Czym jest system CMMS?

Systemy klasy CMMS (ang. Computerized Maintenance Management System) to specjalistyczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładach produkcyjnych. System w jednym miejscu gromadzi informacje dotyczące przeglądów, awarii, stanów magazynowych części zamiennych oraz umożliwia organizację pracy zespołu Utrzymania Ruchu.

 

 

Dla kogo przeznaczony jest system CMMS?

System CMMS jest dedykowany dla działów Utrzymania Ruchu w zakładach produkcyjnych, chcących znacząco zwiększyć efektywność pracy techników i zmniejszyć awaryjność parku maszynowego. Do niedawna wdrożenie systemu CMMS było kosztowne i zakładało posiadanie własnej infrastruktury informatycznej. Na takie obciążenie mogły sobie pozwolić jedynie nieliczne zakłady. Sytuacja zmieniła się diametralnie wraz z upowszechnieniem internetu oraz dystrybucji oprogramowania w chmurze.

Jak działa system CMMS?

Nowoczesne systemy CMMS to rozwiązania oparte na chmurze. Oznacza to, że wszystkie informacje dotyczące parku maszyn (awarie, przeglądy, dokumentacja DTR) są zapisywane i dostępne z jednego scentralizowanego miejsca (bazy danych). Dostęp do danych można uzyskać z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu, mającym dostęp do Internetu.

System CMMS w chmurze

Jakie są zalety korzystania z oprogramowania CMMS?

Jeśli poprawnie skonfigurujesz CMMS, możesz:

 •  zmniejszyć liczbę awarii i usterek o 73,2%
 •  zwiększyć produktywność zespołu nawet o ponad 70%
 •  skrócić czas nieplanowanych przestojów o ponad 30%
 •  zmniejszyć koszty obsługi parku maszyn o ponad 20%
 •  poprawić komunikację między Produkcją, UR, Kontrolą jakości oraz innymi działami

Jak każde specjalistyczne oprogramowanie, system CMMS wymaga odpowiedniej konfiguracji wstępnej oraz wprowadzanych na bieżąco danych. Tylko wtedy będzie można osiągnąć profity z wdrożenia systemu CMMS. Profesjonalni dostawcy rozwiązań dla utrzymania ruchu w pierwszej kolejności zapoznają się z wymaganiami klienta, a następnie wykorzystując doświadczenie, pomogą poprawnie skonfigurować system.

Jak w praktyce wykorzystywany jest System CMMS przez pracowników na różnych stanowiskach w zakładzie?

Przedstawione poniżej przykłady praktycznego wykorzystania systemu CMMS, to jedynie mały wycinek szerokiego spektrum dostępnych  funkcji ale w prosty sposób wyjaśnią czym jest system CMMS i do czego jest wykorzystywany.

Wykorzystaj potencjał systemu CMMS u siebie w zakładzie
Kliknij poniżej, aby za darmo przetestować system CMMS
Przetestuj CMMS za darmo

Do czego wykorzystuje system CMMS mistrz produkcji oraz operator?

Jednym z celów stawianych systemowi CMMS jest uproszczenie zgłaszania awarii i usterek. Zgłoszenia do działu utrzymania ruchu kieruje lider danego obszaru produkcyjnego lub operatorzy.

Mistrz produkcji za pomocą aplikacji mobilnej skanuje kod QR umieszczony na maszynie i wypełnia formularz zgłoszenia. Zarejestrowane zgłoszenie trafia do Utrzymania Ruchu, a przypisany technik przystępuje do obsługi zadania. Po zakończonych pracach, zgłaszający ma możliwość potwierdzenia wykonania zadania.

Wykorzystanie systemu CMMS przez mistrza produkcji

Operatorzy linii produkcyjnych zazwyczaj zgłaszają awarie za pomocą panelu operatorskiego umieszczonego na linii produkcyjnej lub poprzez portal zgłoszeniowy uruchomiony na ogólnodostępnym komputerze w obszarze produkcyjnym. Pracownicze karty dostępowe mogą zostać użyte do identyfikacji osoby zgłaszającej bez konieczności logowania się w tradycyjny sposób za pomocą pary login/hasło.

Panel operatora w systemie CMMS

Do czego mistrz utrzymania ruchu wykorzystuje system CMMS ?

Delegowanie zadań to najważniejsze zadanie mistrza zmianowego w systemie CMMS. Mistrz na swojej zmianie jest odpowiedzialny za zorganizowanie pracy techników, co znacząco wpływa na efektywność całego UR. Praktyka pokazuje, że nieprzypisane zadanie do konkretnej osoby pozostanie niezrealizowane.

Delegowanie zadań w systemie CMMS

Tworzenie planów prewencji maszyn i nadzór nad nimi to kolejne zadanie realizowane w systemie CMMS przez mistrza utrzymania ruchu. Z pomocą harmonogramu graficznego oraz raportów w prosty sposób może on monitorować stopień realizacji zadania dla dowolnych kryteriów np. krytyczności maszyn, rodzaju maszyn czy lokalizacji

Harmonogram prac prewencyjnych w systemie CMMS

Monitorowanie zarejestrowanych przestojów maszyn to kolejne zadanie dla mistrza zmianowego. Dedykowana lista przestojów zapewnia wygodny sposób ich monitorowania. Mistrz obok kierownika UR to jedyna osoba, która powinna mieć możliwość edycji czasów trwania przestojów (po konsultacji z liderem produkcji). Każda zmiana będzie odnotowana w systemie wraz z wartościami przed i po edycji.

