Twój dział utrzymania ruchu: zarządzanie zadaniami

Efektywne zarządzanie działem utrzymania ruchu jest kluczowe dla każdego zakładu produkcyjnego. Gdy każda minuta przestoju maszyny oznacza pokaźne straty finansowe, systemy takie jak CMMS potrafią zminimalizować ich występowanie. Umożliwiają nie tylko błyskawiczną reakcję na awarie, ale także zdecydowanie podnoszą efektywność pracy.

Systemy CMMS umożliwiają pracownikom UR zarządzanie zadaniami przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Ponadto ułatwiają tworzenie szczegółowych harmonogramów pracy, zarządzanie czasem zadań, śledzenie postępów pracy oraz planowanie przestoju maszyn.

W tym artykule poznasz praktyczne przykłady zastosowania funkcji zarządzania zadaniami w systemie CMMS. Ponadto poruszymy ważne aspekty organizacji pracy działu UR wraz integracją, planowaniem i realizacją zadań przy wykorzystaniu systemu CMMS.

System CMMS pomaga w realizacji zadań UR

Zarządzanie utrzymaniem ruchu z systemem CMMS

W dobie cyfryzacji nie ma innej możliwości niż wykorzystanie systemu CMMS do zarzadzania zadaniami w dziale utrzymania ruchu. Jednak dzisiaj nadal wiele firm wykorzystuje w pracy listy zadań w formie papierowej, czy formularze przeglądów wypełniane ręcznie na kartce papieru. Dokumenty w wersji papierowej zajmują miejsce i są przechowywane w segregatorach, utrudniając dostęp do wielu informacji.

Tych problemów jest znacznie więcej, a praca techników UR wymaga przede wszystkim sprawnego planowania oraz koordynacji zdań pomiędzy pracownikami. W ten sposób można dokładnie zaplanować czas przestoju maszyn, ale również zapobiec nieplanowanym przestojom.

Poniżej przedstawiamy obszary, w których system CMMS ułatwia zarządzanie zadaniami:

Delegowanie zadań

CMMS system pozwala na szybką identyfikacje zadań, przypisanie techników oraz narzędzi potrzebnych do wykonania określonego zadania. Do tej funkcji możliwe jest tworzenie grup zadań przy określanie priorytetu realizacji zadania. Pozwala to na bardziej wydajne wykorzystanie personelu.

Realizacja zadań

Podczas realizacji zadań pracownicy wykonują określone czynności, według potrzeb parku maszynowego. Mogą to być inspekcje, prace serwisowe, czy prace naprawcze o wysokim priorytecie, które wiążą się z potrzebą szybkiego usunięcia usterki maszyn.

Technicy UR mogą wykorzystywać system CMMS aby sprawniej zarządzać zadaniami

Podczas realizacji zadania technik UR może sprawdzić w aplikacji mobilnej, ile już trwa przypisane do niego zadanie. Identyfikacja maszyny za pomocą kodów QR ułatwia również weryfikacje długości przestoju i podgląd zadań w czasie rzeczywistym przez kierowników. W trakcie pracy technik UR ma dostęp do pełnej dokumentacji maszyn, wizualnych instrukcji pracy (video, zdjęcia), czy też wcześniej przygotowanych list kontrolnych.

Współpraca z magazynem części zamiennych

Podczas realizacji zadań technik UR, dzięki integracji z magazynem części zamiennych, po zdiagnozowaniu problemu maszyny może bez trudu sprawdzić stan magazynu, aby upewnić się co do dostępności części. Interfejs systemu CMMS pozwala na wizualny wgląd w inwentarz części zamiennych, co zmniejsza ryzyko pobrania niewłaściwej części zamiennej z magazynu.

Ponadto, gdy części są niedostępne, można zweryfikować ich stan w innych magazynach. Następnie technik UR ma możliwość złożenia zamówienia na dostawę komponentów do odpowiedniej lokacji. Tego typu przesunięcia magazynowe wpływają na zmniejszenie czasu oczekiwania na części zamienne i szybsze przywrócenie działania maszyn i urządzeń. System CMMS może również realizować zamówienia na części bezpośrednio u dostawców.

