Nasi klienci

Utrzymanie ruchu z CMMS w Valvex: wdrożenie QRmaint

Jeżeli ktoś nie znajdował części na magazynie, to kupowaliśmy nowe. Generowaliśmy wtedy niepotrzebne koszty. Druga rzecz, jeżeli chodzi o magazyn - w sytuacji, kiedy dysponujemy opisem części i mamy je skatalogowane w programie, to nie ma problemu, żeby kupić dokładnie takie same. Nie trzeba ich nigdzie szukać. Są zapisane w programie (red. QRmaint CMMS).

Tomasz Jaroszewski – Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu

W niniejszej publikacji przedstawiamy studium wdrożenia systemu CMMS QRmaint w firmie Valvex – czołowego polskiego producenta armatury sanitarnej oraz instalacyjnej (wodnej, gazowej i grzewczej). W materiale dowiesz się z jakimi wyzwaniami firma mierzyła się przed wdrożeniem systemu CMMS oraz jakie korzyści czerpie z niego obecnie.

Rozwiązania, które najszybciej zdobywają przychylność i zaufanie producentów, to te najłatwiejsze w obsłudze i jednocześnie najbardziej elastyczne pod względem wspierania codziennych procesów produkcyjnych. Jednym z takich rozwiązań jest system CMMS QRmaint, którego głównym zadaniem jest uproszczenie procesu utrzymania ruchu poprzez automatyzację, mobilność i lepszą komunikację.

Zakład produkcyjny Valvex

Zakład produkcyjny Valvex S.A. w małopolskim Jordanowie

Mówisz: „Valvex”, myślisz: „Power of Quality!”

Valvex S.A. to krajowy lider w segmencie zaworów kulowych. Polska myśl technologiczna, ponad 100-letnie dziedzictwo, najwyższej jakości komponenty oraz nowoczesny park maszynowy to czynniki, dzięki którym oferta marki od lat stanowi uosobienie jakości oraz innowacyjności. Dzięki nim Valvex cieszy się renomą nie tylko w Polsce ale i na rynkach zachodnich – w krajach Unii Europejskiej, Ameryki Północnej i Południowej oraz na Bliskim Wschodzie..

Valvex posiada w asortymencie tysiące pozycji składających się na ofertę sanitarno – instalacyjną na czele z bateriami łazienkowym, zaworami kulowymi, grupami pompowo – mieszającymi czy szerokim asortymentem elementów złącznych.

Magazyn Wyrobów Gotowych w zakładzie produkcyjnym Valvex S.A.

Magazyn Wyrobów Gotowych w zakładzie produkcyjnym Valvex S.A.

Wdrożenie CMMS w Valvex

W lipcu 2023 roku, w celu utrzymania najwyższych standardów firmy i utrzymania wysokiej jakości, Valvex wdrożył system QRmaint CMMS. Jego zadaniem było uporządkowanie wielu procesów produkcyjnych i usprawnienie komunikacji.

Od wdrożenia minął niemal rok, co – zwłaszcza z finansowego punktu widzenia – dało firmie wiele pozytywnych wskazań do utrzymania dalszej współpracy na bazie QRmaint i planów rozwojowych związanych z rozszerzeniem wykorzystania systemu na inne działy przedsiębiorstwa.

Zważywszy iż Dział Utrzymania Ruchu w Valvex obejmuje nie tylko osiem dedykowanych obszarów produkcyjnych, ale także kompletną infrastrukturę firmy zlokalizowaną na powierzchni ponad 9 500 m2, wyzwania operacyjne są tu znacznie większe niż tylko te w parku maszynowym.

„- Jest u nas postęp. Widać, że zlecenia wykonuje się w sprawniejszy sposób. Mechanik, widząc, że ma następne zlecenie, w pierwszej kolejności chce zamknąć  wszystkie te, które robi w danym momencie. To dlatego, żeby zlecenia schodziły kolejno z systemu” – mówi Tomasz Jaroszewski, doświadczony Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu w Valvex, zarządzający zespołem blisko 30 pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu.

Automat tokarski CNC Tsugamii

Automat tokarski CNC Tsugamii

Wyzwania Valvex przed wdrożeniem CMMS

Wdrożeniu systemu CMMS często towarzyszą określone procedury mające na celu dokładną analizę obecnej sytuacji firmy. Valvex nie był pod tym względem wyjątkiem, gdyż przed wdrożeniem przeprowadził audyt pod kątem norm ISO.

