Home > Blog > Aktualności > Jak uniknąć awarii w zakładach przemysłowych?
grafika grafika

Jak uniknąć awarii w zakładach przemysłowych?

Jednym z największych zagrożeń dla przemysłu są przestoje wywołane przez awarie. Oznaczają one zawsze znaczne opóźnienia przy realizacji planów oraz wynikające z nich ogromne straty ponoszone przez firmy – zarówno te wizerunkowe, jak i materialne.

Przez wystąpienie przestojów na produkcji klienci niezadowoleni z niedotrzymania terminów, mogą wybrać inne przedsiębiorstwo i znacznie wpłynąć na obniżenie renomy firmy. To może mieć wpływ na obniżenie pracy członków zespołu utrzymania ruchu, zmniejszenie jakości i wydajności ich codziennej pracy. Wobec tego niezwykle ważne staje się przeciwdziałanie takim sytuacjom. Warto więc zapoznać się z najbardziej prawdopodobnymi przyczynami przestojów. Wdrożyć metody ich zapobiegania, aby w przyszłości do nich nie dopuścić.

W przemyśle najczęstszą przyczyną przestojów są awarie związane z przerwaniem dostawy energii, awarii maszyn, błędów pracowników lub tymczasowym brakiem dostawy surowców, bez których produkcja nie może dalej pracować. Opisane powyżej zagrożenia mogą zostać znacznie ograniczone poprzez następujące działania.

7 sposobów na prewencję w zakładach przemysłowych

1. Szkolenia pracowników

Przede wszystkim należy niezwykle fachowo przeszkolić każdego pracownika w zakresie wykonywanej przez niego pracy. Pozwoli to uniknąć prostych błędów prowadzących do awarii maszyn takich jak np. wykorzystywanie nieodpowiednich noży w stosunku do używanego tworzywa, albo nieodpowiednio włożone części do maszyny, co jest prostą drogą do awarii. Nie można również zapominać rezygnacji z często stosowanej w praktyce podczas pracy, czyli siłowania się z różnymi elementami pomimo ich dużego oporu

2. Zapasowa energia

Występujące przerwy w dostawach energii można ograniczyć poprzez korzystanie z zapasowych źródeł energetycznych.

3. Wdrożenie systemu CMMS

Występujące awarie maszyn produkcyjnych również można zmniejszyć poprzez zastosowaniu monitoringu, dokonywania odczytów z maszyn i historycznych danych, w czym pomocny jest system zarządzania ruchem. Należy również sprawdzać ich faktyczny techniczny stan. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to należy dokonać wymiany zużytych już części albo zaktualizować system.

4. Odpowiednie zatowarowanie

Uniemożliwiające dalszą produkcję braki towaru można znacznie zmniejszyć poprzez odpowiednie i rozsądne zarządzanie zapasami. Przy pomocy oprogramowania np. systemu WMS (ang. Warehouse Management Software), czy pomocy narzędzi do planowania produkcji APS (ang. Advanced Planning & Scheduling).

5. Wybór oryginalnych części zamiast zamienników

Nie można również zapominać jak ważne dla funkcjonowania nowoczesnych maszyn są wysokiej jakości podzespoły. Najlepiej jeśli byłyby one oryginalne, a nie jak często ma to miejsce w zakładach – użyto ich zamienników. To inwestycja w bezpieczną i płynną pracę maszyn bez występowania ciągłych awarii i przestojów w produkcji. Oryginalne podzespoły cechują się również większą trwałością w odróżnieniu od swych zamienników. Ponadto należy pamiętać, że używanie części nieoryginalnych może wpływać na utratę gwarancji.

6. Wczesna prewencja

Niekiedy bagatelizowane są również pierwsze symptomy awarii maszyny takie jak syczenie, stukanie, brzęczenie, huczenie, czy nawet wydobywający się z niej dym. Nie można takich objawów pomijać i od razu dla zapewnienia sprawności działania maszyny należy wezwać specjalistów do jej naprawy.

7. Dokładna diagnostyka maszyn i urządzeń

Należy również bacznie sprawdzać, czy na maszynach nie pojawiają się choć drobne ślady rdzy, bo jeśli to zostanie zbagatelizowana, to wówczas bardzo szybko dojdzie do korozji całego sprzętu, a to spowoduje kosztowny remont i przestój w produkcji.

Chcesz uniknąć awarii w zakładach przemysłowych? Zapoznaj się z możliwościami systemu QRmaint. Skontaktuj się z nami dzwoniąc pod +48 12 400 41 70.

 

ozdoba

QRmaint system CMMS już od 29zł!

Testuj przez 14 dni za darmo!