Home > Blog > Baza wiedzy > SCADA system – co to takiego?
grafika grafika

SCADA system – co to takiego?

Będąc przedsiębiorcą, na pewno wiesz, jak ciężko jest kontrolować zakłady przemysłowe. Ilość zasobów, a także wielkość metrażu zakładów produkcyjnych nie upraszcza nam wcale tego zadania. Alternatywnym rozwiązaniem, które będzie w stanie pomóc w rozwiązaniu tego rodzaju problemu, jest SCADA system, czyli program służący do monitorowania i kontrolowania procesów w zakładzie. Z poniższych informacji dowiesz się na ten temat dokładniejszych informacji. Sprawdź.

Czym jest SCADA system i na czym polega całe to rozwiązanie?

SCADA system to program informatyczny, którego celem jest kontrolowanie przebiegu procesów technologicznych lub produkcyjnych w zakładach przemysłowych. System SCADA polega na zebraniu konkretnych danych i ich wizualizowaniu za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, a także polega na kierowaniu procesem, zawiadamianiu użytkownika poprzez dźwięk, SMS lub e-mail oraz archiwizowaniu danych. Dane, które zostaną skompletowane w czasie rzeczywistym, umożliwią podgląd tego, jak działają różne sprzęty w danym zakładzie. SCADA system integruje ze sobą sterowniki zdalnych jednostek terminali RTU i programowalne sterowniki logiczne PLC, które wysyłają konkretne dane potrzebne do przeprowadzenia kontroli przebiegu procesów. Wykorzystując takie dane, można w szybszy sposób przystąpić do wykonywania konkretnych działań w danej sprawie. System ten pozwala kadrze pracowniczej podejmować bardziej racjonalne decyzje.

Z jakich elementów składa się SCADA system?

System SCADA, aby wykorzystać cały swój potencjał i wspomóc przedsiębiorstwa w kontrolowaniu przebiegu procesów w zakładach przemysłowych, musi składać się z kilku czynników. Trzeba zatem uwzględnić tutaj takie elementy, jak:

  • urządzenia pomiarowe sygnałów cyfrowych lub analogowych;
  • elementy konwersji, w których skład wchodzą sterowniki RTU i PLC. Za ich pomocą można pozyskać przydatne informacje, które zostały uzyskane z zebranych wcześniej danych;
  • program kontroli, który za pośrednictwem interfejsu HMI (Human Machine Interface) jest w stanie udostępnić kadrze pracowniczej niezbędnych informacji;
  • sieć komunikacyjną, za pomocą której wszystkie elementy SCADA systemu są ze sobą połączone. Można wyróżnić tutaj sieć komunikacyjną tradycyjną z systemem instalacyjnym linii telefonicznych, a także sieć komunikacyjną bezprzewodową, która wykorzystuje satelitę radiową lub komórkową.

Do czego można wykorzystywać SCADA system?

Dzięki SCADA system można w sposób lokalny lub zdalny monitorować procesy w zakładach przemysłowych, a także wchodzić w kontakt z urządzeniami za sprawą odpowiedniego oprogramowania. Oprócz tego można wykorzystywać ten program do gromadzenia, monitorowania wskazanych parametrów oraz przetwarzania i archiwizowania danych. Z takiego rozwiązania mogą korzystać różnego rodzaju branże, a zwłaszcza te duże zakłady przemysłowe lub korporacje. Krótko streszczając zawarte powyżej informacje, można stwierdzić, że system ten sprawdzi się wszędzie tam, gdzie będzie trzeba dokładnie i w sposób terminowy przeglądać dane.

ozdoba

QRmaint system CMMS już od 29zł!

Testuj przez 14 dni za darmo!