tło

Program do rejestrowania przestojów maszyn i urządzeń

Rejestruj czas przestojów maszyn i wykorzystaj raporty awaryjności oraz dostępności urządzeń w parku maszynowym, aby lepiej planować prace konserwacyjne.

Przetestuj za darmostrzałka

Skróć przestoje z QRmaint system CMMS

System dedykowany zespołom utrzymania ruchu umożliwia analizę zgromadzonych danych dotyczących maszyn i urządzeń. Wiedza ta pozwala na odpowiednie planowanie prac konserwacyjnych i znaczące skrócenie nieplanowanych przestojów linii produkcyjnych

function

Analizuj przestoje maszyn

Podejmuj decyzje dotyczące naprawy lub wymiany kluczowych urządzeń w zakładzie produkcyjnym na podstawie rzeczywistych danych.

function

Raportuj przestoje w czasie rzeczywistym

Udostępnij operatorom maszyny proste zgłaszanie awarii. To oni pierwsi zauważają usterkę.

function

Skróć czas awarii

Nieplanowany przestój to strata dla każdego zakładu produkcyjnego. Szybkie zgłoszenie awarii do działu utrzymania ruchu oraz automatyczne przypisanie do technika redukuje czas przestoju o ponad 60%.

tło

Wypróbuj QRmaint

Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.

zrzut ekranu

Dokładny czas przestojów dzięki aplikacji mobilnej QRmaint CMMS

  • Udostępnij operatorom maszyn natychmiastowe zgłoszenie przestoju dzięki aplikacji mobilnej QRmaint CMMS

W momencie awarii wystarczy zeskanować kod QR maszyny lub wybrać z listy na ekranie telefonu lub tabletu

  • Wykorzystaj powiadomienia aby poinformować   techników zespołu utrzymania ruchu o awarii mszyny

Powiadomienie pojawiające się w telefonie pozwala na znaczne skrócenie czasu reakcji działu utrzymania ruchu i skrócenie czasu przestoju maszyny

  • Poznaj prawdziwe koszty przestojów linii produkcyjnej

Minuta przestoju krytycznej maszyny  może spowodować znaczne straty w produkcji i przychodach. Śledzenie co do minuty czasu przestoju pozwoli na lepsze podejmowanie decyzji i planowanie

Przetestuj za darmo
tło

Wypróbuj QRmaint

Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.