Podczas audytu jedną z kluczowych kwestii była potrzeba oceny całkowitego kosztu utrzymania maszyn. Wynika to głównie z konieczności rejestrowania kosztów części i napraw, gdzie koszty eksploatacyjne często przekraczają całkowitą wartość nowej maszyny. W związku z tym opłacalność zużytych maszyn jest kwestionowana, w wyniku czego często bardziej opłaca się zakup nowej maszyny.

Nowoczesny park maszynowy w Valvex S.A.

Nowoczesny park maszynowy w Valvex S.A.

Przed wdrożeniem systemu CMMS Valvex musiał mierzyć się z wieloma utrudnieniami.

  • Brak ewidencji kosztów utrzymania maszyn w zakresie zakupu części i napraw.
  • Brak cyfryzacji procesu ewidencji: praca w MS Excel, lub z dokumentacją papierową (faktury), uniemożliwiały szybką weryfikację kosztów i obliczeń.
  • Brak sprawnej komunikacji pomiędzy personelem: pracownicy UR delegowani do pracy nie mieli możliwości sprawnej komunikacji pomiędzy działami firmy i operatorami maszyn na hali produkcyjnej.
  • Brak standaryzacji procesów: specyfika i złożoność procesów UR wymaga dużego wysiłku koordynatora prac zespołu UR.
  • Brak sprawnego sytemu zarządzania pracownikami UR: ich czas pracy nie był wystarczająco dobrze monitorowany; cześć zadań UR nie była wykonywana lub były spychane na dalszy plan.
Linia procesu galwanizacji

Linia procesu galwanizacji

T. Jaroszewski: „- Na początku myśleliśmy o tym, aby trochę unormować i ustabilizować sytuację. I całkowicie zmienić system komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami i mechanikami. Dotychczas odbywało się na zasadzie, że dzwoniły osoby z działu produkcji i wszyscy, którzy mieli dostęp do telefonu do pracowników DUR, mówili: ” zepsuło się to, zepsuło się tamto”. W pewnym momencie, wraz z moim przełożonym doszliśmy do wniosku, iż praktycznie nie jesteśmy w stanie realizować własnych zadań jako Dział Utrzymania Ruchu, Zwłaszcza, że pracownicy w firmie, gdy widzieli mechanika, ściągali go na halę, żeby zajmował się innymi awariami. Zanim mechanik pojawił się w celu realizacji zleconego zadania, wykonał jeszcze cztery lub pięć innych prac. A na końcu okazywało się, że to, co miał zrobić jako najważniejsze, jest niezrobione, bo nie starczyło mu czasu.”

Wyzwania zidentyfikowane przez audytora ISO wskazały na potrzebę kontaktu z dostawcą QRmaint. Po 14-dniowym okresie próbnym, QRmaint został odpowiednio przyjęty przez kierownictwo firmy. Owocna współpraca przyczyniła się również do utrzymania standardów ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, które Valvex wdrożył w trosce o jakość produktów.

Tokarki CNC

Tokarki CNC

Kryteria CMMS i ERP

Dział Utrzymania Ruchu w Valvex to również zbiór wielu kompetencji pracowników operujących na co dzień w różnych grupach od elektromechaników i techników, aż po mechaników. W przeszłości praca operacyjna w firmie opierała się bardziej na realizacji zadań ad-hoc, czyli na zlecenie, na telefon. Ponadto Valvex nie posiadał ustrukturyzowanego sposobu zarządzania Działem Utrzymania Ruchu.

Producent wykorzystuje system ERP SAP, co w przeszłości przedstawia wartość integracji systemu QRmaint z centralną bazą danych firmy.

Przed wdrożeniem Valvex określił kluczowe kryteria dla systemu CMMS.

