Jak uniknąć awarii w zakładach przemysłowych?

Jednym z największych zagrożeń dla przemysłu są nieplanowane przestoje spowodowane przez awarie urządzeń lub niedostępność surowców. Oznaczają one opóźnienia w realizacji zamówień oraz wynikające z nich straty, zarówno wizerunkowe, jak i materialne.

Jak uniknąć nieplanowanego przestoju w zakładzie produkcyjnym?

Z powodu niedotrzymania terminów realizacji zamówień wskutek przestojów w produkcji niezadowoleni klienci mogą wybrać innego kontrahenta, a ich niekorzystne opinie mogą nadszarpnąć renomę firmy, co przekłada się na spadek sprzedaży, a tym samym zysków. Dlatego niezwykle ważne jest przeciwdziałanie przestojom. Warto więc znać najczęstsze przyczyny nieplanowanych przestojów i metody zapobiegania im, aby przedsiębiorstwo mogło bez tego rodzaju przeszkód skutecznie rozwijać swoją działalność.

W przemyśle najczęstszą przyczyną przestojów są przerwy w dostawie energii, awarie maszyn, błędy pracowników oraz niezapewnienie dostaw surowców na czas. Zagrożenia te można jednak zminimalizować, stosując opisane poniżej działania.

7 sposobów zapobiegania nieplanowanym przestojom w zakładach produkcyjnych

1. Szkolenia pracowników

Każdy pracownik powinien być odpowiednio przeszkolony w zakresie wykonywanej przez niego pracy. Pozwoli to uniknąć prostych błędów prowadzących do awarii maszyn, takich jak np. zastosowanie nieodpowiednich noży w stosunku do użytego tworzywa albo niewłaściwe zamontowanie części w urządzeniu czy też dość powszechne siłowanie się z różnymi elementami pomimo ich dużego oporu.

2. Zapasowa energia

Skutki przerw w dostawach prądu można ograniczyć poprzez korzystanie z zapasowych źródeł energii.

3. System CMMS

W zapobieganiu awariom pomocne jest oprogramowanie wspomagające zarządzanie utrzymaniem ruchu, które umożliwia monitorowanie stanu technicznego urządzeń poprzez analizę historycznych danych o awariach, wygodne planowanie przeglądów oraz szybkie zgłaszanie wszelkich usterek.

4. Odpowiednie zatowarowanie

Braki surowców czy komponentów uniemożliwiają produkcję, dlatego konieczne jest odpowiednie zarządzanie zapasami. Tutaj również przydatne są narzędzia informatyczne, np. system zarządzania magazynem (ang. Warehouse Management Software, WMS), który umożliwia monitorowanie poziomu zapasów w czasie rzeczywistym, aby możliwe było uzupełnienie ich na czas, oraz system planowania i harmonogramowania produkcji (ang. Advanced Planning & Scheduling, APS), który pozwala planować produkcję z uwzględnieniem dostępnych zasobów, braków materiałów oraz terminów realizacji zamówień.

5. Wybór oryginalnych części zamiast zamienników

Dla prawidłowego funkcjonowania nowoczesnych urządzeń produkcyjnych istotne są wysokiej jakości podzespoły, dlatego najlepiej jest stosować bardziej trwałe części oryginalne, a nie jak często ma to miejsce w zakładach – tańsze i słabszej jakości zamienniki. To inwestycja w bezpieczną i płynną pracę maszyn bez częstych przestojów w produkcji. Ponadto należy pamiętać, że używanie części nieoryginalnych może powodować utratę gwarancji.

6. Właściwe serwisowanie urządzeń

Nieocenionym sposobem zapobiegania przestojom w produkcji jest odpowiednia konserwacja, zarówno prewencyjna (zapobiegawcza), w postaci systematycznych zabiegów, np. smarowania czy czyszczenia, oraz okresowych przeglądów i wymiany zużytych części, jak i reaktywna (naprawcza), polegająca na wymianie lub naprawie uszkodzonych części w przypadku usterki. Regularna kontrola wizualna stanu technicznego urządzeń pozwala w porę dostrzec pierwsze symptomy awarii, takie jak syczenie, stukanie, brzęczenie, czy nawet wydobywający się dym, i wezwać specjalistów w celu przeprowadzenia naprawy, zanim dojdzie do awarii, która spowoduje kosztowny remont i straty wskutek przestoju w produkcji.

7. Autonomiczna konserwacja

Autonomiczna konserwacja (ang. autonomous maintenance) polega na zaangażowaniu operatorów w zadania związane z utrzymaniem ruchu poprzez samodzielne dbanie o jak najlepszy stan techniczny. Bieżąca kontrola i prosta konserwacja pozwala operatorom lepiej zrozumieć działanie maszyn, a dzięki codziennej styczności z nimi mogą oni szybciej dostrzegać wszelkie anomalie, co przyczynia się do znaczącego wzrostu wskaźnika MTBF, a w konsekwencji ogranicza liczbę awarii.

Jeśli chcesz uniknąć awarii w swoim zakładzie produkcyjnym, zapoznaj się z możliwościami systemu QRmaint. Aby uzyskać niezbędne informacje, możesz się z nami skontaktować, dzwoniąc pod numer +48 12 400 41 70.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
    Sales Manager

    tło

    Wypróbuj QRmaint

    Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.