5 trendów w rozwoju systemów CMMS

W ostatnich latach systemy CMMS odnotowały wzrost zainteresowania wśród użytkowników pracujących w branży utrzymania ruchu. Okazuje się że, oprócz swojego głównego zadania, jakim było…

Czytaj dalej

Kim jest technik Utrzymania Ruchu?

Technik UR jest jednym z pracowników działu Utrzymania Ruchu. Odpowiada za sprawne funkcjonowanie technicznej infrastruktury zakładu produkcyjnego. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego stanu…

Czytaj dalej

Wpływ braku CO2 na Utrzymanie Ruchu

Anwil, firma należąca do Orlenu, kilka dni po wstrzymaniu produkcji nawozów wznowiła uruchomienie instalacji. „Widzimy olbrzymie zapotrzebowanie ze strony branży spożywczej, ale też medycznej,…

Czytaj dalej

Przestoje na produkcji wywołane czynnikami zewnętrznymi

Prawidłowa działalność firm opiera się płynnym funkcjonowaniu procesów związanych z wieloma elementami. Rozpoczynając od zdobycia komponentów, przez produkcję, pakowanie, transport, kończąc na dystrybucji. Braki…

Czytaj dalej

Autonomiczne utrzymanie ruchu

Przedsiębiorstwa pragnące osiągnąć coraz to korzystniejsze wyniki w obszarze Utrzymania Ruchu muszą stale doskonalić efektywność i jakość pracy. Do osiągnięcia tego celu potrzebny jest…

Czytaj dalej

Jak uniknąć awarii w zakładach przemysłowych?

Jednym z największych zagrożeń dla przemysłu są nieplanowane przestoje spowodowane przez awarie urządzeń lub niedostępność surowców. Oznaczają one opóźnienia w realizacji zamówień oraz wynikające…

Czytaj dalej