Zasada Pareto na produkcji

Zasada Pareto, znana również jako zasada 80/20, to często stosowana zasada nadrzędna w decyzjach biznesowych i tych, dotyczących produktywności. W wielu przypadkach, procesy decyzyjne powiązane z handlem i inwestycjami również podlegają temu prawu. W prostym tłumaczeniu, zasada Pareto w rozrachunku 80/20, oznacza to, ze 80% rezultatów pochodzi z 20% wykładu pracy.

Pomimo górnolotnego założenia, które w dużym stopniu stanowi zasada 80/20, można do niej podejść bardzo pragmatycznie w kontekście codziennych zadań związanych z naszą produktywnością. W tym artykule, polegając na naszym doświadczeniu w różnych branżach, wyjaśnimy na czym opiera się zasada Pareto i jaki jest jej sens zastosowania dla produkcji.

Czym jest zasada Pareto

Zasada Pareto lub zasada 80/20 mówi, że w każdej sytuacji 20 procent nakładów lub działań jest odpowiedzialnych za 80 procent wyników. Także spoglądając na zasadę Pareto, będzie to oznaczało to, że 20 procent ludzi posiadało 80 procent dochodów. Sama zasada została sformułowana dużo później. Jednak jej początki mamy w 1906 roku, po tym jak przez włoskiego ekonomistę Vilfredo Pareto został stworzony wzór matematyczny opisujący nierówny podział bogactwa w jego kraju. Pareto zauważył, że dwadzieścia procent ludzi posiadało osiemdziesiąt procent bogactwa.

Następnie, pod koniec lat 40. guru jakości, dr Joseph M. Juran, przypisał regułę 80/20 Pareto. W gruncie rzeczy, prawo jest przydatnym narzędziem pomagającym w ustalaniu priorytetów i zarządzaniu pracą w życiu. W późniejszym czasie sama idealogia została bardzo chętnie zaadaptowana przez organizacje nastawione strict na zyski i lepszą produktywność. Stąd adaptacja jest dziś użytecznym narzędziem pomagającym w ustalaniu priorytetów i zarządzaniu pracą również na produkcji.

zasada pareto

Podstawy zasady Pareta

W najprostszym ujęciu, można uogólnić  metrykę 80/20, ale nawet przy tej niekoniecznie dokładnych obliczeniach w matematyce stosunek ten jest niesamowicie powszechny w naszym świecie. Tym co ilustruje zasadę Pareto, są poniższe przykłady:

 • 80% naszych przychodów jest generowanych przez 20% naszych klientów.
 • 80% naszych reklamacji pochodzi od 20% naszych klientów.
 • 80% naszych problemów z jakością na produkcji dotyczy 20% naszych produktów.
 • 20% naszych współpracowników zapewnia 80% naszych funduszy.
 • 20% naszych pracowników jest odpowiedzialnych za 80% dni chorobowych.
 • 20% innowacyjnych pomysłów na produkcji generuje 80% wydajności

metoda pareto

Wdrożenie zasad Pareto: 5 przykładów, które poprawią Twoją pracę w dziale utrzymania ruchu i na produkcji

Polegając na naszej wiedzy o branży UR, przygotowaliśmy krótkie zestawienie prawdopodobnych scenariuszy oraz obszarów, które obrazują działania związane z zasadą Pareto.

Zasada Pareto przykłady:

Analiza zadań produkcyjnych i utrzymania ruchu

Analizując swoje zadania produkcyjne, w tym czynności serwisowe i związane z utrzymaniem ruchu, prawdopodobnie okaże się, że tylko kilka z nich ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Chociaż odhaczenie wielu drobnych zadań jest satysfakcjonujące, zasada 80/20 sugeruje, że skupienie się na kilku głównych zadaniach przyniesie najbardziej znaczące rezultaty. Lista zadań może nie zmniejszy się dramatycznie, ale będziesz skutecznie doskonalić swoje umiejętności ustalania priorytetów.

Ocena ryzyka

Podczas oceny ryzyka związanego z nadchodzącym projektem produkcyjnym, w którym firma planuje zwiększyć nakłady produkcyjne, nie wszystkie ryzyka mają taką samą wagę. W tym wypadku, kiedy spojrzymy na dział utrzymania ruchu i prace związane z serwisem i utrzymaniem, zakres problemów mogących wpłynąć na całokształt wydajności produkcji jest inny. Technik UR powinien zidentyfikować kluczowe ryzyka o największym potencjalnym wpływie (biorąc pod uwagę ich prawdopodobieństwo) i skoncentruj na nich swoje wysiłki w zakresie monitorowania i łagodzenia ewentualnego wpływu nieplanowanych przestojów. Chociaż ważne jest, aby nie zaniedbywać innych rodzajów ryzyka, należy przydzielać im uwagę proporcjonalnie.

Kierowanie zespołem UR

Regularnie oceniaj 80 procent swoich pracowników, którzy generują około 20 procent produktywności zespołu i szukaj możliwości usprawnienia ich pracy, aby zapewnić lepszą wydajność. Niektórzy menedżerowie i firmy okresowo przeglądają i przeplanowana swoje zadania za pomocą systemów CMMS, aby skutecznie poprawić pracę techników (np.: przez mierzenie czasu wykonywania zadań UR w systemie CMMS), poprawiając wyniki całego zespołu.

