W jaki sposób zarządzanie magazynem części wspiera predykcyjne UR?

Sprawne zarządzanie magazynem części to jeden z kluczowych problemów procesu produkcyjnego i utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie. Niemniej, dzięki odpowiednio dobranym i wdrożonym metodom zarządzania, możliwe jest znaczące zwiększenie wydajności i ograniczenie kosztów operacyjnych. Sprawdź, w jaki sposób mądre zarządzanie magazynem części wspiera predykcyjne utrzymanie ruchu.

Czym jest i jak działa predykcyjne utrzymanie ruchu?

Predykcyjne utrzymanie ruchu (ang. predictive maintenance) to koncepcja organizowania utrzymania ruchu, która coraz intensywniej wypiera do lamusa metodę prewencyjną oraz metodę reaktywną (run to failure). Obydwie z nich polegają na reagowaniu dopiero w sytuacji, w której nastąpi awaria lub pojawi się działanie zgodne z ustalonym uprzednio harmonogramem utrzymaniowym.

Z kolei predykcyjne utrzymanie ruchu sprowadza się do realizacji działań utrzymaniowych precyzyjnie dostosowanych do aktualnych i bieżących potrzeb maszyn. Kluczowym założeniem tej koncepcji jest eliminacja awarii, optymalna organizacja pracy służby utrzymania ruchu, a także nieustanne monitorowanie stanu technicznego maszyn. Predykcyjne utrzymanie ruchu to obecnie najnowocześniejsza i najbardziej zaawansowana metoda optymalizacji pracy maszyn stosowana przez czołowych producentów na całym świecie.

Podstawy zarządzania magazynem części w kontekście predykcyjnego utrzymania ruchu

Aby możliwe było maksymalne zoptymalizowanie predykcyjnego utrzymania ruchu, należy wdrożyć jego założenia w całym łańcuchu wartości, a zwłaszcza na etapie zarządzania magazynem części. Istotne jest, aby zespoły służby utrzymaniowej nie tylko miały klarowną wizję zapasów części, ale również aby brały aktywny udział w ich nieustannym monitorowaniu.

Nie należy rozpatrywać zarządzania magazynem części w sposób tworzenia prostych list części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych czy narzędzi niezbędnych w utrzymaniu ruchu. Zarządzanie zapasami jest o wiele bardziej złożone i polega przede wszystkim na dążeniu do utrzymania dostępności wszystkich produktów niezbędnych do kontynuowania konserwacji oraz produkcji w sposób jak najbardziej wydajny i efektywny dla przedsiębiorstwa.

Nieprawidłowe zarządzanie magazynem części generuje dodatkowe koszty

Nieprawidłowe zarządzanie magazynem części może prowadzić nie tylko do przepalania budżetu operacyjnego, ale również do tymczasowych lub permanentnych niedoborów magazynowych, co wiąże się z nieprzewidzianym przestojem w produkcji, a w konsekwencji do zaburzenia łańcucha wartości, opóźnień w dostawie wyrobów do klientów końcowych oraz na utracie reputacji przedsiębiorstwa.

Z kolei nadwyżki zapasów w magazynie części zamiennych generują nadmierne koszty utrzymania, a także zwiększają ryzyko starzenia się magazynowanych produktów, stanowiąc dodatkowe obciążenie kosztami magazynowania.

Jak usprawnić zarządzanie magazynem części?

Według opublikowanego w 2018 roku raportu z badania Emersona, służby utrzymania ruchu może poświecić zaledwie 25% swojego czasu pracy na poszukiwanie części zamiennych oraz innych materiałów eksploatacyjnych i narzędzi niezbędnych do konserwacji i utrzymania maszyn produkcyjnych.

Jak widać, zachowanie wysokiej dostępności części, narzędzi i materiałów jest kluczowe do zachowania sprawnie funkcjonującego magazynu części, a w konsekwencji wydajnego utrzymania ruchu. Istnieje co najmniej dwa fundamentalne aspekty, które pozwolą znacząco usprawnić zarządzanie magazynem części.

