Home > Blog > Aktualności > Rodzaje kodów usterek w systemach CMMS
grafika grafika

Rodzaje kodów usterek w systemach CMMS

Czym są Kody Usterek (Failure Codes)?

Usterki maszyn i urządzeń to nieunikniony koszt związany z utrzymaniem ruchu w zakładach produkcyjnych. Jest to integralna część procesu określanego jako Całościowa Konserwacja i Utrzymanie Urządzeń Produkcyjnych – TPM (Total Productive Maintenance). Istotnym elementem TPM jest prewencja, gotowość na określone sytuacje awaryjne.

W trakcie określania zasad budowania systemów klasy CMMS zostało wprowadzone pojęcie Kodów Usterek (Failure Codes). Jest to zestaw definicji awarii, które w systemach CMMS oznacza się za pomocą czteroliterowych kodów.

Do czego służą?

Failure Codes pozwalają na grupowanie podobnych błędów i oznaczenie ich wspólnym kodem. Zapobiega to mnożeniu wielu określeń na podobne z punktu widzenia zarządzania awarie i znacząco przyśpiesza to proces ich zgłaszania. Operator nie traci czasu na szukanie opisu błędu pasującego do konkretnej awarii. Prawidłowo zdefiniowany zestaw kodów pozwala ograniczyć do minimum oznaczanie przez operatorów usterek jako „błąd ogólny” lub „błędy inne”.

Z drugiej strony technik czy brygadzista UTR odpowiedzialny za ruch oddziału znający kody usterek może szybko identyfikować pojawiające się błędy i błyskawicznie reagować, przydzielając je odpowiednim pracownikom służby utrzymania ruchu.

Przykładowe kody stosowane w CMMS

Każda organizacja może sama definiować typowe dla siebie Kody Usterek, jednak przyjmuje się pewien podstawowy zestaw standardowych kodów, odpowiadających większości typowo spotykanych w zakładach produkcyjnych awarii. Poniżej przedstawiono przykładowe kody pojawiające się w systemach CMSS:

  • CALB (Calibration Problem) – problem z kalibracją
  • ADJS (Equipment Adjustment Required) – wymagana regulacja maszyny
  • JAMD (Equipment Jammed) – zacięcie
  • LLUB (Lack of Lubrication) – brak smarowania
  • NPWR (No Power) – brak zasilania
  • XHOT (Overheating) – przegrzewanie maszyny
  • BROK (Physically Broken) – fizyczne uszkodzenie (np. pęknięcie elementu)
  • NOGO (No Go) – maszyna nie startuje
  • VNDL (Vandalism) – celowe uszkodzenie maszyny

Literowy kod usterki można uzupełniać oznaczeniem liczbowym: 1, 2, 3 – wskazującym na priorytet lub stopień zagrożenia wynikający z konkretnej awarii, np. 2XHOT.
Dobre praktyki

Zasady zarządzania awariami i usterkami maszyn i urządzeń określone są m.in. w normie ISO 14224. Warto oprzeć się na zebranych tam zasadach. Odpowiednie skategoryzowanie potencjalnych usterek pozwala na usprawnienie zarówno zgłaszania błędów, jak i późniejszą predykcję i efektywne zarządzanie nimi.

Warto, aby zestaw mogący wystąpić na danej maszynie błędów wraz z przyporządkowanymi im Kodami Usterek został wpisany w instrukcję DTR maszyny. Powinno to być robione już na etapie projektowania maszyny, a potem na bieżąco uzupełniane w razie potrzeby.
Podsumowanie

Jakkolwiek każda organizacja może sama definiować własny zestaw kodów usterek, to ustandaryzowane kody są nieocenionym narzędziem w CMMS. Są one kluczowe dla efektywnego zarządzania ruchem parku maszynowego, a w szczególności awariami. Akwizycja i analiza w ten sposób zorganizowanych danych o usterkach prowadzi do wydawania prawidłowych zleceń napraw, lepiej zaplanowanej konserwacji i ostatecznie do wyraźnie zwiększonych oszczędności.

 

 

ozdoba

QRmaint system CMMS już od 29zł!

Testuj przez 14 dni za darmo!