Powiązane zadania – kiedy warto z nich skorzystać?

Funkcjonalność zadań powiązanych powstała na bazie  zgłaszanych nam realnych potrzeb klientów. Najczęściej wskazywane  przez użytkowników scenariusze użycia to:

 1. Potrzeba koordynowania wielu powiązanych zadań w ramach jednego nadrzędnego projektu. Podzadania wykonywane są przez różne zespoły lub pracowników a koordynator ma możliwość śledzenia ich statusów oraz terminów.
 2. W trakcie obsługi zadania, częstą sytuacją jest wykrycie innych usterek lub zachodzi potrzeba wydzielenia kolejnego zadania do innego zespołu techników.
 3. Zalecenia pokontrolne z przeglądów lub inspekcji.Przykładowy scenariusz to okresowe inspekcje hali zakładowej zdefiniowane w systemie jako zadanie cykliczne. W trakcie inspekcji powstaje lista zaleceń do realizacji przed kolejną inspekcją. Dodajemy je jako nowe zadania powiązane z głównym zadaniem.

Jak dodawać zadania powiązane?

Sekcja zadań powiązanych znajduje się bezpośrednio pod kartą zadania.
Istnieją dwa sposoby dodania zadania powiązanego:

 1. Oznaczenie istniejących zadań jako powiązane.
  W tym celu klikamy link “Powiąż” oraz wyszukujemy interesujące nas zadanie a następnie klikamy przycisk 'Powiąż’Po kliknięciu w link 'Powiąż’ pojawi się okienko w którym należy wyszukać interesujące nas zadanie i powiązać
 2. Dodanie powiązanego zadania jako nowe, jeszcze nieistniejące. W tym celu klikamy ‘Dodaj nowe’ i wypełniamy standardowy formularz nowego zadania.

Ciągle pracujemy nad rozwojem aplikacji QRmaint aby spełnić wymagania naszych klientów. Jeśli masz pomysł w jaki sposób chciałbyś wykorzystywać nasz system CMMS a nie znalazłeś takiej funkcjonalności – napisz do nas – kontakt@qrmaint.com

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.