Jak zminimalizować wzrost kosztów energii w zakładzie?

Rok 2022 przyniósł znaczne podwyżki zarówno gazu i elektryczności, które odczuwają przedsiębiorstwa. Wobec tego konieczne stało się poszukiwanie przez firmy sposobów na obniżenie ponoszonych kosztów. Istnieją sposoby na ich zmniejszenie, które warto przeanalizować i wdrożyć w codzienną działalność produkcyjną.

1. Zmiana źródła oświetlenia

Jednym z takich obszarów jest niewątpliwie źródło światła. Halogeny i tradycyjne żarówki potrafią pochłaniać dużo energii. Ich dodatkową wadą jest również to, że w chwili nieprzewidzianej utraty zasilania lub z powodu wahań napięcia tracą niezwykle dużo na swojej wydajności. Można tego uniknąć stosując lampy LED i świetlówki energooszczędne, które podczas świecenia pochłaniają aż o połowę mniej energii elektrycznej od tradycyjnych żarówek. Dodatkowo ich działanie można zintegrować z czujnikami ruchu. Taka zmiana potrafi przynieść znaczne oszczędności podczas pracy na hali produkcyjnej. Porównując funkcjonowanie tradycyjnych świetlówek z oprawami LED w pomieszczeniach, okazuje się że te pierwsze zakończyłyby swoją żywotność już po 2 latach, a te drugie świeciłyby jeszcze przez około 10 lat. Wymiana źródła światła na solidniejsze zapewnia w dalszej perspektywie dużym przedsiębiorstwom także zmniejszenie kosztów wynikających z konserwacji i przeprowadzonej utylizacji wykorzystywanych opraw.

2. Systemy automatyki budowlanej

Niezwykle pomocne w oszczędzaniu energii są również skonfigurowane odpowiednio instalacje, aby dzięki nim zyskać możliwość łatwej kontroli pojedynczych oświetleniowych opraw lub małych grup. Często podczas dostawy wybranego typu towaru do magazynu, jego pracownicy przemieszczają się po obszarze tylko kilku hal lub regałów, a światło wypełnia wówczas cały teren kilkusetmetrowej hali. W takich przypadkach pomocne są rozwiązania takie jak nowoczesne systemy automatyki budowlanej, które funkcjonują w oparciu o czujniki ruchu. Ich proces funkcjonowania nie jest zbytnio skomplikowany. Oprawy LED znajdujące posiadają czujniki przechwytujące ruch pojazdów i ludzi. Pozwala to uruchomić automatycznie oświetlenie, gdy w ich zasięgu zostanie wychwycony jakikolwiek ruch. Mamy również opcje ustawienia natężenia i barwy oświetlenia dopasowanej do wykonywanych prac w wyznaczonych wcześniej sektorach hali produkcyjnej.

Innym rozwiązaniem wprowadzającym oszczędności podczas produkcji jest korzystanie z czułych sensorów wrażliwych, także na dzienne światło. Wówczas moc tego sztucznego odpowiednika automatycznie dostosuje się do warunków pogodowych i pory dnia.

3. Systemy fotowoltaiczne

Firmy pragnące znacząco obniżyć koszty pobieranej energii, mogą posiadać własny prąd pozyskany z fotowoltaiki. To rozwiązanie przyjazne dla środowiska naturalnego, a dodatkowo wpływa na oszczędności zwłaszcza w przedsiębiorstwach wykorzystujących duże hale produkcyjne albo magazynowe. Korzystanie z programów mających na celu dofinansowanie do swojego prądu to opłacalna okazja dla firm.

Przedsiębiorstwo decydujące się na wytwarzanie własnego prądu z wykorzystaniem go na swoje potrzeby może zostać tzw. prosumentem biznesowym, a to w połączeniu z zapisami ustawy OZE pozwala zmniejszyć koszty utrzymania energetycznego systemu. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii za pomocą np. solarnych paneli jest jeszcze bardziej opłacalne, jeśli dołączymy do nich korzystanie z rekuperatorów. Pozwalają one na pozyskanie prądu z odpadowego ciepła i zapewnienie świeżego powietrza w budynku. To rozwiązanie ma zastosowanie zwłaszcza dla firm wykorzystujących w pracy urządzenia pobierające duże ilości energii i produkujących duże ilości ciepła odpadowego. W takim przypadku jeśli rekuperator jest połączony z pompą ciepła, umożliwia odzyskanie i obniżenie poniesionych kosztów energii.

