grafika grafika

Zmiany w aplikacji

Sprawdź, jak rozwija się system CMMS od QRmaint i jakie funkcje zostały dodane do naszej aplikacji w ostatnim czasie.

10-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z października

 • Tryb odczytu i edycji formularza zapotrzebowania
 • Nowe pola w zapotrzebowaniach - konto kosztowe pozycji, nr zapotrzebowania z zewnętrznego systemu, nr zamówienia z zewnętrznego systemu
 • Edycja danych użytkownika anonimowego w zarejestrowanym zgłoszeniu
 • Cel zapotrzebowania - oprogramowanie dodawania własnych pozycji
 • Raport zadań wg przypisanej osoby - dodanie kolumny z danymi z zakładki 'Prace'
 • Implementacja pojedynczego logowania (ang. single sign-on, SSO) –Mechanizm SSO pozwalaja uprawnionemu użytkownikowi, po jednokrotnym uwierzytelnieniu, na dostęp do wielu aplikacji, które istnieją w tej samej domenie
 • Nowe pola i filtry w zadniach: 'Wymagane zatrzymanie maszyny', 'Szacunkow czas', 'Wpływ na czas cyklu produkcyjnego', 'Wymagane zatrzymanie maszyny'

09-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z września

 • Nowe filtry na liście zadań - 'klient' oraz 'Aktualnie realizowane - uruchomiony stoper'
 • Zakładka 'Historia' w karcie urządzenia prezentująca historię urządzenia np. relokacje, zmiany statusu
 • Blokada uruchomienia wielu stoperów realizacji zadania oraz informacja o aktualnie realizowanych zadaniach z włączonym stoperem
 • Wyszukiwanie usuniętych urządzeń na liście oraz możliwość ich przywrócenia
 • Inne udoskonalenia i poprawki

08-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z sierpnia

 • Podgląd urządzeń w których użyto część zamienną wprost z karty części zamiennej
 • Raport zadań ogólny - dodanie kolumny 'Zamknięto na zmianie'
 • Raport 'Przywołania'
 • Inne udoskonalenia i poprawki

07-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z lipca

 • Nowe uprawnienie umożliwiające udostępnienie w trybie odczytu modułu 'Urządzenia' dla użytkowników z rolą ' Zgłaszający rozszerzony'
 • Nowy sposób wiązania części zamiennych z urządzeniami lub modelami urządzeń
 • Historia użycia części w karcie urządzenia
 • Widoczność zdjęć dedykowanych części zamiennych w karcie urządzenia
 • Możliwość udostępnienia interaktywnych planów dla użytkownika z rolą 'Zgłaszający rozszerzony'

06-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z czerwca

 • Nowy widok podglądu zgłoszeń dla użytkowników zgłaszających
 • Nowa zakładka części zamienne w urządzeniu
 • Statystyki użycia części w widoku podglądu części
 • Dodanie kolumny stan maksymalny w 'Raport części - ogólny"
 • Nowy format etykiety z kodem QR dla urządzeń i części: 60mm x 40mm
 • Rozbudowa wiązania części z urządzeniem: po modelu urządzenia lub z pojedynczym urządzeniem
 • Dopuszczenie urządzenia/maszyny do pracy po zamknięciu zgłoszenia
 • Zmiana "Potwierdzenia realizacji zgłoszenia" na "Odbiór prac"
 • Inne udoskonalenia i poprawki

05-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z maja

 • Plany interaktywne
 • API: nowe metody dla magazynu części
 • Nowy widok listy zadań w aplikacji mobilnej
 • Nowe uprawnienie użytkowników: Widoczność i zarządzanie modułem dostawcy
 • Nowe uprawnienie użytkowników: Widoczność i zarządzanie modułem interaktywne plany
 • Nowe uprawnienie użytkownika zgłaszającego: Widoczność modułu urządzenia
 • Optymalizacja zdjęć w PDF - PDF zadania waży znacznie mnie
 • Dodanie w eksporcie PDF zadania w zakładce prace pracownika realizującego.
 • Sortowanie po dacie zamknięcia w liście zadań
 • Pełna ścieżka lokalizacji w w mobilnej liście zadań
 • Inne udoskonalenia i poprawki

