Kim jest technik Utrzymania Ruchu?

Technik UR jest jednym z pracowników działu Utrzymania Ruchu. Odpowiada za sprawne funkcjonowanie technicznej infrastruktury zakładu produkcyjnego. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzętu, maszyn i instalacji. Dba o wysoką sprawność techniczną parku maszynowego, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa związanych z jego obsługą.

Na czym polega praca technika Utrzymania Ruchu?

Technik UR jest odpowiedzialny za wszelkie kontrole, naprawy maszyn i urządzeń w firmie. Do jego codziennych obowiązków należą prace serwisowe. Prowadzi stany magazynowe części zamiennych. Technik przeprowadza regularne kontrole bezpieczeństwa i funkcjonowania systemów alarmowych. Odpowiada za częstotliwość przeglądów wyposażenia i instalacji budynku. Zadaniem technika UR jest również nadzór nad narzędziami serwisowymi. Może wyznaczać terminy napraw sprzętu, jeśli dojdzie do zlecenia ich firmie zewnętrznej.

Technik w swojej pracy jest odpowiedzialny za zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym. Powinien również dążyć do osiągnięcia racjonalnego zużycia energii elektrycznej przez maszyny. Ma za zadanie wybrać takie urządzenia, które przy korzystnych parametrach pracy gwarantują również wysoką klasę energooszczędności. Technik może mieć też wpływ na dobór odpowiedniego oświetlenia.

Co jest niezbędne w pracy technika?

Na co dzień technik Utrzymania Ruchu używa wielu narzędzi. W swojej pracy może korzystać m.in. z wkrętarek, noży izolowanych, kluczy (np. płaskich, nasadowych, imbusowych, dynamometrycznych), pilników do metalu i drewna, sprzętów diagnostycznych, pirometrów, kamer termowizyjnych, termometrów przemysłowych, higrometrów, decybelomierzów, wibrometrów, endoskopów technicznych, tachometrów, mierników energii elektrycznej, mierników ciśnienia, systemów CMMS. O narzędziach przydatnych w codziennej pracy technika utrzymania ruchu napisalibyśmy więcej tutaj. W swojej pracy technik często korzysta często z podnośników oraz ruchomych podestów. Musi być także wyposażony w odpowiednie środki ochronne.

Kto może zostać technikiem utrzymania ruchu?

Pracownik zatrudniony jako technik UR jest częścią większego zespołu. Musi potrafić współpracować z innymi specjalistami. Powinien odznaczać się odpowiednimi cechami, pozwalającymi na zwiększenie wydajności zakładu produkcyjnego. Jakie umiejętności i kompetencje powinien posiadać technik utrzymania ruchu?

• wiedza techniczna

– ważne jest wykształcenie, a także specjalistyczna wiedza pod kątem wybranego rodzaju maszyn, z których korzystają w konkretnym zakładzie produkcyjnym.

• umiejętności diagnostyczne i mechaniczne

– niezbędne są mechaniczne zdolności potrzebne do posługiwania się narzędziami, a zwłaszcza tymi przeznaczonymi dla elektromonterów. Istotna jest też umiejętność obsługi komputera diagnostycznego.

• sprawność fizyczna i motoryczna

– często prace serwisowe mogą odbywać się na sporej wysokości lub podczas trudnych warunków pogodowych, dlatego technika UR powinna cechować wytrzymałość fizyczna i motoryczną sprawnością, Cenne dla tego specjalisty są również zdolności manualne i koordynacja wzrokowo-słuchowa.

• analityczny umysł

– to predyspozycja wymagana dla technika UR, ponieważ dba on o to, aby przerwy podczas produkcji wynikające z napraw albo kontroli były jak najkrótsze. Jego zadaniem jest odpowiednie zaplanowanie szczegółów pracy, aby w jak najmniejszym stopniu wpływała ona na płynność pracy całej firmy. Oprócz tego technik odpowiada za przeprowadzanie albo zlecanie naprawy od razu po wystąpieniu awarii.

• kompetencje miękkie

– przydatne w pracy w zespole są również kompetencje miękkie. Technik UR w dużych zakładach może zarządzać pracą innego personelu. Wobec tego taki pracownik powinien potrafić wyznaczać zadania innym, a także przekazywać im konstruktywne uwagi pod kątem wykonanej pracy.

Wykorzystaj potencjał systemu CMMS u siebie w zakładzie
Kliknij poniżej, aby za darmo przetestować system CMMS
Przetestuj CMMS za darmo

Gdzie pracuje Technik Utrzymania Ruchu?

Technik utrzymania ruchu ma szansę na zatrudnienie przede wszystkim w zakładach produkcyjnych. Może znaleźć pracę również w firmach o charakterze transportowym, przemysłowym oraz przetwórczym. W praktyce technik utrzymania ruchu znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie konieczne jest nadzorowanie funkcjonowania urządzeń, maszyn i instalacji. Technik może pracować zarówno w dużych, międzynarodowych zakładach, jak i w mniejszych, lokalnych firmach.

Podsumowanie

Jesteś technikiem utrzymania ruchu? Chciałbyś zapoznać się z systemem, który ułatwi twoją pracę? Poznaj system QRmaint i pokaż go swojemu kierownikowi. Zadzwoń do nas pod: +48 12 400 41 70 i umów się na prezentację.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  FAQ

  Technik UR odpowiada za kontrolę, naprawę maszyn i urządzeń, oraz przeprowadzanie regularnych kontroli bezpieczeństwa. Zarządza stanami magazynowymi części zamiennych i nadzoruje narzędzia serwisowe. Może wyznaczać terminy napraw sprzętu, zwłaszcza jeśli zleca je firmom zewnętrznym.

  Technik UR powinien mieć wiedzę techniczną, umiejętności diagnostyczne i mechaniczne, sprawność fizyczną, analityczny umysł oraz kompetencje miękkie. Ważne są również zdolności manualne i koordynacja wzrokowo-słuchowa, co pozwala na efektywne zarządzanie zespołem i pracą maszyn.

  Technik UR może pracować w zakładach produkcyjnych, firmach transportowych, przemysłowych i przetwórczych. Zatrudnienie znajdzie wszędzie tam, gdzie konieczne jest nadzorowanie funkcjonowania urządzeń, maszyn i instalacji, zarówno w dużych, międzynarodowych firmach, jak i mniejszych, lokalnych zakładach.

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.