Lista funkcji QRmaint

Poznaj wszystkie funkcje, które sprawiają, że nasza aplikacja jest świetna dla wszystkich zespołów utrzymania oraz serwisu.

Zadania

Przypisywanie zadań do pracowników

W łatwy sposób rozdzielisz prace do swoich pracowników, a dzięki raportom sprawdzisz obłożenie zadaniami poszczególnych pracowników.

Komentarze

Komentarze pod każdym zadaniem ułatwią komunikacje oraz zastąpią emaile, telefony na rzecz jednego źródła komunikacji w waszym zespole.

Statusy

Dzięki statusom w każdym momencie wiemy co dzieje się z zadaniem. Ułatwia nam to monitorowanie zadań. Na stronie startowej aplikacji znajduje się raport graficzny z ilością zadań w poszczególnych statusach.

Kalendarz

Dzięki kalendarzowi łatwo zaplanujesz swoje prace sobie oraz twoim pracownikom. Ustaw termin, aby żadne zadanie Ci nie umknęło.

Zespoły

Zadanie możesz także przypisać do zespołu. Dzięki zespołom szybciej rozdzielisz pracę, a zadanie trafi do odpowiednich osób.

Zlecenie zadania firmie zewnętrznej

Przypisz do wykonania zadania firmę zewnętrzną, a aplikacja sama wyśle maila z prośbą o potwierdzenie realizacji. Po potwierdzeniu zadania przez wybraną firmę dostaniesz potwierdzenie.

Lista kontrolna

Stwórz własne listy kontrolne i załącz do zadania. W QRmaint sam zbudujesz swoje listy kontrolne dzięki, którym wykonasz bardziej szczegółowe przeglądy, audyty czy inspekcje.

Przypisz środek trwały

Ustaw dla danego zadania środek trwały, którego dotyczy dane zadanie, aby monitorować aktualnie wykonywane prace, a także mieć dostęp do historii zadań dla danego urządzenia.

Załączniki

Wiele zadań posiada dodatkową dokumentacje. QRmaint jako program do zarządzania zadaniami pozwala dodać nieograniczoną ilość załączników do każdego zadania.

Koszty

Do zadania .możliwe jest załączenie kosztów oraz dokumentów kosztowych np. faktur. Pozwoli Ci to monitorować koszty, dla lokalizacji, budynku czy środka trwałego.

Części zamienne

Podczas obsługi zadania załącz część zamienna, a system sam zanotuje pobranie jej z magazynu.

Historia aktywności

Aplikacja QRmaint zapiszę wszystkie zmiany i aktywności w zadaniu takie jak utworzenie, zmiany statusów, zmiana przypisania, modyfikacja.

Zgłoszenia

Zgłaszanie przez zalogowanych użytkowników

W każdym planie ilość użytkowników z rolą "Zgłaszający" jest nielimitowana i darmowa. Każdy zalogowany użytkownik może w łatwy sposób dodać zgłoszenie oraz prowadzić korespondencje dot. zgłoszenia z osobami realizującymi.

Anonimowy formularz zgłoszeniowy

Każda wprowadzona lokalizacja posiada unikalny link do formularza zgłoszeniowego. Sam zdecydujesz czy chcesz pozwolić swoim użytkownikom dodawać zgłoszenia anonimowo.

Zgłaszanie przez Email

QRmaint jako system do obsługi zgłoszeń pozwala dodawać zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości email na wybrany przez siebie adres zgłoszeniowy.

Kody QR

Wprost z systemu wydrukuj nalepki z kodem QR. Przyklej na urządzeniu lub w lokalizacji, aby w łatwy sposób zgłosić usterkę dla danego urządzenia lub lokalizacji.

Zdjęcie

Zrób zdjęcie i załącz podczas dodawania zgłoszenia, aby przyspieszyć realizacje zgłoszenia i doprecyzować czego dotyczy.

Drzewo problemów

Zbuduj swoje drzewo najczęstszych problemów, aby ułatwić użytkownikom dodawanie zgłoszeń oraz uzyskać dodatkowe dane analityczne.