  • Łatwość obsługi – system CMMS powinien być intuicyjny i łatwy w obsłudze, aby użytkownicy mogli szybko nauczyć się korzystać z jego funkcji.
  • Zarządzanie zadaniami – system powinien umożliwiać tworzenie, przypisywanie i monitorowanie zadań utrzymania ruchu oraz konserwacji i napraw sprzętu, maszyn.
  • Zarządzanie zasobami – system powinien umożliwiać śledzenie zasobów, takich jak części zamienne, narzędzia i personel, aby zapewnić ich terminową dostępność.
  • Planowanie i harmonogramowanie – system powinien umożliwiać tworzenie harmonogramów przeglądów i napraw w celu planowania z wyprzedzeniem i uniknięcia przestojów w produkcji.
  • Śledzenie historii napraw – system powinien przechowywać historię działań naprawczych, aby umożliwić analizę trendów i optymalizację procesów.
Wydział Pokryć Ozdobnych i Galwanizacji

Wydział Pokryć Ozdobnych i Galwanizacji

Zalety wdrożenia

W przeszłości cennym źródłem wiedzy w Valvex byli sami pracownicy – od podstaw znający urządzenia i maszyny na wyposażeniu firmy. Problem z tego typu metodą zarządzania wiązał się jednak z tym, iż podczas nieobecności kluczowych pracowników, firma była narażona na brak organizacji. „- Tutaj wiedzą byli nasi mechanicy i elektrycy. A jeżeli coś zużywali, to zgłaszali to do naszego głównego zaopatrzeniowca i on się tym dalej zajmował.” – wspomina T. Jaroszewski.

Dziś wartość pracowników pozostaje bez zmian – wciąż jest na tym samym, wysokim poziomie. Doświadczeni pracownicy – tacy jak monterzy czy technicy – wnoszą nieocenioną wartość w rozwiązywaniu problemów. Mimo to, po wdrożeniu CMMS QRmaint, system przechowuje rzetelne dane usprawniające komunikację i przekazywanie zadań. Dzięki temu, firma jest mniej zależna od wcześniej panujących zasad, a kluczowe informacje są łatwiej dostępne dla innych pracowników. Dzięki temu kultura organizacyjna firmy uległa pozytywnej zmianie.

Jakie są jeszcze inne zalety z wdrożenia CMMS w Valvex…?

Dostępność na mobilnych urządzeniach

Wdrożenie mobilnego systemu CMMS umożliwiło personelowi utrzymania ruchu w Valvex monitorowanie stanu urządzeń i planowanie działań naprawczych z dowolnego miejsca. Elastyczność w zarządzaniu za pomocą mobilnych urządzeń przekładają się na szybką reakcję na pojawiające się awarie i minimalizację czasu przestoju. To z kolei skutkuje lepszą organizacją pracy, a w efekcie – wydajniejszą produkcją

Zdalny System Powiadomień

System zdalnych powiadomień zintegrowany z CMMS zapewnia automatyczne generowanie alarmów o awariach lub planowanych konserwacjach. Dzięki temu personel może szybko reagować na potencjalne problemy i podejmować działania naprawcze jeszcze przed wystąpieniem przestoju, co poprawia niezawodność i efektywność procesów produkcyjnych.

Usprawniona Komunikacja

Poprawa komunikacji wewnątrz firmy sprzyja lepszej koordynacji i współpracy pomiędzy zespołami utrzymania ruchu oraz produkcji. Dzięki jasnej i skutecznej komunikacji za pomocą funkcji planowania zadań, personel UR może szybciej identyfikować problemy i podejmować odpowiednie działania naprawcze. To wpływa też pozytywnie na wydajność i synchronizacje pracy zespołu UR.

Integracja z Działem Zaopatrzenia

Integracja systemu CMMS z Działem Zaopatrzenia ułatwia zarządzanie częściami i materiałami potrzebnymi do utrzymania ruchu. Komunikacja z Działem Zaopatrzenia umożliwia szybsze i bardziej efektywne zapewnienie niezbędnych zasobów, minimalizując przestoje spowodowane brakiem części lub materiałów.

Integracja z ERP

Jak zostało wcześniej wspomniane, Valvex funkcjonuje w oparciu o system ERP SAP.  Dział IT Valvex dostrzega w późniejszym czasie łatwą możliwość jego integracji z systemem QRmaint CMMS. Dzięki niej firma może w przyszłości czerpać korzyści z bardziej scentralizowanego systemu zarządzania, który jest obsługiwany na bazie aplikacji mobilnej.