Priorytetyzacja krytycznych części

Jedną z najważniejszych kwestii, na która należy zwrócić uwagę podczas optymalizacji zarządzania magazynem części, jest stworzenie transparentnego spisu krytycznych części niezbędnych do utrzymania produkcji. Części te muszą być łatwo dostępne w każdej chwili, a służby utrzymania ruchu muszą mieć do nich łatwy dostęp.

Aby to osiągnąć, konieczne jest utworzenie i wdrożenie systemu klasyfikacji i kodowania zunifikowanego w obrębie służb utrzymania ruchu oraz pozostałych działów przedsiębiorstwa odpowiadającego za procesy powiązane z procesami produkcyjnymi. Jedną z powszechnych praktyk jest metoda ABC, która polega na szeregowaniu części, materiałów i narzędzi według ich wartości konsumpcji, czyli ważności i rentowności.

Produkty oznaczone literą „A” są produktami krytycznymi o strategicznym znaczeniu, produkty „B” są mniej istotne, natomiast produkty „C” mają trzeciorzędne znaczenie. Według prawa Pareto aż 80% całkowitej wartości konsumpcji opiera się na zaledwie 20% części, materiałów i narzędzi.

Po wylistowaniu części i zakodowaniu ich według metody ABC, zalecane jest dodatkowe sporządzenie ich opisów oraz dodanie załączników w postaci dokumentacji technicznej i spięcie tych wszystkich informacji w funkcjonalnym systemie CMMS.

Monitorowanie ruchów magazynowych

Opracowanie systemu kodyfikacji oraz stosowanie systemów CMMS oraz ERP pozwala przedsiębiorstwom produkcyjnym na sprawne i precyzyjne monitorowanie przemieszczania się zapasów.

Dzięki dostępowi do transparentnie prezentowanych informacji związanych z aktualnymi stanami produktów w obrębie magazynu części, możliwe jest o wiele łatwiejsze i dokładniejsze prognozowanie danych konserwacyjnych, planowanie uzupełnień, szacowanie ocen ewolucji popytu na każdy z elementów oraz dostosowywanie częstotliwości zamówień części.

Jeżeli w obrębie systemu CMMS dane o stanach magazynowych wprowadzane są na bieżąco, służby utrzymania ruchu oraz menadżerowie  mogą w dowolnym momencie zapoznać się z poziomem konkretnych zapasów.

Zarządzanie zapasami od początku do końca łańcucha wartości

Od kilku lat obserwujemy coraz intensywniejsze transformacje przedsiębiorstw produkcyjnych na ekosystemy kołowe w kontekście Przemysłu 4.0. Rozwiązania z zakresu IoT, automatyzacja oraz współdzielenie i współprzesył informacji pomiędzy pracownikami, maszynami i infrastrukturą informatyczną zacieśniają współpracę w obrębie wszystkich podmiotów biorących udział w każdym z etapów łańcucha wartości.

Zapewnia to o wiele większą efektywność, optymalizację kosztów oraz znaczne zwiększenie zysków generowanych przez przedsiębiorstwo. Więcej o koncepcji Przemysłu 4.0 pisaliśmy w tym artykule.

Dzięki funkcjonalnemu i odpowiednio wdrożonemu systemowi CMMS zespoły służby utrzymania ruchu zyskują o wiele większą elastyczność oraz skuteczność i precyzję działania. Co więcej, nowoczesny system CMMS – taki jak CMMS QRmaint – ułatwia zaopatrywanie magazynu i usprawnia zarządzanie zasobami, a także gwarantuje możliwość utrzymywania bezpośredniej relacji z dostawcami, tworząc tzw. mobilny hub pracy wspierający kontakt w obrębie producentów, dostawców i klientów końcowych biorących udział w łańcuchu wartości.

Sprawdź w jaki sposób możesz korzystać z magazynu części w QRmaint!

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
    Sales Manager

    tło

    Wypróbuj QRmaint

    Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.