04-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z kwietnia

 • Wybór komponentów podrzędnych po zeskanowaniu kodu QR
 • Podgląd danych kontaktowych użytkownika m.in w zadaniach osoba zgłaszająca
 • Wiele innych poprawek

03-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z marca

 • Wizualizacja nieruchomości/obiektów na mapie geograficznej
 • Wizualizacja urządzeń na mapie geograficznej
 • Udostępnianie zadania w formie PDF na wskazany adres email
 • Dodanie w KPI Dashboard zakresów lokalizacji użytkowników
 • API: Nowe metody zapotrzebowań
 • Inne udoskonalenia i poprawki

02-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian z lutego

 • Dedykowany dla wózków widłowych panel obsługi przywołań
 • Dedykowany raport zapotrzebowań
 • Nowe pola w formularzu zapotrzebowań: Okres kosztowy, Cel zapotrzebowania
 • Ograniczenie dostępu do listy dostawców tylko z określonych lokalizacji
 • Raport części ogólny - dodanie kolumny 'Rodzaj części'
 • Aktualizacja raportu wejść/wyjść magazynowych
 • Inne udoskonalenia i poprawki

01-2023

Podsumowanie najważniejszych zmian ze stycznia

 • Oznaczanie Tagami zadań
 • TOP 10 urządzeń z przestojami w KPI dashboard
 • Rozbudowa funkcjonalności panelu przywołań ANDON - wielopoziomowa struktura wyboru przywołania
 • Anulowanie przywołań z panelu ANDON
 • Filtrowanie zadań w kalendarzu wg rodzaju zadania
 • Uproszczenie importu urządzeń i części
 • Aktualizacja raportu kosztów urządzeń

12-2022

Podsumowanie najważniejszych zmian z grudnia

 • Nowe pola w formularzu zadania: Przyczyna źródłowa oraz Propozycja usprawnienia
 • Rozbudowa ustawień formularza zadania o możliwość wskazania iż dane pole jest wymagane przy zamknięciu tylko dla wskazanego rodzaju zadania
 • Niestandardowe uprawnienia użytkowników do modułu: Magazyn części
 • Niestandardowe uprawnienia użytkowników do modułu: DashboardTV
 • Proces mycia i dezynfekcji
 • Zdjęcia w lokalizacjach
 • Dedykowany zespół dla pozycji listy kontrolnej
 • Priorytet przywołania w Dashboard TV

11-2022

Podsumowanie najważniejszych zmian z listopada

 • Filmy w zgłoszeniach oraz zadaniach.
 • Zdjęcia, filmy i załączniki w zadaniach prewencyjnych
 • Wyszukiwanie części poprzez zeskanowanie kodu QR lub kodu kreskowego w wersji na komputer.
 • Nowa reguła automatyzacji - przypisanie klienta
 • "Podpis inny" - nowy rodzaj odpowiedzi w liście kontrolnej
 • Dedykowany zespół do odpowiedzi w liście kontrolnej
 • Wymóg podania przyczyny przy zmianie statusu zadania na "Anulowane"
 • Wiele zdjęć w formularzu anonimowym
 • Dodawanie wielu plików do pojedynczego komentarza
 • Wyświetlanie liczby zarezerwowanych części w szczegółach części w wersji mobilnej
 • Pełny podgląd szczegółów części z poziomu zapotrzebowania
 • Zmiana sortowania w liście części w zadaniu oraz przy pobieraniu części - u góry części z ostatnią zmianą magazynową
 • Dodanie kolumny "Krytyczność" w raport "Podsumowanie utrzymania urządzeń" i "Hierarchiczny raport stanu utrzymania"
 • Ukrycie zadań anulowanych ze zgłoszeń aktywnych (tworzenie zgłoszenia)

10-2022

Podsumowanie najważniejszych zmian z październik

 • Nowy znacznie bardziej kompaktowy wygląd podglądu części
 • Status zapotrzebowania na liście części
 • Poprawka widoku listy części m.in. brak konieczności przełączania się pomiędzy kolejnymi stronami z wyszukanymi częściami
 • Możliwość powiązania zgłoszeniowego adresu email z dowolną lokalizacją
 • Modyfikacja widgetu Dashboard TV "Licznik całkowitego czasu przestoju" - Do całkowitego czasu brany pod uwagę są także trwające przestoje.
 • Możliwość dodania wielu zdjęć do urządzenia
 • Nowy podgląd szczegółów użytkownika
 • API - nowe metody dla modułu Andon

