KPI Dashboard – śledź kluczowe wskaźniki w QRmaint

KPI Dashoabrd w QRmaint CMMS to miejsce gdzie masz możliwość śledzenia kluczowych wskaźników związanych z utrzymaniem ruchu. Znajdziesz tu między innymi wskaźniki MTTR, MTBF czy MTTF dla całej organizacji jak również inne ważne informacje z punktu widzenia managera utrzymania ruchu.

Dlaczego należy śledzić wskaźniki utrzymania ruchu?

Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym zarządzać” powiedział kiedyś Peter Drucker – guru zarządzania XX wieku. Miary, wskaźniki, dane towarzyszą w zasadzie prawie każdej zawodowej aktywności. Ważne, aby mieć świadomość, że znając dane dotyczące wykonywanej przez nas pracy mamy możliwość podejmowania odpowiednich decyzji, które mogą mieć kluczowy wpływ na jakość produktu finalnego – w przypadku działów utrzymania ruchu  – niezawodności maszyn. 

Aby śledzić kluczowe wskaźniki utrzymania ruchu musimy posiadać odpowiednie dane dotyczące działań podjętych w procesie naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń. W związku z tym należy odpowiednio raportować między innymi:

 • przestoje maszyn i urządzeń
 • czas naprawy urządzenia
 •  dostępność maszyny
 • ilość zadań związanych z pracami prewencyjnymi i reaktywnymi.

Dopiero po zebraniu odpowiedniej ilości danych jesteśmy w stanie określić podstawowe wskaźniki takie jak wskaźnik MTTR, wskaźnik MTBF czy wskaźnik MTTF , które są najczęściej występującymi wskaźnikami KPI w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

KPI Dashboard czyli zestaw wskaźników w QRmaint CMMS

Ilość wskaźników do śledzenia jest dość pokaźna – dlatego w QRmaint CMMS zebraliśmy je na jednym ekranie.

KPI Dashboard jest dostępny w menu Raporty. Dane możemy analizować w określonych przedziałach czasu wybierając datę z przedefiniowanych okresów lub podając własny zakres.

Wskaźniki dla przestojów środków trwałych

W sekcji Przestoje środków trwałych można w szybki sposób zweryfikować:

 • łączną ilość przestojów w zdefiniowanym okresie
 • ilość środków trwałych, których przestoje dotyczyły
 • wskaźnik MTTR wyliczony na podstawie danych ze zaraportowanych przestojów
 • łączny czas przestojów maszyn i urządzeń
 • podział na przestoje według rodzajów przestojów (planowany, nieplanowany, inny).

Rodzaje przestojów można dowolnie definiować w słowniku systemu lub podczas dodawania rodzaju przestoju w aplikacji.

Wskaźniki dla zgłoszeń

Sekcja Zgłoszenia umożliwia szybki przegląd ilości zgłoszeń wraz z informacją statusie zgłoszeń (zaakceptowano, odrzucono, oczekuje na podjęcie działań) oraz o źródłach zgłoszeń.

Zgłoszenie może trafić do systemu QRmaint poprzez:

 • dodanie zgłoszenia w aplikacji poprzez zalogowanych użytkowników – zarówno wersji na komputer stacjonarny jak i aplikację mobliną
 • wysłanie maila na dedykowany adres mailowy, który jest skonfigurowany w QRmaint
 • dodanie zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy, który może być dostępny na dowolnej stronie internetowej lub poprzez zeskanowanie kodu QR przypisanego do lokalizacji lub urządzenia.

Terminowość realizacji zleceń

Kolejna sekcja wskaźników w KPI Dashboard to terminowość zamknięcia zadań w podziale na:

 • zadania reaktywne – czyli zgłaszane awarie, zadania niezaplanowane
 • zadania cykliczne – zaplanowane wcześniej działania prewencyjne

Aby poprawnie raportować wskaźniki terminowości realizowane zadania muszą posiadać określony termin realizacji w karcie danego zadania!

Udział zadań zaplanowanych w całości zrealizowanych zadaniach

Zadania cykliczne (zaplanowane) są dobrym wyznacznikiem realizacji planu utrzymania prewencyjnego.

Współczynnik prac zaplanowanych w stosunku do wszystkich podejmowanych działań (czyli sumy zaplanowanych i reaktywnych) powinien wynosić co najmniej 80% w przypadku realizacji prewencyjnego planu utrzymania ruchu.

Zestawienie kosztów w okresie

KPI Dashboard zawiera również podsumowanie poniesionych koszów dla zadań, które zostały zamknięte w analizowanym okresie. Dane te zostały umieszczone w zestawieniu aby w szybki sposób ocenić ile kosztuje realizacja działań w podziale na koszty części zamiennych oraz koszty dodatkowe.

Szczegółowe dane dotyczące dotyczące kosztów w podziale na różne płaszczyzny (według lokalizacji, środka trwałego) dostępne są w raportach analitycznych.

Zestawienie zamkniętych zadań według realizatorów i priorytetów

Ostatnią sekcją dostępną w zestawieniu wskaźników w KPI Dashboard jest informacja o zamkniętych zadaniach w podziale na:

 • zadania zamknięte według osoby przypisanej
 • zadania zamknięte według zespołu do którego zostało ono przypisane
 • zadania zamknięte według priorytetu nadanego podczas realizacji

Analiza powyższych wskaźników jest możliwa dzięki danym zarejestrowanym podczas pracy z systemem CMMS. Dlatego ważne jest aby system CMMS stał się codziennym narzędziem w pracy technika a nie tylko narzędziem do raportowania. Jeśli technik będzie traktował system CMMS jedynie jako weryfikacja i ocena jakości jego pracy wyniki mogą być niewiarygodne.

Jednym z głównych czynników wpływających na podstawowe wskaźniki utrzymania ruchu (MTTR, MTBF, MTTF) są przestoje maszyn. Sprawdź jak obsługiwać je w QRmaint CMMS!

Ciągle pracujemy nad rozwojem aplikacji QRmaint aby spełnić wymagania naszych klientów. Jeśli masz pomysł w jaki sposób chciałbyś wykorzystywać nasz system CMMS a nie znalazłeś takiej funkcjonalności – napisz do nas – kontakt@qrmaint.com

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.