Przestoje maszyn w systemie CMMS

Do czego technik utrzymania ruchu wykorzystuje system CMMS ?

Realizacja przypisanych zadań/zleceń pracy to główne zadanie w systemie CMMS dla techników UR. W zależności od wewnętrznych procedur, zadania podejmują sami lub są one przypisane do nich przez mistrzów zmianowych/brygadzistów/liderów. Technik raportuje również, jakie części zostały zużyte podczas realizacji zadania lub składa zapotrzebowanie na brakujące części.

 

Wykorzystanie systemu CMMS przez technika

Czym jest system CMMS oraz jakie moduły posiada?

System CMMS do zbiór specjalistycznych modułów, które razem tworzą kompletne rozwiązanie IT, czyli system wspierający procesy utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym. W skład systemu CMMS wchodzą:

1. Zarządzanie zleceniami pracy/zadaniami

Moduł zarządzania zleceniami pracy jest podstawą każdego systemu CMMS. To w nim rejestrowane są wszystkie zadania oraz odbywa się przypisywanie zadań do techników lub zespołów.

Główne cele modułu to:

 • Zapewnienie pełnej kontroli nad pracami konserwacyjnymi oraz zgłoszeniami awarii
 • Wyeliminowanie ograniczeń papierowych zleceń pracy
 • Poprawa komunikacji między zespołem utrzymania ruchu a produkcją
 • Zwiększenie efektywności zespołu utrzymania ruchu dzięki aplikacji mobilnej
 • Natychmiastowe powiadomienia na telefon komórkowy o nowym zgłoszeniu awarii

Zlecenia pracy w systemie CMMS

Czytaj więcej

2. Prace prewencyjne

Moduł prac prewencyjnych to kolejny kluczowy element każdego systemu CMMS. Umożliwia tworzenie planów prewencyjnych dla urządzeń w parku maszyn oraz monitorowanie ich stanu realizacji. Okresowe przeglądy gwarancyjne, odczyty pomiarowe, prace konserwacyjne czy codzienne inspekcje obiektu – dzięki nim nie musisz już pamiętać o terminach.

Główne cele modułu to:

 • Zapewnienie terminowość wykonania przeglądów
 • Wyeliminowanie wad arkusza Excel z rozpisanymi terminami przeglądów
 • Rozesłanie powiadomień o nadchodzących pracach prewencyjnych do zespołu UR, jak i zewnętrznych dostawców serwisu
 • Monitorowanie stanu realizacji planów prewencyjnych z pomocą graficznego harmonogramu

Prace prewencyjne w systemie CMMS

 

Czytaj więcej

3. Zarządzanie parkiem maszyn i infrastrukturą

Moduł systemu CMMS, który pomaga lepiej nadzorować stan parku maszyn oraz infrastruktury. Jest w nim odwzorowana struktura lokalizacyjna całego zakładu oraz wprowadzone wszystkie urządzenia, które są osadzone w wirtualnej lokalizacji odpowiadającej tej prawdziwej, w której fizycznie przebywa maszyna.

Główne cele modułu to:

 • Dostarczenie informacji o środku trwałym od momentu zakupu do zezłomowania
 • Gromadzenie dokumentacji maszyn np. DTR, protokołów przeglądu
 • Generowanie kodów QR, które znacząco przyspieszają zgłaszanie awarii
 • Zapewnienie informacji o terminach ostatniego oraz kolejnego terminu przeglądów, legalizacji
 • Gromadzenie historii odczytów pomiarowych
 • Rejestrowanie pobrań/zwrotów narzędzi produkcyjnych

Utrzymanie maszyn i urządzeń w systemie CMMS

 

Czytaj więcej

4. Zarządzanie magazynem części zamiennych

Moduł systemu CMMS, który pomaga lepiej panować nad dostępnością części zamiennych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Znajdują się w nim wszystkie części rotujące, czyli używane na potrzeby prac realizowanych przez Utrzymanie Ruchu.

Główne cele modułu to:

 • Monitorowanie stanów magazynowych poszczególnych części zamiennych
 • Dostęp do informacji dla techników o miejscu składowania części zamiennej oraz dostępnej ilości
 • Określanie krytyczności danej części zamiennej
 • Ewidencja dostawców części zamiennych
 • Wystawianie dokumentów magazynowych np. PZ, WZ

Magazyn części zamiennych w systemie CMMS

Czytaj więcej

5. Raporty i KPI dashboard

KPI Dashoabrd oraz Raporty to miejsce gdzie masz możliwość śledzenia kluczowych wskaźników związanych z utrzymaniem ruchu. Znajdziesz tu między innymi wskaźniki MTTR, MTBF czy MTTF dla całej organizacji, jak również inne ważne informacje z punktu widzenia managera utrzymania ruchu.

Raporty w systemie CMMS

 

Jeżeli chcesz zapoznać się z systemem CMMS QRmaint lub dowiedzieć więcej na temat czym jest system CMMSmożesz umówić się na darmową prezentację. 

Zadzwoń do nas pod numer: +48 12 400 41 70.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.