Home > Podsumowanie zmian w aplikacji
grafika grafika

Podsumowanie zmian w aplikacji

Sprawdź jak rozwija się aplikacja QRmaint i jakie funkcje zostały dodane w ostatnim czasie

03-2021

Podsumowanie najważniejszych zmian z marca

 • Zapisywanie własnych widoków w liście zadań
 • Kody awarii lub usterki
 • Nowa akcja wyzwalająca w regułach automatyzacji: Nowe zadanie
 • Szablony zadań
 • Tworzenie zadania na podstawie kodu QR szablonu
 • Dodanie numeru seryjnego na wydruku etykiety urządzenia z kodem QR
 • Ustawianie wymagalności wypełnienia pól w formularzu zadania przy jego zamknięciu
 • Dodanie na liście zadań osób, które aktualnie realizują dane zadanie oraz ile czasu trwa ich realizacja

02-2021

Podsumowanie najważniejszych zmian z lutego

 • Nowa aplikacja mobilna na android
 • Nowy szybki podgląd zadania z każdego miejsca
 • Szybki podgląd części w wyskakującym oknie
 • Dodanie daty zamknięcia zadania w widoku tabeli na liście zadań
 • Pytania warunkowe w liście kontrolnej
 • Podpisy w liście kontrolnej
 • Odczyty dla urządzenia w liście kontrolnej

01-2021

Podsumowanie najważniejszych zmian z stycznia

 • Liczenie czasu realizacji zadania indywidualnie dla każdego technika - stoper
 • Nowy raport: Raport części - ogólny
 • Nowy filtr w zadaniach: Wszystkie aktywne statusy
 • Nowy raport: Raport czasu pracy użytkowników
 • Nowy wygląd strony startowej
 • Szybki podgląd lokalizacji w wyskakującym oknie
 • Szybki podgląd urządzenia w wyskakującym oknie
 • Umożliwienie użytkownikowi o roli "Zgłaszający rozszerzony" potwierdzania wszystkich zgłoszeń, do których ma dostęp

12-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z grudnia

 • Nowe listy kontrolne
 • Nowy warunek w regułach automatyzacji: Problem
 • Nowa akcja wyzwalająca w regułach automatyzacji: Zamknięcie zadania
 • Nowy widget na stronie startowej: Podsumowanie dnia
 • Tryb pełnoekranowy aktywności danego dnia

11-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z listopada

 • Raport utrzymania wykorzystujący strukturę drzewa lokalizacji oraz urządzeń
 • Filtr ostatnio użytych części dla danego urządzenia podczas wyboru części w zadaniu
 • Nowy warunek w regułach automatyzacji: lokalizacja
 • Umożliwienie ustawienia dostępu dla użytkownika o roli admina
 • Umożliwienie dodawania własnych statusów w zapotrzebowaniach

10-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z października

 • Umożliwienie dodawania komentarzy w zapotrzebowaniach
 • Poprawki związane z przestojami urządzeń
 • Automatycznie przypisywanie użytkownika przy zmianie statusu na "realizacja"
 • Umożliwienie ustawienia zakresu dostępu do dowolnego poziomu lokalizacji
 • Lista zapotrzebowań powiązanych z zadaniem
 • Umożliwienie zmiany statusu zadania w widoku zapotrzebowania
 • Dodanie zabezpieczenia Captcha w zewnętrznych formularzach zgłoszeń
 • Podgląd części z poziomu listy powiązanych części w urządzeniu

09-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z września

 • Nowy moduł: Zapotrzebowania
 • Oznaczanie zgłoszenia jako Awaria
 • Dodawanie załączników w zapotrzebowaniach
 • Zmiana wyglądu listy urządzeń w wersji dektopowej i mobilnej

08-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z sierpnia

 • Umożliwienie dodawania odczytów przez użytkowników o roli "Zgłaszającego rozszerzonego"
 • Nowy wygląd raportów.
 • Nowy Raport: Podsumowanie utrzymania urządzeń
 • Nowe filtry w aplikacji mobilnej w module zadań

07-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z lipca

 • Operacje grupowe w zadaniach
 • Poprawa ergonomii zakładki części zamienne w środkach trwałych
 • Dodawanie nowego klienta w formularzu zadania w aplikacji mobilnej
 • Rejestrowanie pobierania środka trwałego oraz jego zwrotu. Check-in check-out
 • Poprawka bezpieczeństwa

06-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z czerwca

 • Rozbudowa filtrów w module środków trwałych
 • Dodawanie zdjęć i załączników w komentarzach
 • Rozbudowa formularza zadania i zgłoszenia o możliwość dodania wielu zdjęć
 • Galeria zdjęć w zadaniach
 • Dodanie nowych filtrów w module zadań
 • Rozbudowa raportu zadań ogólnych
 • Rozbudowa reguł automatyzacji o warunek zawierający osobę zgłaszającą

05-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z maja

 • Dodanie tagów w załącznikach
 • Nowy Moduł: załączniki
 • Dodanie powiadomień email przy zmianie statusu dla użytkowników zgłaszających
 • Przeprojektowanie ergonomii oraz liczenia czasu realizacji zadania
 • Poprawa ergonomii dodawania użytych części i materiałów podczas realizacji zadania

04-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z kwietnia

 • Podpis na wydruku zadania
 • Nowy system płatności i fakturowania
 • Szablony list kontrolnych
 • Elektroniczny podpis list kontrolnych
 • Poprawa ergonomii przypisywania środków trwałych do zadania

03-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z marca

 • Umożliwienie użycia własnego brandingu wewnątrz aplikacji
 • Rozbudowa historii zadania oraz dodanie czasów reakcji techników
 • Rozbudowa filtrów na liście zgłoszeń
 • Nowe, bardziej ergonomiczne filtry w środkach trwałych w aplikacji mobilnej i desktopowej
 • Dodanie możliwości filtrowania środków trwałych dla każdej lokalizacji w strukturze drzewiastej

02-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z lutego

 • Nowe, bardziej ergonomiczne filtry na liście zadań w aplikacji desktopowej
 • Integracja z SMSAPI
 • Powiadomienia SMS w zadaniach prewencyjnch/cyklicznych
 • Powiadomienia SMS do dostawcy serwisu
 • Nowy widok listy zadań - lista kompaktowa
 • Ukrywanie/pokazywanie kolumn na liście zadań

01-2020

Podsumowanie najważniejszych zmian z stycznia

 • Barkod w częściach zamiennych
 • Możliwość dodania powiązanego zadania
 • Rozbudowa filtrowania stanów magazynowych
 • Poprawa ergonomii dodawania odczytów w aplikacji mobilnej
 • Raport czasu prac
ozdoba

QRmaint system CMMS już od 29zł!

Testuj przez 14 dni za darmo!