Technicy UR mogą wykorzystywać applikację mobilną CMMS, aby raportować awarię i usterkę bezpośrednio z miejsca zdarzenia

Przykłady wykorzystania systemu CMMS do zarządzania zadaniami

maszynowego, warto zwrócić uwagę, że procesy zarządzania zadaniami przebiegają w podobny sposób. Poniżej wybraliśmy kilka przykładów wykorzystania funkcji zarządzania zadaniami za pomocą systemu CMMS w zakładzie produkcyjnym. Obrazując w ten sposób ważną rolę, jaką odgrywa CMMS, można lepiej ocenić jego przydatność podczas zadań UR.

Przypisania zadania podczas Gemba Walk

Podczas codziennego obchodu obszaru produkcyjnego (ang. Gemba Walk) manager utrzymania ruchu zaobserwował naderwany pas transportera na maszynie: zakrętarka ZN-451. Po zakończeniu obchodu manager UR wykorzystał mobilny system CMMS i dodał w aplikacji na smartfonie zadanie dla technika odpowiedzialnego za maszynę, na której została zaobserwowana niezgodność.

Wykorzystując funkcje zarządzania zadaniami w systemie CMMS, manager UR mógł wybrać w aplikacji odpowiedniego pracownika dostępnego w danym momencie, aby zlecić mu wykonanie zadania w jak najszybszym czasie. Ponadto, dodał w aplikacji CMMS opis z dokładną informacją o potrzebie wymiany uszkodzonego pasa transportera wraz z załączonym zdjęciem.

Technik UR otrzymał informacje wysłaną za pomocą wiadomości PUSH bezpośrednio na smartfon. Po otrzymaniu powiadomienia, technik wie, którą cześć z magazynu należy pobrać, aby przywrócić działanie maszyny. Dzięki powiadomieniu z dokładnym opisem wysłanym od managera UR oraz nadaniu wyższego priorytetu pracy, technik mógł przystąpić do nowego zadania.

tło

Wypróbuj QRmaint

Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.

Za pomocą systemu CMMS technicy mogą realizować przesunięcia magayznowe w trybie FIFO (ang. Frist-in, Frist-Out) aby lepiej utlizować przestrzeń magazynową.

Realizacja zadania na linii produkcyjnej

Dział utrzymania ruchu i BHP przeprowadza proces oceny ryzyka środowiskowego w obszarze linii końcowego pakowania. Technik widzi brak sygnalizacji alarmu od otwartej osłony C022.

Niezgodność zostaje odnotowana w raporcie, który trafia do managera utrzymania ruchu.
Manager utrzymania ruchu dodaje zadanie w systemie CMMS dla wspomnianej linii pakowania z najwyższym priorytetem. W opisie zadania zaznacza, że niezgodność powinna zostać usunięta w trybie pilnym.

Za pomocą powiadomień wysyłanych przez aplikację mobilną w systemie CMMS, zadanie zostało przekazane do technika odpowiedzialnego za obszar, na którym pracuje linia pakowania końcowego. Technik przyjął zadanie, akceptując je w aplikacji mobilnej. Następnie przygotował niezbędne narzędzia i udał się na miejsce zdarzenia. Podczas oględzin otworzył w aplikacji CMMS na smartfonie listę kontrolną, aby dowiedzieć się, jakie kroki należy podjąć w celu zdiagnozowania problemu.

Lista kontrolna aplikacji CMMS w pierwszej kolejności kazała sprawdzić poprawność pracy przekaźnika bezpieczeństwa S022. W krótkim czasie technik zlokalizował uszkodzony przekaźnik PILZ PZE X4. Wykorzystując aplikację mobilną, odszukał go na magazynie głównym UR i zarezerwował. Następnie pobrał go z magazynu i wymienił na nowy. Zakończył zadanie w aplikacji, potwierdzając jego status jako „zrealizowane”. Manager UR otrzymał automatyczne powiadomienie o zakończeniu zadania z sukcesem.

Aplikacja mobilna systemu CMMS pomaga realizować strategię prewencyjną utrzymania ruchu, aby zapobiegać nieplanowanym przestoją na linii produkcyjnej.

Planowanie zadań

Na spotkaniu działów produkcji, jakości, utrzymania ruchu i planowana produkcji poruszono temat zwiększania planu produkcyjnego w nadchodzącym miesiącu (lipiec). Przyczyną była prognoza większej ilości zamówień w nadchodzącym sezonie. Dla działu utrzymania ruchu oznacza to, że zespół techników UR musi zostać postawiony w podwyższoną gotowość.