09-2022

Podsumowanie najważniejszych zmian z września

 • Nowy widget Dashboard TV - lista przywołań z panelu ANDON
 • Opcjonalne dodawanie uwag podczas wysyłania przywołania ANDON
 • Informacja na panelu Andon o osobie przyjmującej przywołanie
 • Uprawnienia do modułu Zadań
 • Nowa lista użytkowników oraz filtry
 • Wiersz sumując poszczególne czasy w raporcie dostępności urządzeń (Przestój / W działaniu)
 • Nowy filtr w module Magazyn części – „Tylko aktywne zapotrzebowania”
 • Sekcja Aktywne Zapotrzebowania w karcie części
 • Ustawianie priorytetów dla przywołań w użytkowniku z rolą ANDON

08-2022

Podsumowanie najważniejszych zmian z sierpnia

 • Dodanie informacji do części: "Maksymalna ilość w magazynie"
 • Nowy widok wyboru dostawcy z wieloma filtrami w zapotrzebowaniach i zadaniach
 • Zmiana wyglądu widgetu listy zadań w Dashboard TV. Dodanie ścieżki lokalizacji urządzenia.
 • Edycja tagów w module słowniki

07-2022

Podsumowanie najważniejszych zmian z lipca

 • Nowy formularz logowania
 • Rozbudowa raportu odczytów o nowe kolumny
 • Krytyczność w raport zadań dla urządzenia
 • Logowanie za pomoca kodu QR
 • Rejestrowanie liczby części wniesionych/wyniesionych
 • Nowy widok listy dostawców.
 • Rozbudowa widoku podglądu dostawcy. Dodanie tagów oraz rodzajów usług

06-2022

Podsumowanie najważniejszych zmian z czerwca

 • Nowy moduł - Panel Operatorki ANDON - Mobilny system przywołań
 • Nowy dostępny język aplikacji - Niemiecki
 • Nowy filtr w liście części - tagi
 • Wyświetlanie tagów na liście części

05-2022

Podsumowanie najważniejszych zmian z maja

 • Nowy moduł - Lista przestojów
 • Nowy skaner kodów QR w aplikacji mobilnej
 • Nowy wygląd QRmaint na tabletach
 • Dodanie zakresu lokalizacji do zapotrzebowań - Użytkownicy widzą tylko zapoptrzebowania ze swojej lokalizacji
 • Niestandardowe uprawnienia użytkowników

04-2022

Podsumowanie najważniejszych zmian z kwietnia

 • Nowy anonimowy portal zgłoszeń, a w nim nowe pola m.in. temat, kod awarii lub usterki, kategoria problemu, oznaczenie zgłoszenia jako awaria
 • Nowy filtr na liście części "Stan magazynowy" - lista
 • Nowa kontrolka, bardziej ergonomiczna do wyboru kategorii problemu
 • Nowe kolumny w raporcie wejść/wyjść magazynowych
 • Niestandardowe uprawnienia użytkowników do tworzenia/edycji/usuwania przestoju

03-2022

Podsumowanie najważniejszych zmian z marca

 • Nowy import części do systemu na podstawie pliku Excel
 • Nowy import urządzeń do systemu na podstawie pliku Excel
 • Data następnej kalibracji i legalizacji na wydruku etykiety urządzenia
 • Nowy widok podglądu lokalizacji - tryb odczytu i edycji
 • Nowy widget w Dashboard TV - Licznik czasu zakończonych przestojów
 • Zmiana przycisku zmiany statusu na listę rozwijalną (zadania i zapotrzebowania)
 • Dodanie kolumn numer seryjny oraz numer ewidencyjny w raport odczytów
 • Rozbudowa raportu wejść/wyjść magazynowych o nowe kolumny: numer seryjny części, numer z zewnętrznego systemu
 • Dodanie zdjęć na liście części
 • Dodanie zdjęć na liście urządzeń
 • Dodanie zdjęć części przy wyszukiwaniu części w zadaniu
 • Rozbudowa eksportu urządzeń
 • Dodanie wyszukiwania po tekście osób przy dodawaniu komentarza