Automatyzacja

System QRmaint umożliwia dodanie różnego rodzaju automatyzacji. Przykładowe: zgłoszenia o określonych parametrach automatycznie będą przypisywane do osoby lub zespołu, a termin ustawiany np. 24h od daty zgłoszenia.

Powiadomienia email oraz push

Przy dodaniu komentarza lub zamknięciu zgłoszenia użytkownik zgłaszający dostaje powiadomienie email, a jeśli używa aplikacji na telefonie zostanie wysłane powiadomienie push.

Zadania cykliczne

Automatycznie generowane

Raz zaplanuj swoje przeglądy, inspekcje lub inne zadania, a system sam wygeneruje w odpowiednim momencie.

Powiadomienia

Do każdego zadania cyklicznego możliwe jest ustawienie powiadomienia mailowego zarówno dla pracowników jak i dla firmy zewnętrznej która ma zrealizować dane zadanie. Ustaw, aby nie zapomnieć o wykonaniu pracy.

Lista kontrolna

Załącz listę kontrolną, aby podczas przeglądy lub inspekcji sprawdzić wszystko i zanotować uwagi.

Harmonogram

Po zaplanowaniu wszystkich swoich prac dostępny jest podgląd w formie harmonogramu. Z łatwością sprawdzisz harmonogram prac dla danej lokalizacji lub środka trwałego.

Środki trwałe

Scentralizowana baza

Dzięki temu, że aplikacja znajduje się w chmurze możliwy jest natychmiastowy dostęp do dokumentacji, instrukcji, historii napraw oraz wielu innych danych.

Harmonogramowanie

Dzięki harmonogramowaniu QRmaint przypomni o nadchodzących terminach przeglądów oraz innych prac utrzymaniowych co spowoduje mniejsze przestoje w działaniu urządzeń i maszyn.

Historia zadań

W każdym momencie z łatwością możesz spojrzeć na wszystkie prace związane z środkiem trwałym.

Kody QR

Do każdego środka trwałego przypisany jest unikalny kod QR. Po zeskanowaniu w bardzo łatwy sposób zgłosisz awarie lub przejdziesz do szczegółowych danych.

Odczyty

W bardzo łatwy sposób dodasz kolejne odczyty, a raport graficzny zobrazuje ich historię.

Powiązane części zamienne

Istnieje możliwość powiązania części zamiennych, aby w razie nagłej awarii bardzo szybko znaleźć odpowiednią część,

Załączniki

W systemie QRmaint możesz załączyć różnego rodzaju dokumentacje np. instrukcje, aby w razie potrzeby bardzo szybko móc z niej skorzystać.

Magazyn części zamiennych

Kontrola stanów magazaynowych

Przypisz minimalną ilość, aby utrzymywać minimalne stany magazynowe.

Pasujące modele

Wprowadź pasujące modele urządzeń, aby w razie awarii maszyny bardzo szybko móc pobrać odpowiednią część.

Pobranie z magazynu podczas obsługi zadania

Wprost z formularza zadania jesteśmy w stanie powiązać część z zadaniem. Po dodaniu części automatycznie zostanie zmniejszony stan magazynowy.

Załączniki

Do każdej części można załączyć dowolną ilość różnego rodzaju załączników.

Pozostałe

Automatyzacja procesów

Wystarczy wprowadzić reguły, aby zautomatyzować część prac. Przykładowo: podczas dodawania zgłoszenia z danej lokalizacji do realizacji zadania przydzieli Andrzeja technika.

Dostosowanie formularza do swoich potrzeb

W aplikacji QRmaint sam zdecydujesz jakie pola będzie zawierał formularz zadania, zgłoszenia lub środka trwałego.

Dostosuj słowniki i kategorie

Do każdego słownika np. "Typ zadania" możesz dodać kolejne pozycje według własnych potrzeb.

Powiadomienia email

W systemie istnieje możliwość włączenia/wyłączenia rożnego rodzaju powiadomień email.