Poznaj naszych klientów i ich branże

System QRmaint jest dość uniwersalnym system, który umożliwia przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz planowania prac związanych z bieżącą obsługą czy też konserwacją urządzeń czy też nieruchomości.

Sprawdź w jaki sposób klienci z różnych branż wykorzystują naszą aplikację.

QRmaint jako system wsparcia utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych

QRmaint to klasyczny system CMMS wpierający działanie służb utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych.

W systemie można projektować i obsługiwać procesy związane z prewencyjnym utrzymaniem ruchu oraz realizować reaktywne utrzymanie ruchu.

W systemie można zgłaszać i raportować przestoje linii produkcyjnych, planować bieżącą konserwację maszyn i urządzeń oraz delegować pracę technikom utrzymania ruchu. Klienci korzystają również z raportów oraz analizują wskaźniki utrzymania ruchu takie jak MTTR czy MTBF.

Obecnie w portfolio naszych klientów znajduje się kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych z różnych branż – między innymi z branży automotive, opakowań (firma Dolpap) , przetwórstwa spożywczego czy też przetwórstwa stali (Hanbud)

Techniczne utrzymanie nieruchomości

System QRmaint to również wsparcie dla technicznego utrzymania nieruchomości.

Dzięki wykorzystaniu funkcji definiowania lokalizacji oraz przypisanych do nich kodów QR firmy zarządzające nieruchomościami, obsługa techniczna nieruchomości czy też zarządy wspólnot przyjmują zgłoszenia awarii.

W aplikacji planowane są również prace cykliczne do wykonania w nieruchomości (przeglądy budowlane, UDT windy) oraz bieżące prace konserwacyjne (sprzątanie, weryfikacja instalacji budynku).

Obecnie z naszych usług korzysta kilkanaście firm technicznego utrzymania nieruchomości (między innymi Komfort Serwis z Warszawy czy ET Serwis z Trójmiasta), administratorzy budynków mieszkalnych oraz nieruchomości komercyjnych, czy też wspólnoty mieszkaniowe (np. Wspólnota Mieszkaniowa Zielone Zacisze V z Warszawy)

Sprawdź case study firmy Komfort Serwis

Serwis urządzeń

QRmaint to doskonały system do przyjmowania zgłoszeń serwisowych.

W systemie QRmaint umożliwiamy klientom zgłaszanie awarii z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacyjnych (mail, formularz, kod QR), dzięki temu znacznie ułatwiamy proces zgłaszania awarii.

Dzięki wykorzystaniu kodu QR na urządzeniu nasi klienci przyjmują również zamówienia na materiały eksploatacyjne dla urządzeń, które są przez nich serwisowane.

Dodatkowo dzięki wykorzystaniu rejestru urządzeń system umożliwia śledzenie okresów gwarancyjnych dla urządzenia zgłoszonego do naprawy oraz rejestrację kosztów zlecenia serwisowego.

Wykorzystanie aplikacji mobilnej ułatwia pracę technikom świadczącym usługi w terenie.

Z naszych usług korzysta obecnie kilkanaście firm świadczących usługi serwisowe np. firma AWP Podesty robocze, świadcząca usługi serwisu urządzeń do pracy na wysokości.

Obiekty użyteczności publicznej

QRmaint sprawdza się wszędzie tam gdzie występują urządzenia, które mogą uledz awarii.

Dlatego też został dostrzeżony również w obszarze zarządzania obiektami użyteczności publicznej.

System QRmaint wykorzystywany jest do zgłaszania awarii sprzętu wykorzystywanego przez placówki oświatowe, szpitale, teatry. Urządzenia wykorzystywane w tych obiektach oznaczone są kodem QR, dzięki czemu można bardzo szybko zgłosić awarię. Przypisanie urządzenia do lokalizacji w systemie powoduje, że pomimo tego, że obiekty są bardzo często dość rozległe, technicy odpowiedzialni za obsługę zgłoszeń awarii mają pełną informację o tym gdzie powstała awaria i jakiego urządzenia dotyczy.

QRmaint wpiera  również obowiązkowe okresowe przeglądu sprzętu (np. ratowniczego) w placówkach zdrowia oraz monitoruje stan urządzeń (np. temperaturę w lodówkach w których przechowywane są leki)

Obecnie jedno z największych wdrożeń QRmaint w tego typu obiektach to wdrożenie na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie codziennie przejmowanych jest kilkanaście zgłoszeń do działu technicznego.

Sieci handlowe

QRmaint obsługuje również placówki handlowe w ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych Lewiatan.

Dzięki wdrożeniu naszego systemu pracownicy poszczególnych sklepów mają możliwość zgłaszania drobnych awarii sprzętu (kas fiskalnych, urządzeń chłodniczych) oraz zamawiania materiałów reklamowych poprzez tworzenie zadań do działu marketingu.

Wykorzystując przypisanie zewnętrznych firm serwisowych zgłoszenia zarejestrowane przez pracowników placówek handlowych trafiają od razu do odpowiednich firm, które świadczą usługi serwisowe.

Wykorzystanie QRmaint do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa

System QRmaint sprawdza się doskonale wszędzie tam, gdzie trzeba zarządzać majątkiem.

Dlatego wykorzystują go również firmy, które chcą skutecznie panować nad stanem majątku przedsiębiorstwa. W systemie ewidencjonowane są między innymi komputery, środki transportu, wszelkie urządzenia wykorzystywane w firmach.

System monituje terminy gwarancji, obowiązkowe przeglądy czy też terminy polis ubezpieczeniowych. Dzięki wprowadzanych odczytom system doskonale działa również przy monitoringu flot pojazdów – tworząc zlecenia przeglądów po przejechaniu określonej ilości kilometrów.

Jedną z firm aktywnie korzystających z naszego systemu jest Fernity – importer nowoczesnych mebli. 

Codziennie nowe zastosowania

Łatwość konfiguracji oraz dostosowania systemu do własnych potrzeb powoduje, że jesteśmy zaskakiwani przez naszych klientów wykorzystujących nasz system do potencjalnie innych celów niż zaplanowaliśmy.

Dzięki ambitnemu zespołowi programistów jesteśmy jednak w stanie rozwijać aplikację tak aby miała zastosowanie w różnych branżach. Jeśli nie możesz poradzić sobie z awariami czy też zarządzaniem majątkiem sprawdź nasz! Jeśli masz pomysł a nie wiesz czy nasz system to potrafi skontaktuj się z nami – być może właśnie pracujemy nad rozwiązaniem Twojego problemu!


Sprawdź nasz cennik

Ciągle pracujemy nad rozwojem aplikacji QRmaint aby spełnić wymagania naszych klientów. Jeśli masz pomysł w jaki sposób chciałbyś wykorzystywać nasz system CMMS a nie znalazłeś takiej funkcjonalności – napisz do nas – kontakt@qrmaint.com

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
    Sales Manager

    tło

    Wypróbuj QRmaint

    Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.