Nowości i zmiany w QRmaint – aktualizacje 06.2024

Od początku działania naszej aplikacji nieustanie wdrażamy rozwiązania poprawiające wydajności i jakoś pracy użytkowników. W czerwcu 2024 wdrożyliśmy kolejną dużą aktualizację, która wprowadza wiele udogodnień kluczowych dla codziennych operacji na produkcji, czy w innych branżach.

Ostatnia aktualizacja jest odpowiedzią zapytania i na potrzeby naszych klientów ale również w dużej mierze wynikiem dokładnej analizy operacyjnej przeprowadzonej przez naszych deweloperów. Mając na uwadze dobro naszch klientów, jesteśmy pewni, że nowe udogodnienia w systemie CMMS QRmaint pomogą naszym klientom lepiej realizować codzienne zdania i być bardziej konkurencyjnym na rynku.

Rejestrowanie przestoju urządzenia

Rejestrowanie przestoju urządzenia obejmuje teraz wszystkie obiekty nadrzędne.

Wraz z nową aktualizacją QRmaint CMMS, zgłoszenie przestoju dla maszyny, która jest częścią innej maszyny lub linii produkcyjnej (np. dla Mieszalnika z poniższego ekranu) automatycznie zarejestruje przestój również dla wszystkich powiązanych obiektów nadrzędnych.

CMMS system

Oto udogodnienia, które wprowadzi otrzymują użytkownicy wraz z aktualizacją w tym obaszarze:

 • Automatyczna rejestracja przestojów dla wszystkich powiązanych urządzeń nadrzędnych.
 • Ulepszone monitorowanie przestojów na poziomie całej linii produkcyjnej.
 • Ulepszone zarządzanie przestojami.
 • Bardziej wydajne operacje konserwacyjne.
 • Możliwość śledzenia historii przestojów na różnych poziomach hierarchii maszyn.
 • Łatwiejsza identyfikacja źródeł problemów.
 • Lepsze planowanie działań zapobiegawczych i naprawczych.
 • Zmniejszenie ryzyka awarii.
 • Zwiększona dostępność i niezawodność sprzętu.
 • Zwiększenie wydajności i produktywności całej linii produkcyjnej.

Urządzenia autonomiczne

Ponadto wprowadziliśmy opcję dla urządzeń, które działają autonomicznie. Jeśli awaria zgłoszona dla konkretnego urządzenia nie powinna mieć wpływu na urządzenia/linie nadrzędne, wystarczy zaznaczyć nową opcję „Urządzenie autonomiczne” w formularzu urządzenia.

Ważne informacje – Historyczne przestoje

Podczas aktualizacji systemu wszystkie historyczne awarie zarejestrowane do tej pory zostały potraktowane jako samodzielne awarie urządzeń. Oznacza to, że każda awaria została przypisana tylko do jednego urządzenia, bez wpływu na główne obiekty, zachowując poprzedni stan danych.

Możliwe jest administracyjne aktualizowanie historycznych awarii w celu odzwierciedlenia bieżącej struktury witryny. Dzięki temu nawet stare awarie będą uwzględniać wpływ na urządzenia główne.

Aby przeprowadzić taką aktualizację, prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej pod adresem e-mail: support@qrmaint.com. Nasz zespół administratorów wykona taką aktualizację bez dodatkowych opłat.

Harmonogram pracy zakładu

Harmonogram pracy zakładu i linii produkcyjnej. System umożliwia teraz rejestrowanie harmonogramu pracy dla całego zakładu i poszczególnych linii produkcyjnych. Funkcja ta pozwala na dokładne monitorowanie czasu pracy sprzętu, co jest kluczem do dokładnego obliczania wskaźników wydajności, takich jak MTBF (średni czas między awariami).

Pełne korzyści z aktualizacji harmonogramów obejmują:

 • Ulepszone planowanie działań UR: Umożliwia planowanie konserwacji w oparciu o rzeczywiste dane, co może prowadzić do zwiększenia MTBF i skrócenia czasu przestojów.
 • Optymalizacja procesu produkcyjnego: Umożliwia identyfikację i eliminację wąskich gardeł i nieefektywności w harmonogramach pracy, co może prowadzić do poprawy MTBF.
 • Zwiększenie dostępności i niezawodności maszyn: Dokładne dane dotyczące czasu pracy pomagają przewidywać i zapobiegać awariom, co zwiększa dostępność i niezawodność sprzętu.

