Home > Blog > Aktualności > 5 trendów w rozwoju systemów CMMS
grafika grafika

5 trendów w rozwoju systemów CMMS

W ostatnich latach systemy CMMS odnotowały wzrost zainteresowania wśród użytkowników pracujących w branży utrzymania ruchu. Okazuje się że, oprócz swojego głównego zadania, jakim było wspieranie przedsiębiorstw w zarządzaniu parkiem maszynowym, udało im się zaskoczyć klientów dużo większa specjalizacją i dopasowaniem do konkretnych potrzeb. Przyczyniła się do tego na pewno popularyzacja systemów mobilnych dla produkcji i wzrost znaczenia integracji systemów CMMS z innymi systemami. Dzisiaj spróbujemy przyjrzeć się trendom, które będą kluczowe w rozwoju systemów dla UR w ciągu najbliższych lat.

1. Wykorzystanie chmury do zdalnego zarządzania procesami UR

Jeszcze kilka lat temu wdrożenie systemu CMMS było kosztowne i wymagało posiadania własnej infrastruktury informatycznej. Na takie obciążenie mogły sobie pozwolić jedynie nieliczne zakłady. Sytuacja zmieniła się diametralnie wraz z upowszechnieniem internetu oraz dystrybucji oprogramowania w chmurze.

Systemy CMMS zainstalowane w chmurze mają często aktualizowane zabezpieczenia przeciw atakom hackerskim. Przez co dane klienta są bezpieczne nawet jeżeli, że nie znajdują się w jego własnej infrastrukturze IT. Dodatkowo producenci systemów CMMS opartych na chmurze zapewniają wysoki poziom dostępności tych systemów np. przez kopie zapasowe, dzięki czemu klient ma zagwarantowany stały dostęp do swoich danych. Najczęściej takie rozwiązanie odbywa się za pośrednictwem centrów danych takich jak np. Amazon Cloud lub Microsoft Azure, gdzie o całą infrastrukturę i bezpieczeństwo dbają wykwalifikowani pracownicy, których utrzymanie w małej czy średniej firmie jest wręcz niemożliwe ze względu na wysokie koszty.

2. Wzrost znaczenia integracji CMMS-ów z innymi systemami

Nowoczesne systemy CMMS mogą być zintegrowane z systemami ERP, WMS, SCADA, MES, EAM. Z naszego doświadczenia wiemy, że duże zakłady najczęściej pracują na kilku programach. Dlatego na rynku cenione są rozwiązania przekazujące informacje pomiędzy sobą. Przykładowo z poziomu systemu CMMS istnieje możliwość wysłania komunikatów do użytkownika w systemie ERP o tym, że stan magazynowy jednego z materiałów jest poniżej określonego minimum. Taki komunikat zostaje przekształcony w zapotrzebowanie wewnętrzne w ramach systemu ERP. Po przyjęciu na magazyn danej części serwisowej przez system ERP zostaje ona przekazana do magazynu części zamiennych zbudowanego na potrzeby służb UR w systemie CMMS. Podczas prac serwisowych technik z poziomu aplikacji zaznacza, że pobierał części zamienne i wykorzystał je do danej maszyny. Informacja trafia do systemu ERP, aby wygenerować dokument rozchodu wewnętrznego.

W ubiegłym roku w związku z rosnącym naciskiem na powiększenie współpracy między działami UR i produkcji znacznie zwiększyło się zainteresowanie użytkowników tematem integracji z systemami MES. To wpłynęło na umożliwienie automatycznego generowania działań związanych z wymianami surowców, naprawami, a także potrzebą przezbrojenia. Umożliwia to również przeprowadzenie dokładnego rejestrowania dostępności i działania związanego z efektywnością parku maszynowego. Więcej o innych systemach przeczytasz z naszych poprzednich artykułów:

3. Dominacja systemów mobilnych dla produkcji i utrzymania ruchu

Kolejne lata rozwoju technologicznego kładą coraz większy nacisk na potrzebę ścisłej współpracy między działami UR a także produkcji. W jej ulepszeniu najlepiej sprawdzają się rozwiązania mobilne, ponieważ gwarantują wiele innowacyjnych rozwiązań skierowanych do pracowników działu produkcji i operatorów maszyn.