Wykorzystaj potencjał systemu CMMS u siebie w zakładzie
Kliknij poniżej, aby za darmo przetestować system CMMS
Przetestuj CMMS za darmo

4. Termomodernizacja budynków

Przedsiębiorstwa potrafią notować duże straty energii. W związku z tym zmuszone są do ponoszenia większych kosztów jej utrzymania, ponieważ ich budynki są nieodpowiednio zaizolowane. Nie dotyczy to wyłącznie ścian, ale również okien i drzwi. Kolejnym rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić wydatki w związku z kosztowną energią jest termomodernizacja budynku. Wiąże się ona z dociepleniem podłóg, dachu, ścian i stropów. Równie ważna jest wymiana nieszczelnych drzwi i okien. Te zmiany obejmują wymianę grzewczej instalacji budynku lub jej usprawnienie. Termomodernizacja firmy może spowodować także montaż zaworów termostatycznych, zmianę grzejników, odnowienie wentylacji, a także zmianę systemu ogrzewania. Pozwala również na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań popularnych w tzw. inteligentnych domach np. sterowników pompy c.o. i ogrzewania podłogowego, albo inteligentnego regulatora temperatury. Ponoszone przez przedsiębiorstwa koszty projektów termomodernizacji budynków dzięki pomocy rożnych kredytów i dofinansowań można zmniejszyć, podobnie jak w wypadku fotowoltaiki.

5. Inne metody na oszczędzanie energii elektrycznej

Osoby zarządzające przedsiębiorstwem starając się obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej powinny odnaleźć i sklasyfikować każde urządzenie uzależnione od prądu. Umożliwi to analizę obszarów działalności sprzętów i pozwoli na wprowadzenie zmian w tych rejonach, które przynoszą straty. Podjęte dzięki temu decyzje pozwolą przynieść oszczędność w krótkim czasie.

Podczas pracy w firmach stale używane są także skanery, drukarki czy monitory. Niestety często się zdarza, że nie zostają one wyłączone tylko przechodzą w tryb stand-by i tym samym generują niepotrzebne koszty.

6. Wprowadzenie planu zarządzania energią

Kolejnym ważnym krokiem podjętym przez firmę w celu zmniejszenia ponoszonych kosztów prądu jest dokonanie audytu wykorzystania energii w przedsiębiorstwie. To pozwala w szerszej perspektywie na stworzenie planu działania i obserwowanie zużycia energii w poszczególnych rejonach odpowiedzialnych za prawidłowe działanie firmy.

a) Duże przedsiębiorstwa

mogą wprowadzić procedury, pozwalające na stałą obserwację zużycia energii i wydelegowanie do tego zadania pracownika, który będzie nadzorował obecny stan ustanowionych reguł.

b) Mniejsze firmy

mogą dokonywać obserwacji zużycia energii mniej kosztownymi metodami. Istotne wówczas jest sprawdzenie jak dużo energii pochłaniają poszczególne urządzenia. Mikroprzedsiębiorstwa mogą także dokonać dokładnej analizy swojej taryfy. Niekiedy pracownicy nie oszczędzają energii i dlatego warto obserwować ich zachowanie.

c) Niezbędne są również

szkolenia przeprowadzane przez firmy zewnętrzne na temat korzystania z oświetlenia i wszelkich urządzeń elektrycznych poprzez przekazywanie im prostych i czytelnych instrukcji. Warto je organizować, aby każdy pracownik w pełni zrozumiał, jak ważne jest oszczędne korzystanie z energii.

7. Wymiana urządzeń pobierających prąd

Zarówno wprowadzenie odpowiedniego planu zarządzania jak i przeprowadzenie audytu pozwala firmom zaoszczędzić środki finansowe. Jednak przedsiębiorstwa powinny wykonać kolejny krok związany z wymianą dotychczas wykorzystywanych urządzeń biurowych i innych sprzętów pobierających energię elektryczną na te bardziej energooszczędne. Niezwykle pomocne w tej kwestii wydają się odpowiedniki posiadające możliwość samoistnego wyłączenie się po upłynięciu czasu bezczynności.

Długofalową inwestycją proponowaną firmom są także urządzenia o wyższej klasie energetycznej. Pomimo że ich ceny są wyższe, to w dłuższej perspektywie ich wykorzystywanie stanie się tańsze i po dłuższym czasie zapewnią firmie realne oszczędności.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
    Sales Manager

    tło

    Wypróbuj QRmaint

    Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.