02-2022

Podsumowanie najważniejszych zmian z lutego

 • Nowy moduł - Ewidencja kwalifikacji
 • Tryb kompaktowy harmonogramu prewencyjnego
 • Wybieranie producenta z listy przy ustawianiu do jakich urządzeń dana część jest dedykowana
 • Dodanie sekund w przestojach. Zmiana Raportów związanych z przestojami
 • Zmiana wyglądu listy komentarzy: Przeniesienie listy do odrębnego okna
 • Dodanie numeru producenta w liście części
 • Dodanie możliwości wprowadzania Id urządzenia z systemu zewnętrznego do kodów błędów i awarii w celu integracji za pomocą API
 • Dodanie BLIK jako formę płatności

01-2022

Podsumowanie najważniejszych zmian z stycznia

 • Nowy system powiadomień - każdy z użytkowników może wskazać jakie chce dostawać powiadomienia i za pomocą czego
 • Nowy dostępny język aplikacji - Hiszpański
 • Podgląd dostawcy z poziomu części
 • Dodanie "Liczby zadań" w raporcie "Raport zadań dla urządzenia"
 • Umożliwienie włączenia pola w formularzu zgłoszenia: "Przypisana osoba", "Zespół"
 • Sortowanie malejąco/rosnąco na liście zadań

12-2021

Podsumowanie najważniejszych zmian z grudnia

 • Nowy znacznie bardziej ergonomiczny wygląd urządzenia - tryb odczytu i edycji
 • Nowe dostępne pole w urządzeniu: "Krytyczność"
 • Nowy podgląd zadań prewencyjnych
 • Nowa lista urządzeń z m.in. informacją kiedy był ostatni/kolejny przegląd
 • Rozbudowa zapotrzebowań: umożliwienie powiązania zapotrzebowania z urządzeniem, dodanie preferowanego dostawcy, umożliwienie wyłączania/włączania pól w formularzu i inne

11-2021

Podsumowanie najważniejszych zmian z listopada

 • Nowa dostępny język aplikacji - turecki
 • Nowe akcje w regułach automatyzacji: 1. przypisanie listy kontrolnej 2. przypisanie urządzenia lub lokalizacji
 • Nowy warunek uruchomienia reguły automatyzacji: kod awarii lub usterki
 • Nowa zakładka ustawień słowników
 • Dodanie nowego dokumentu/akcji do historii zmian magazynowych części: "Usunięcie części".

10-2021

Podsumowanie najważniejszych zmian z października

 • Dodanie API do integracji z QRmaint
 • Numerowanie pozycji list kontrolnych na wydruku
 • Zmiana wyglądu listy zadań
 • Rozbudowa widoku tabeli zadań o nowe kolumny: osoba zamykająca, dostawca serwisu, obserwowane, uwagi techniczne, całkowity czas realizacji.
 • Dodanie uwag technicznych i kolorów w raport zadań - ogólny
 • Nowy raport 'Stan magazynów na dzień'
 • Rozbudowa kodów awarii lub usterki o automatyczne przypisywanie zespołu w wybranych lokalizacjach oraz umożliwienie wyszukiwania kodów

09-2021

Podsumowanie najważniejszych zmian z września

 • Dodanie możliwości podglądu zadania bezpośrednio z raportu w raportach zadań
 • Nowy filtr na liście części: aktywne/nieaktywne
 • Dodanie szczegółowych informacji do historii zmian magazynowych części
 • Zmiana raportu "Podsumowanie utrzymania urządzeń", aby uwzględniał czasy w sekundach
 • Nowy raport przestojów urządzeń
 • Umożliwienie skanowania kodu QR/kreskowego części podczas składania zapotrzebowania

08-2021

Podsumowanie najważniejszych zmian z sierpnia

 • Całkowita przebudowa magazynu części - zastosowanie kolejki FIFO oraz wiele zmian
 • Raport zmian magazynowych
 • Raport części ogólny
 • Dodanie możliwości składania zapotrzebowań bezpośrednio z podglądu części
 • Dodanie dwuetapowego logowania z potwierdzaniem SMS lub Emailem
 • Nowy widok podglądu urządzenia po zeskanowaniu