Analizując roku 2022, zanotowaliśmy zwiększenie popularności list kontrolnych, tworzonych przez działy produkcji. Oferują one użytkownikom możliwość dokonania weryfikacji wykonywanych czynności, zarówno przed, jak i po rozpoczęciu zmiany. Obejmują czas pracy potrzebny np. na czyszczenie maszyny. Ideą stojącą za aplikacjami mobilnymi CMMS jest oderwanie techników od biurek, żeby mogli być jak najczęściej w terenie.

Funkcje mobilnych systemów CMMS, dzięki którym wzrasta produktywność techników:

  • szybkość zgłaszanie awarii lub usterek
  • powiadomienia na telefon
  • komunikator do wewnętrznej komunikacji
  • podgląd stanu parku maszynowego
  • skanowanie kodów QR oraz kodów kreskowych
  • podgląd magazynu części zamiennych
  • tworzenie list kontrolnych
  • harmonogramowanie i planowanie przeglądów oraz inspekcji

4. Zbieranie danych do systemu CMMS z IoT

IoT to urządzenia wyposażone w czujniki, oprogramowanie i technologie w celu łączenia się i wymiany danych z innymi urządzeniami za pośrednictwem internetu. Pozwala to na zbierania danych dla systemów typu CMMS czy ERP. Dzięki kamerom i czujnikom wbudowanym w produkty firmy uzyskują szczegółowe informacje na temat statusu produktu, zaczynając od produkcji i transportu, aż do momentu, gdy trafi on do rąk klienta. Z pomocą rozwiązań typu IoT można zintegrować systemy ERP z uczeniem maszynowym (ang. machine learing), aby pracownicy otrzymywali inteligentne sugestie do podjęcia optymalnych działań.

Rynek IoT w Polsce stale się rozwija. Największą grupę producentów branży produkcyjnej stanowią dostawcy urządzeń interaktywnych sterowanych zdalnie (kamery, czujniki, nadajniki, źródła światła). Następną grupę stanowią producenci komplikowanych urządzeń, realizujących złożone procesy (inteligentne systemy pomiarowe, roboty przemysłowe, autonomiczne pojazdy). Również z systemów CMMS mogą korzystać firmy tworzące platformy i usługi IoT, a także osoby je integrujące (logistyka, magazyny, złożone systemy pomiarowe).

5. Dużo większa specjalizacja systemów CMMS

Systemy CMMS znacząco podniosły efektywność działów UR w setkach firm w Polsce. Z naszego doświadczenia wynika, że są one niezbędne z powodu obsługi specyficznych procesów takich jak np. mycie i dezynfekcja. Od nakładek do systemów ERP wyróżnia je automatyzacja i specjalizacja niektórych procesów. Na pewno warto tutaj zwrócić uwagę na Dashboard TV, czy panel operatorski ANDON.

Dashboard TV to wizualizacja stanu parku maszynowego w czasie rzeczywistym na telewizorze. Dashboard wyświetlony w pokoju techników to najskuteczniejszy sposób na wzrost produktywności zespołu technicznego. Takie rozwiązanie poprawia komunikację w zakładzie oraz zapewnia wzrost realizacji zadań.

Mobilny system przywołań ANDON to funkcjonalność systemu CMMS, która umożliwia przywołanie grupy osób wprost ze stanowiska pracy oraz opcjonalnie zgłaszanie usterek. Rozwiązanie zapewnia sprawną komunikację operatorów linii produkcyjnych z osobami takimi jak liderzy produkcji, BHP, kontrola jakości. Wszystko odbywa się przez duże, intuicyjne panele dotykowe.

Podsumowanie

Poprzedni rok upłynął naszym klientom na sprostaniu wyzwaniom spowodowanym znaczącym wzrostem inflacji. Wcześniej dynamiczny rozwój firm spowolniła pandemia. Już myśleliśmy, że czeka nas diametralny wzrost produkcji, jednak sytuacja geopolityczna spowodowała jego ponowne zahamowanie. W tak dynamicznej rzeczywistości przyjrzeliśmy się trendom, które obserwowaliśmy przez ostatnie miesiące i które powinny być kluczowe w rozwoju branży UR w ciągu najbliższych lat.

ozdoba

Wypróbuj QRmaint

Za darmo przez 14 dni, bez zobowiązań.