Manager utrzymania ruchu sprawdził listę zadań prewencyjnych w systemie CMMS zaplanowanych na nadchodzący miesiąc. Zaplanował jedno z zadań prewencyjnych dla linii końcowej nr 4, które miało zostać wykonane 27.07., tak aby zostało ono ukończone najpóźniej do ostatniego dnia czerwca. W związku z tym przesunięciem przeznaczył więcej czasu dla techników UR na zadania w lipcu.

Zalety zarządzania zadaniami z systemem CMMS

System CMMS pozwala na lepszą organizację pracy utrzymania ruchu. Poniżej przedstawiamy zalety funkcji zarządzania zadaniami w systemie CMMS:

Lepsze koordynacja między zespołami

Kierownicy i managerowie UR za pomocą systemu CMMS są w stanie przekazywać sprawniej szczegółowe informacje na temat interwencji i napotkanych problemów związanych z linią produkcyjną i infrastrukturą. Mogą budować zespoły dedykowane do realizacji określonych zadań według specjalizacji poszczególnych techników. Zarządzania zadaniami w systemie CMMS pozwala na skuteczne planowanie pracy oraz realizacje zadań.

Pełna możliwość śledzenia interwencji

Technicy UR są w stanie raportować status pracy w czasie rzeczywistym oraz wykorzystywać komunikator do wymiany informacji pomiędzy współpracownikami. Ponadto, szczegółowe informacje na temat interwencji i napotkanych problemów podczas pracy mogą otrzymywać przełożeni techników.

Bardziej efektywne zarządzanie zasobami

Zarządzanie zadaniami w systemie CMMS pozwala na efektywne planowanie i wykorzystanie czasu pracy. Co więcej integracja z magazynem pozwala na lepsze zarządzenie częściami zamiennymi potrzebnymi do wykonania serwisów lub napraw. W ten sposób technicy UR są w stanie pobierać właściwe komponenty z magazynu i wykonywać powierzone zadania z większą precyzją.

Podsumowanie

Efektywne zarządzanie zadaniami w zakładach produkcyjnych jest kluczem do utrzymania płynności procesów i zmniejszenia czasu przestojów maszyn. System CMMS jest tutaj niezbędny. Pozwala na pełną kontrolę planowania, delegowania i monitorowania zadań związanych z utrzymaniem ruchu.

QRmaint dostarcza rozwiązania dla działów utrzymania ruchu od 7 lat. Wdrażamy systemy CMMS w zakładach produkcyjnych, aby ułatwić naszym klientom zarządzanie zadaniami. Ta kluczowa funkcja jest jedną z wielu możliwości naszego systemu CMMS, z którego korzysta ponad 400 firm na całym świecie.

Możesz przetestować nasz system bezpłatnie przez 14 dni, zakładając bezpłatne konto. Skontaktuj się z nami i umów darmową konsultację, aby dowiedzieć się więcej o działaniu naszego systemu.

 

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  FAQ

  Dział utrzymania ruchu zapewnia wydajność i ciągłość pracy maszyn i systemów firmy. Jego zadaniem jest regularne serwisowanie, naprawa i konserwacja infrastruktury technicznej w celu zapobiegania awariom i zapewnienia wysokiej wydajności produkcji. Dział ten może być również odpowiedzialny za planowanie działań prewencyjnych i optymalizację procesów produkcyjnych w celu zwiększenia wydajności.

  Zarządzanie zadaniami za pomocą systemu CMMS (ang. Computerised Maintenance Management System) obejmuje planowanie prac konserwacyjnych, śledzenie stanu sprzętu, zarządzanie zasobami i materiałami potrzebnymi do napraw oraz monitorowanie kosztów związanych z konserwacją. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu systemu CMMS można zoptymalizować zarządzanie zadaniami, minimalizując przestoje maszyn i obniżając koszty konserwacji.

  System CMMS znajduje zastosowanie w wielu branżach i sektorach, w których konieczne jest efektywne zarządzanie konserwacją i serwisowaniem infrastruktury technicznej. Przykłady miejsc, w których można wykorzystać system CMMS, obejmują zakłady produkcyjne, hotele, szpitale, zakłady energetyczne, a nawet budynki biurowe. Dzięki systemowi CMMS zadania konserwacyjne mogą być skutecznie planowane i monitorowane, co przekłada się na większą niezawodność i wydajność.

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.