Korzyści finansowe

Tomasz Jaroszewski stwierdził, iż po 10 miesiącach od wdrożenia QRmaint, główni ekonomiści w Valvex dostrzegają pozytywny wpływ aplikacji CMMS na operacje – z korzyścią finansową. Przez niemal rok od wdrożenia, CMMS QRmaint dostarczył wartość dla przedsiębiorstwa poprzez lepsze wykorzystanie zasobów oraz poprzez dostęp do kluczowych danych z poziomu raportów dla kadry zarządzającej.

Oszczędność czasu

To jedna z kluczowych korzyści płynących z efektywnego zarządzania zasobami i procesami w każdej organizacji. W  kontekście zarządzania utrzymaniem ruchu Valvex generuje dużą oszczędność czasu poprzez automatyzacje procesów, planowanie i harmonogramowanie zadań.

Integracja z magazynem

Integracja CMMS z magazynem umożliwia automatyczne zarządzanie zapasami części i materiałów potrzebnych do utrzymania ruchu. Dzięki temu Valvex może uniknąć niedoborów i opóźnień w dostawach oraz realizować zamówienia części zgodnie ze standardami maszyn, co wpływa pozytywnie na efektywność operacyjną i redukcję kosztów. Jak dodaje T. Jaroszewski: „- Często, gęsto, bywało tak, że wiele rzeczy mieliśmy w zdecydowanie za dużej ilości. Jeżeli ktoś nie znajdował części na magazynie, to kupowaliśmy nowe. Generowaliśmy wtedy niepotrzebne koszty. Druga rzecz, jeżeli chodzi o magazyn – w sytuacji, kiedy dysponujemy opisem części i mamy je skatalogowane w programie, to nie ma problemu, żeby kupić dokładnie takie same. Nie trzeba ich nigdzie szukać. Są zapisane w programie (red. QRmaint), mamy w kartotece magazynowej zaznaczony link albo do strony, albo mamy link do producenta, który go dla nas zrobił. Nie mówiąc, że jeśli ktoś robił dla nas jakąś szafę elektryczną lub cokolwiek w tym rodzaju, to mamy to również skatalogowane i wiemy, co jest w tej szafie.”

Maszyna pomiarowa ZEISS DuraMAX

Maszyna pomiarowa ZEISS DuraMAX

Podsumowanie

Reasumując, wprowadzenie systemu CMMS do działalności Valvex przyniosło istotne korzyści, w tym znaczną oszczędność czasu. Przed jego wdrożeniem firma musiała zmierzyć się z szeregiem wyzwań, takich jak brak ewidencji kosztów utrzymania maszyn czy brak cyfryzacji procesów. Dziś CMMS QRmaint pomaga w realizacji tych i wielu innych zadań.

T. Jaroszewski pytany o to, czy widzi perspektywę rozszerzenia wykorzystania QRmaint na inne działy, stwierdza:

„- Właśnie teraz, przy okazji pojawienia się autonomicznego pracownika – nowej funkcji w QRmaint. chcę to wykorzystać na Wydziale Obróbki Mechanicznej. Tam operatorzy wciąż muszą niektóre rzeczy wykonywać codziennie. Muszą wykonywać te autonomiczne działania, które są podobne do TPM. I właśnie to ułatwić operatorom”

Analizując studium przypadku w firmie Valvex, serdecznie zachęcamy do wdrożenia systemu CMMS również w Twojej firmie – celem osiągnięcia wymiernych korzyści, podobnie jak w Valvex. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc Ci zoptymalizować zarządzanie utrzymanie ruchu i poprawić wydajność operacyjną.

Poznaj historie innych

QRmaint doskonale sprawdza się w rożnych branżach takich jak zakłady produkcyjne, utrzymanie techniczne nieruchomości, sieci sklepów, uczelnie, serwisy. Przeczytaj co sądzą o nas przedstawiciele rożnych branż.

Analizowaliśmy rynek. Chcieliśmy wybrać usługę, gdzie cena idzie w parze z jakością. Mieliśmy jedno założenie – program musimy zrozumieć w godzinę. Jeżeli go w tym czasie nie zrozumiemy, to nie jest on dla nas. QRmaint jest bardzo przejrzystym programem, zrobionym pod Utrzymanie Ruchu. Tutaj nie było problemu.

