Zmniejsz koszty napraw oraz przestoje z QRmaint CMMS

JAK QRMAINT CMMS MOŻE W ZARZĄDZANIU UTRZYMANIEM ŚRODKÓW TRWAŁYCH, URZĄDZEŃ I MASZYN?

Scentralizowana baza środków trwałych oraz całego sprzętu

Podstawową funkcją QRmaint jest zebranie wszystkich informacji związanych z utrzymaniem w jednym scentralizowanym miejscu dostępnym w chmurze. Umożliwia to natychmiastowy dostęp do lokalizacji, zdjęć, instrukcji, dokumentacji, numeru seryjnego, terminu napraw, nadchodzących prac utrzymaniowych oraz wielu innych.

Zmniejszenie przestojów w działaniu

Dzięki harmonogramowaniu QRmaint przypomni o nadchodzących terminach przeglądów oraz uporządkuje i ułatwi ich wykonanie.

Śledzenie kosztów utrzymania

Śledzenie historycznych kosztów utrzymania ułatwia określenie, a które aktywa należy zachować.

Szybkość dostępu do danych

Pracownik może skorzystać z aplikacji dostępnej przez telefon, aby znaleźć otwarte zlecenia pracy i uzupełnić je na miejscu bez potrzeby przeglądania listy maili, wykonania dodatkowych telefonów. Dzięki temu realizacja zlecenia pracy jest zdecydowanie szybsza.

Dopasuj formularz do własnych potrzeb

Sam zdecyduj jakie pola chcesz uwzględnić w formularzu środków trwałych, urządzeń.

Dodaj urządzenia/obiekty do harmonogramu

QRmaint jako program do prewencyjnego utrzymania dostarcza narzędzia, aby utrzymać sprzęt oraz obiekty w najlepszym stanie.

Zdefiniuj zlecenie i zapomnij o pilnowaniu terminów. System automatycznie wygeneruje zlecenie pracy.