a obecnie wygląda jak kalendarz w Google.

Jacek Turkowski

Koordynator ds. technicznego utrzymania nieruchomości

>

QRmaint dał się poznać jako firma rzetelna, elastyczna oraz reagująca na pomysły i uwagi użytkowników. System ułatwia nam pracę, a jego funkcjonalności dokonywania zgłoszeń z zadowoleniem zostały przyjęte przez naszych klientów.

Sławomir Pinkowski

Prezes Zarządu

>

System QRmaint przyczynił się do wzrostu konkurencyjności naszych usług na rynku technicznej obsługi nieruchomości. Oprócz standardowych usług serwisowych dostarczamy naszym klientom narzędzie do szybkiego zgłaszania awarii oraz raportowania prac wykonywanych na nieruchomości.

Mateusz Czerwiński

>

Wdrożenie aplikacji QRmaint okazało się receptą na największe wyzwanie, jakim była bieżąca naprawa szkód. Kolejnym krokiem wdrożenia będzie wykorzystanie jej do wsparcia pracy managerów zarządzających np. sprzątaniem mieszkań.

Paweł Migacz

Dyrektor zarządzający firmy

tło

Wypróbuj QRmaint

Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.