Jarosław Kurach

koordynator Utrzymania Ruchu

System Qrmaint jest programem, który bardzo dobrze uzupełnia wymogi stawiane dla Przemysłu 4.0

Tomasz Wachowski

Z-ca dyrektora technicznego

System Qrmaint wdrożony w naszej firmie znacząco usprawnił pracę naszego zespołu z działu Utrzymania ruchu, oraz poprawił znacząco reakcje zespołów na bieżące awarie produkcyjne.

Rafał Topolski

Inżynier optymalizacji procesów produkcyjnych

Zgłoszenie awarii poprzez skanowanie kodu QR umieszczonego na maszynie praktycznie wyeliminowało nieścisłości utrudniające ustalenie, którego urządzenia dotyczył problem. Zapisywanie wszystkich zgłoszeń w systemie daje świetny obraz, z którymi maszynami mamy największe problemy.

Krzysztof JANIK

Główny Automatyk / Automation Service Supervisor

Najważniejsze jest to, że moi pracownicy wiedzą, ile jest zadań do wykonania i jakie są priorytety. Technicy mają dostęp do zadań w czasie rzeczywistym. W zasadzie całkowicie wyeliminowaliśmy sytuacje, które występowały wcześniej: że pewne zadania zostają pominięte bądź zapomniane.

Arkadiusz Tetloch

Manager Sekcji Utrzymania Ruchu i Innowacji

Moją pracę w firmie można podzielić na dwa etapy:
1. Przed wdrożeniem QRmaint – mnóstwo zbędnych telefonów, ciągłe zdawanie relacji z postępów usuwania awarii, ogrom tematów, które umykały uwadze.
2. Po wdrożeniu QRmaint – możliwość skupienia uwagi na istotnych problemach, wszyscy zainteresowani są na bieżąco, 100% zgłoszonych spraw zostaje rozwiązanych.

Aleksander Penkowski

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

System QRmaint pozwolił nam na rezygnację z wypełniania ton papierowych dokumentów. Mamy teraz łatwy wgląd w historię awarii, napraw i serwisów, a czas reakcji na zgłoszoną usterkę uległ znacznemu skróceniu.

Anna Ciesielska

Process Engineer

QRmaint skonfigurowałem sam w jeden wieczór, a już w kolejnych dniach w systemie zaczęły się pojawiać zgłoszenia awarii przez techników i operatorów.

Tomasz Pruszyński

Dyrektor Produkcji

System QRmaint zastąpił setki maili, które bez względu na tematykę trafiały do wszystkich na liście, zamiast jedynie do właściwych osób. Wcześniej, gdy awaria była już naprawiona, to nikt o tym tak naprawdę nie wiedział. Dziś mamy wgląd w aktualny stan każdej awarii.

Mariusz Staniszewski

Kierownik Działu IT

System sprawdza się bezproblemowo. Wyraźnie skrócił się czas reakcji naszych zespołów. Jest to o wiele lepszy model komunikacji niż telefony i zapisywanie awarii na kartkach lub zapamiętywanie.

Maciej Hartfil

Kanclerz AWF w Warszawie

Od momentu wdrożenia QRmaint w naszej firmie program się rozwija – dostosowywane są funkcje pod specyfikę branży – np. harmonogram, którego nie było podczas wdrażania, a obecnie wygląda jak kalendarz w Google.

Jacek Turkowski

Koordynator ds. technicznego utrzymania nieruchomości

QRmaint dał się poznać jako firma rzetelna, elastyczna oraz reagująca na pomysły i uwagi użytkowników. System ułatwia nam pracę, a jego funkcjonalności dokonywania zgłoszeń z zadowoleniem zostały przyjęte przez naszych klientów.

Sławomir Pinkowski

Prezes Zarządu

System QRmaint przyczynił się do wzrostu konkurencyjności naszych usług na rynku technicznej obsługi nieruchomości. Oprócz standardowych usług serwisowych dostarczamy naszym klientom narzędzie do szybkiego zgłaszania awarii oraz raportowania prac wykonywanych na nieruchomości.

Mateusz Czerwiński

Wdrożenie aplikacji QRmaint okazało się receptą na największe wyzwanie, jakim była bieżąca naprawa szkód. Kolejnym krokiem wdrożenia będzie wykorzystanie jej do wsparcia pracy managerów zarządzających np. sprzątaniem mieszkań.

Paweł Migacz

Dyrektor zarządzający firmy

tło

Wypróbuj QRmaint

Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.