Niższe koszty operacyjne: Lepsze zarządzanie harmonogramami pracy sprzętu prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów i zmniejszenia kosztów związanych z awariami i przestojami. Harmonogram pracy całego zakładu/organizacji ustawimy w zakładce „Ustawienia” -> „System” -> „Podstawowe”. Natomiast harmonogram pracy linii produkcyjnej skonfigurujemy przechodząc do danej linii produkcyjnej, a następnie do zakładki „Harmonogram”.

System CMMS update

 

W harmonogramie linii produkcyjnej dostępna jest także grafika prezentująca wartości poszczególnych czasów linii.

Wskaźniki KPI (MTBF, MTTR)

Przeprojektowaliśmy kartę przestojów dla urządzeń i linii produkcyjnych. Teraz, oprócz listy przestojów, znajdziesz tam również kluczowe wskaźniki, takie jak MTBF (średni czas między awariami) i MTTR (średni czas naprawy), a także inne ważne informacje dotyczące awaryjności.

System CMMS update

Raporty awaryjności

 

Dwa nowe raporty zostały dodane do modułu „Raporty”:

 • Raport awaryjności sprzętu
 • Raport awaryjności linii produkcyjnej

Oba raporty zawierają kluczowe wskaźniki awaryjności, w tym MTBF i MTTR (zarówno w ujęciu 24-godzinnym, jak i tylko dla zaplanowanych godzin pracy) oraz inne wskaźniki związane z awariami.

Podsumowanie

Wdrożenie aktualizacji 06.2024 to przede wszystkim spełnienie wymagań naszych klientów w zakresie elastycznego dostosowywania się do stale zmieniających się warunków w branży.

Korzystając z systemu CMMS QRmaint, nasi klienci mogą liczyć na wsparcie doświadczonych ekspertów posiadających rozległą wiedzę technologiczną i branżową z zakresu utrzymania ruchu. Pozostajemy w nieustannym kontakcie z użytkownikami naszej aplikacji. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji.

Wcześniejsze aktualizacje

Poniżej możesz prześledzić niektóre z ważniejszych aktualizacji:

Nowości i zmiany w QRmaint – marzec/czerwiec 2023

Nowości i zmiany w QRmaint – luty 2023

Nowości i zmiany w QRmaint – styczeń 2022

Nowości i zmiany w QRmaint – grudzień 2022

Nowości i zmiany w QRmaint – listopad 2022

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  FAQ

  Dokładniejsze obliczanie MTBF (średni czas pomiędzy awariami) pozwala na lepsze przewidywanie i zapobieganie awariom. Dzięki precyzyjnym danym o czasie pracy urządzeń, można bardziej wiarygodnie określić, kiedy maszyny mogą wymagać konserwacji, co prowadzi do zmniejszenia przestojów i zwiększenia dostępności oraz niezawodności sprzętu.

  Harmonogram pracy zakładu umożliwia precyzyjne monitorowanie i analizę czasu pracy urządzeń oraz linii produkcyjnych. Dzięki tym informacjom można zidentyfikować wąskie gardła i nieefektywności w procesach produkcyjnych, co pozwala na ich eliminację. Optymalizacja harmonogramów pracy prowadzi do lepszej organizacji zasobów i zwiększenia ogólnej efektywności operacyjnej.

  Lepsze zrozumienie wydajności operacyjnej umożliwia firmom ciągłe doskonalenie i optymalizację procesów produkcyjnych. Dzięki szczegółowej analizie harmonogramów pracy można wprowadzać usprawnienia, które zwiększają efektywność i produktywność. Ponadto, lepsza znajomość wydajności operacyjnej pomaga w precyzyjnym planowaniu działań konserwacyjnych oraz zarządzaniu zasobami, co przekłada się na redukcję kosztów operacyjnych i poprawę jakości produktów.

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.