07-2021

Podsumowanie najważniejszych zmian z lipca

 • Nowy widok zbiorczego podglądu komentarzy. Poddział na Moje/Wszystkie
 • Dodanie listy kontrolnej do eksportu zadania w PDF
 • Nowy filtr na liście zadań: Reaktywne/Prewencyjne/Zgłoszenia
 • Dodanie skanera dla wersji desktopowej
 • Nowa rola użytkownika Dashboard TV
 • Nowy raport - Raport zadań wg przypisanej osoby
 • Nowy wygląd list kontrolnych

06-2021

Podsumowanie najważniejszych zmian z czerwca

 • Nowy moduł DashboardTV
 • Automatyczne ustawianie priorytetu wysokiego jeżeli zgłoszenie jest awarią
 • Dodanie przycisku (ikony) odświeżenia listy zadań w wersji desktopowej
 • Umożliwienie oznaczania pytania listy kontrolnej jako wymaganego do uzupełnienie
 • Rozbudowa wyszukiwania zadań podczas powiązywania z istniejącym
 • Poprawki powiadomień o nowym komentarzu

05-2021

Podsumowanie najważniejszych zmian z maja

 • Nowy widok podglądu zadania prewencyjnego
 • Dodanie informacji o aktywnych zapotrzebowaniach na liście części
 • Umożliwienie dodania uwag do odpowiedzi listy kontrolnej
 • Dodanie zmiany statusu na realizacja w momencie uruchomienia stopera w zadaniu
 • Dodanie waluty w raport części ogólny
 • Poprawki związane z dostawcą serwisu w zadaniu
 • Odświeżanie listy zadań w aplikacji mobilnej poprzez gest przeciągnięcia (swipe)

04-2021

Podsumowanie najważniejszych zmian z kwietnia

 • Zdjęcia i inne pliki jako odpowiedź listy kontrolnej
 • Rozbudowa filtrów w liście zadań prewencyjnych oraz harmonogramie
 • Zmiana wyglądu listy zgłoszeń dla użytkowników o rolach zgłaszających
 • Poprawki aplikacji mobilnej na iOS
 • Rozbudowa raportu "Podsumowanie urządzenia"
 • Dodanie do etykiety z kodem QR możliwości dodania numeru ewidencyjnego
 • Zwiększenie intuicyjności filtrowania zadań w aplikacji mobilnej

03-2021

Podsumowanie najważniejszych zmian z marca

 • Zapisywanie własnych widoków w liście zadań
 • Kody awarii lub usterki
 • Nowa akcja wyzwalająca w regułach automatyzacji: Nowe zadanie
 • Szablony zadań
 • Tworzenie zadania na podstawie kodu QR szablonu
 • Dodanie numeru seryjnego na wydruku etykiety urządzenia z kodem QR
 • Ustawianie wymagalności wypełnienia pól w formularzu zadania przy jego zamknięciu
 • Dodanie na liście zadań osób, które aktualnie realizują dane zadanie oraz ile czasu trwa ich realizacja

02-2021

Podsumowanie najważniejszych zmian z lutego

 • Nowa aplikacja mobilna na android
 • Nowy szybki podgląd zadania z każdego miejsca
 • Szybki podgląd części w wyskakującym oknie
 • Dodanie daty zamknięcia zadania w widoku tabeli na liście zadań
 • Pytania warunkowe w liście kontrolnej
 • Podpisy w liście kontrolnej
 • Odczyty dla urządzenia w liście kontrolnej

01-2021

Podsumowanie najważniejszych zmian z stycznia

 • Liczenie czasu realizacji zadania indywidualnie dla każdego technika - stoper
 • Nowy raport: Raport części - ogólny
 • Nowy filtr w zadaniach: Wszystkie aktywne statusy
 • Nowy raport: Raport czasu pracy użytkowników
 • Nowy wygląd strony startowej
 • Szybki podgląd lokalizacji w wyskakującym oknie
 • Szybki podgląd urządzenia w wyskakującym oknie
 • Umożliwienie użytkownikowi o roli "Zgłaszający rozszerzony" potwierdzania wszystkich zgłoszeń, do których ma dostęp

12-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z grudnia

 • Nowe listy kontrolne
 • Nowy warunek w regułach automatyzacji: Problem
 • Nowa akcja wyzwalająca w regułach automatyzacji: Zamknięcie zadania
 • Nowy widget na stronie startowej: Podsumowanie dnia
 • Tryb pełnoekranowy aktywności danego dnia