Ocena stanu maszyn

W przypadku zespołów serwisowych i utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym należy zidentyfikować 20 procent urządzeń, które wymagają 80 procent nakładów na konserwację. W tym wypadku, możesz przeprowadzić analizę przyczyn źródłowych częstych problemów z konserwacją, aby poprawić niezawodność i skrócić czas przestojów. Ponadto, należy zbadać alternatywne strategie konserwacji lub technologie, jak wdrożenie systemów CMMS, które mogą pomóc w skuteczniejszym rozwiązywaniu typowych problemów.

Przypisanie priorytetów zadań

Oceń obciążenie pracą związaną z utrzymaniem ruchu i określ, czy znaczna ilość czasu poświęcana jest na zadania o niskiej wartości. Rozważ outsourcing rutynowych lub niekrytycznych czynności konserwacyjnych, aby umożliwić zespołowi skupienie się na bardziej istotnych i złożonych kwestiach, które mają bezpośredni wpływ na wydajność produkcji i wydajność sprzętu.

zasada pareto

Metoda Pareto: negatywne i pozytywne skutki  

Bez wątpienia, zasada 80/20 ma wiele zastosowań w pracy zawodowej i może doskonale sprawdzić się w firmie produkcyjnej. Istnieją jednak sytuacje, w których można niewłaściwie zastosować to zasadę Pareto i popełnić krytyczne błędy.

Kompleksowe zarządzanie sprzętem

Nie należy skupiać się wyłącznie na 20 procentach sprzętu o najwyższej wydajności kosztem pozostałych 80 procent. Każdy dział utrzymania ruchu jest odpowiedzialny za poprawę wydajności całego sprzętu oraz ocenę i potencjalną wymianę maszyn, które stale osiągają słabe wyniki.

Zrównoważone strategie konserwacji

Zasada 80/20 może sugerować ograniczenie zakresu stosowanych strategii utrzymania ruchu. Należy zwrócić szczególną uwagę na ogólny plan konserwacji, wprowadzając poprawki, jeśli tylko 20 procent wysiłków przynosi 80 procent wyników. Wówczas, staje się oczywiste, że mamy szanse zmniejszyć wydatki na poszczególne operacje.

Dbałość o szczegóły w działaniach UR

Podczas gdy 20 procent czasu zainwestowanego w planowanie i realizację konserwacji może generować większość wyników, nie można pozwolić sobie na ignorowanie szczegółów. Właściwe utrzymanie wszystkich aspektów obiektu zapewnia płynniejsze działanie i zapobiega przekształcaniu się drobnych kwestii w poważne problemy. Także w tym wypadku nie tylko park maszynowy i ale również infrastruktura krytyczna budynku stanowi podstawy do rozważenia dla działów utrzymania ruchu.

Dobrym przykładem w tym wypadku jest firma jednego z naszych klientów, przedsiębiorstwo Valvex. Firma Valvex rozszerzyła operacje UR na całą infrastrukturę, przy wykorzystaniu systemu CMMS, co jest doskonałym przykładem brania pod uwagę innych czynników wpływających. Choć Valvex nie stosuje oficjalnie zasady Pareto jako wyznacznika jakości zadań operacyjnych, to jest nadal to dobry przykład jak należy postępować z działaniami UR.

Podsumowanie

Zasada Pareto, znana również jako zasada 80/20, ma szerokie zastosowanie w dziedzinie serwisu i konserwacji. Podczas gdy kuszące może być skupienie się tylko na najważniejszych 20% sprzętu lub zadań, kluczowe jest również zwrócenie uwagi na pozostałe 80%, aby zapewnić kompleksowe zarządzanie i zminimalizować ryzyko awarii.

Można wykorzystać zasadę Pareto, aby zoptymalizować swoje działania utrzymania ruchu na produkcji. Ważne jest aby analizować zadania, ustalać odpowiednie priorytety kluczowych zagrożeń, czy też poprawiać wydajność zespołu. Wdrożenie systemów CMMS i innych technologii w celu skuteczniejszego zarządzania utrzymaniem ruchu i poprawy niezawodności sprzętu, może skutecznie poprawić jakość pracy w Twojej firmie. Spróbuj zastosować te strategie w praktyce, krzystając bezpłatnie z systemu CMMS przez 14 dni. Skontaktuj się z nami już dziś.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  FAQ

  Zasada Pareto w utrzymaniu ruchu pozwala identyfikować kluczowe urządzenia, które generują największe koszty lub najczęściej ulegają awariom, umożliwiając skoncentrowanie wysiłków na ich skutecznej konserwacji i monitorowaniu.

  Koncentracja na najważniejszych 20% urządzeń pozwala zwiększyć niezawodność całego parku maszynowego, redukując ryzyko przestojów i obniżając koszty konserwacji. Skuteczne zarządzanie tymi urządzeniami przekłada się bezpośrednio na lepszą wydajność produkcyjną.

  Aby poprawić efektywność zarządzania serwisem i utrzymaniem ruchu, warto rozważyć wdrożenie systemu CMMS (Computerized Maintenance Management System), który umożliwia planowanie zadań konserwacyjnych, śledzenie stanu urządzeń oraz optymalizację zużycia materiałów i czasu pracy zespołu serwisowego. Ponadto, regularna analiza danych dotyczących konserwacji pozwala na szybkie reagowanie na problemy i minimalizowanie ryzyka awarii.

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.