Jak wdrożyć system CMMS?

Wdrożenie systemu CMMS to proces wymagający dokładnego przygotowania. Jednak przy odpowiednim wdrożeniu oprogramowanie CMMS może przynieść firmie wiele korzyści, takich jak poprawa bezpieczeństwa i niezawodności produkcji, obniżenie kosztów, czy zwiększenie efektywności utrzymania ruchu. W tym artykule przedstawiamy kilka porad, które pomogą wdrożyć system CMMS od QRmaint w twojej firmie.

Jak wdrożyć system CMMS?

1. Zidentyfikuj swoje potrzeby

Zanim rozpoczniesz proces wdrożenia, zastanów się nad potrzebami zakładu i oczekiwaniami wobec systemu. Pomoże to w wyborze odpowiedniego oprogramowania i określeniu zakresu prac związanych z wdrożeniem. W celu zdefiniowania swoich potrzeb warto zwrócić uwagę na:

 • Skrócenie czasu awarii i przestojów: systemy CMMS skracają czas awarii poprzez minimalizację czasu od zgłoszenia problemu do reakcji techników, czy serwisu zewnętrznego.
 • Zarządzanie zadaniami: delegowanie zadań jest kluczowym elementem systemu CMMS.
 • Prewencyjne utrzymanie ruchu: dzięki wdrożeniu systemu od QRmaint firmy mogą łatwiej identyfikować i rozwiązywać swoje problemy przed wystąpieniem awarii, zapewniając odpowiednią prewencję.
 • Zarządzanie zasobami: zarządzanie różnymi rodzajami aktywów i potrzebami konserwacji w wielu obiektach może być czasochłonne, dlatego tak ważny jest podgląd na zasoby parku maszynowego.
 • Pozytywne wyniki audytów: automatyczne raportowanie i przestrzeganie przepisów to podstawowe wytyczne do spełnienia audytów zewnętrznych.
 • Zarządzanie zapasami: zarządzanie magazynem części jest częścią składową systemu od QRmaint.

2. Wybierz właściwe rozwiązanie

Nie wszystkie rozwiązania CMMS są sobie równe. Ważne, aby wybrać rozwiązanie, które będzie odpowiednie dla twojej firmy i spełni odpowiednie potrzeby. Jakie problemy może rozwiązać system CMMS w twoim zakładzie? W jakim celu powinieneś wdrożyć system CMMS?

Najczęściej definiowane cele wdrożenia systemu QRmaint przez firmy to:

 • zwiększenie efektywności produkcji
 • zminimalizowanie ilości nieplanowanych przestojów
 • obniżenie kosztów utrzymania ruchu
 • zmniejszenie ilości wadliwych produktów
 • optymalizacja magazynu części
 • uzyskanie zgodności z procedurami utrzymania ruchu, normami ISO
 • standaryzacja prac zgodnie z wymogami audytowymi

3. Otrzymaj wsparcie kierownictwa

Wdrożenie systemu CMMS wymaga zaangażowania kierownictwa firmy. Menadżerowie i kierownicy muszą rozumieć korzyści płynące z wdrożenia systemu CMMS.

Wdrożenie systemu CMMS to bardzo duża zmiana kulturowa w zakładach produkcyjnych. Czasami przechodzimy nawet z utrzymania ruchu bazującego na dokumentach papierowych do systemu IT. Odpowiednie wdrożenie to również przejście z reaktywnego na prewencyjne UR, a po zebraniu odpowiedniej ilości danych i zastosowaniu technologii IoT – umożliwienie przejścia na utrzymanie predykcyjne. Zapanowanie nad tak dużą zmianą wymaga przygotowania.

4. Zbuduj zespół wdrożeniowy

Wdrożenie CMMS wymaga zespołu ludzi o różnych umiejętnościach i doświadczeniach. Zespół wdrożeniowy powinien obejmować przedstawicieli różnych działów w naszej firmie, takich jak dział utrzymania ruchu, produkcja, dział finansowy, planowania, IT. Współpraca między działami przy wdrażaniu systemu CMMS pomoże zbudować porozumienie na wczesnym etapie projektu.

5. Wykonaj szkolenie

Kluczowym etapem wdrożenia jest przeszkolenie wszystkich pracowników, którzy będą na co dzień korzystać z systemu CMMS. Szkolenie powinno obejmować podstawowe funkcje CMMS, które będą niezbędne do wykonywania codziennych zadań.

Na etapie wdrożenia zaangażuj pracowników poprzez prezentację kolejnych kroków projektu. Komunikuj problemy, które chcesz rozwiązać. Pytaj o sugestie rozwiązań. Najlepszą metodą są krótkie spotkania wdrożeniowe, na których możesz krótko przedstawić system. Poszukajcie razem z zespołem zastosowań dla systemu QRmaint w waszej firmie.

6. Monitoruj wdrożenie

Po wdrożeniu CMMS należy monitorować proces i w razie potrzeb wprowadzać zmiany. Monitorowanie wdrożenia pozwoli ci upewnić się, że CMMS spełnia potrzeby firmy i pracownicy go używają. To ważne, aby promować CMMS wśród pracowników i ich edukować w kwestii systemu. Pozwoli to zwiększyć świadomość oprogramowania i zachęci pracowników do wykorzystania go w swojej codziennej pracy.

7. Dostosuj CMMS do potrzeb

System CMMS jest elastycznym rozwiązaniem, które można dostosować do potrzeb firmy. W miarę upływu czasu będziesz poznawać więcej możliwości oprogramowania, co umożliwi ci dodawanie kolejnych filtrów.

System CMMS od QRmaint jest ciągle rozwijany i w ramach aktualizacji klienci za darmo otrzymują nowe funkcje aplikacji. W ostatnim czasie do QRmaint została dodana możliwość wizualizacji stanu parku maszynowego.

Jak wdrożyć CMMS

8. Zdefiniuj wskaźniki KPI

W celu dokładnego zarządzać procesem musimy potrafić go poprawnie zmierzyć. Dlatego planując wdrożenie, dobrze określić jakie wskaźniki będziemy mierzyć oraz jaki poziom danej wartości chcemy osiągnąć. Jeżeli mierzymy już wcześniej jakieś wskaźniki, to należy zebrać analizowane dane i zaplanować, jak wdrożenie systemu CMMS może wpłynąć na poprawę ich wartości.

Najczęściej dla utrzymania ruchu będziemy definiować następujące wskaźniki KPI:

 • wskaźnik MTTR
 • wskaźnik MTBF
 • wskaźnik MTTF
 • wskaźnik OEE

9. Dokonaj oceny wdrożenia

Po upływie kilku miesięcy od wdrożenia CMMS ważne jest, aby dokonać podsumowania. Taka ocena pozwoli Ci ocenić skuteczność wdrożenia i wprowadzić w razie potrzeby kolejne zmiany.

Podsumowanie

Pamiętaj, że wdrożenie systemu CMMS to nie tylko kwestia techniczna. Wymaga ona również zmian organizacyjnych i kulturowych w firmie. Ważne jest, aby pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni i zaangażowani w proces wdrożenia.Jeśli zastosujesz się do naszych wskazówek, to zwiększysz szanse, że wdrożenie systemu CMMS będzie sukcesem.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu CMMS w swoim zakładzie? Chcesz dowiedzieć się,dlaczego warto wdrożyć system CMMS? Zadzwoń pod +48 12 400 41 70 lub zapisz się na darmową prezentację oprogramowania od QRmaint.

Wypróbuj QRmaint

Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.