11-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z listopada

 • Raport utrzymania wykorzystujący strukturę drzewa lokalizacji oraz urządzeń
 • Filtr ostatnio użytych części dla danego urządzenia podczas wyboru części w zadaniu
 • Nowy warunek w regułach automatyzacji: lokalizacja
 • Umożliwienie ustawienia dostępu dla użytkownika o roli admina
 • Umożliwienie dodawania własnych statusów w zapotrzebowaniach

10-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z października

 • Umożliwienie dodawania komentarzy w zapotrzebowaniach
 • Poprawki związane z przestojami urządzeń
 • Automatycznie przypisywanie użytkownika przy zmianie statusu na "realizacja"
 • Umożliwienie ustawienia zakresu dostępu do dowolnego poziomu lokalizacji
 • Lista zapotrzebowań powiązanych z zadaniem
 • Umożliwienie zmiany statusu zadania w widoku zapotrzebowania
 • Dodanie zabezpieczenia Captcha w zewnętrznych formularzach zgłoszeń
 • Podgląd części z poziomu listy powiązanych części w urządzeniu

09-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z września

 • Nowy moduł: Zapotrzebowania
 • Oznaczanie zgłoszenia jako Awaria
 • Dodawanie załączników w zapotrzebowaniach
 • Zmiana wyglądu listy urządzeń w wersji dektopowej i mobilnej

08-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z sierpnia

 • Umożliwienie dodawania odczytów przez użytkowników o roli "Zgłaszającego rozszerzonego"
 • Nowy wygląd raportów.
 • Nowy Raport: Podsumowanie utrzymania urządzeń
 • Nowe filtry w aplikacji mobilnej w module zadań

07-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z lipca

 • Operacje grupowe w zadaniach
 • Poprawa ergonomii zakładki części zamienne w środkach trwałych
 • Dodawanie nowego klienta w formularzu zadania w aplikacji mobilnej
 • Rejestrowanie pobierania środka trwałego oraz jego zwrotu. Check-in check-out
 • Poprawka bezpieczeństwa

06-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z czerwca

 • Rozbudowa filtrów w module środków trwałych
 • Dodawanie zdjęć i załączników w komentarzach
 • Rozbudowa formularza zadania i zgłoszenia o możliwość dodania wielu zdjęć
 • Galeria zdjęć w zadaniach
 • Dodanie nowych filtrów w module zadań
 • Rozbudowa raportu zadań ogólnych
 • Rozbudowa reguł automatyzacji o warunek zawierający osobę zgłaszającą

05-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z maja

 • Dodanie tagów w załącznikach
 • Nowy Moduł: załączniki
 • Dodanie powiadomień email przy zmianie statusu dla użytkowników zgłaszających
 • Przeprojektowanie ergonomii oraz liczenia czasu realizacji zadania
 • Poprawa ergonomii dodawania użytych części i materiałów podczas realizacji zadania

04-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z kwietnia

 • Podpis na wydruku zadania
 • Nowy system płatności i fakturowania
 • Szablony list kontrolnych
 • Elektroniczny podpis list kontrolnych
 • Poprawa ergonomii przypisywania środków trwałych do zadania

03-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z marca

 • Umożliwienie użycia własnego brandingu wewnątrz aplikacji
 • Rozbudowa historii zadania oraz dodanie czasów reakcji techników
 • Rozbudowa filtrów na liście zgłoszeń
 • Nowe, bardziej ergonomiczne filtry w środkach trwałych w aplikacji mobilnej i desktopowej
 • Dodanie możliwości filtrowania środków trwałych dla każdej lokalizacji w strukturze drzewiastej

02-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z lutego

 • Nowe, bardziej ergonomiczne filtry na liście zadań w aplikacji desktopowej
 • Integracja z SMSAPI
 • Powiadomienia SMS w zadaniach prewencyjnch/cyklicznych
 • Powiadomienia SMS do dostawcy serwisu
 • Nowy widok listy zadań - lista kompaktowa
 • Ukrywanie/pokazywanie kolumn na liście zadań

01-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z stycznia

 • Barkod w częściach zamiennych
 • Możliwość dodania powiązanego zadania
 • Rozbudowa filtrowania stanów magazynowych
 • Poprawa ergonomii dodawania odczytów w aplikacji mobilnej
 • Raport czasu prac
tło

Wypróbuj QRmaint

Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.