Wizualizacja stanu parku maszynowego

Zarządzanie stanem parku maszynowego staje się dzisiaj coraz bardziej wymagające, zwłaszcza w przypadku dużych zakładów produkcyjnych. Złożone procesy technologiczne wymuszają korzystanie z zaawansowanego oprogramowania, pozwalającego na automatyzację procesów i ułatwienie pracy techników. Jednym z takich narzędzi jest nowy moduł systemu QRmaint, umożliwiający wizualizację stanu parku maszynowego.

Zaawansowane filtry pozwalają na widok rodzaju zadania

Zapotrzebowanie na interaktywne plany

Nasi klienci od dawna zgłaszali potrzebę graficznej prezentacji zakładów produkcyjnych. Słuchamy naszych klientów! Dlatego zespół QRmaint zaprojektował moduł wizualizacji stanu parku maszynowego z dwóch głównych powodów:

1) Lokalizacji maszyn i urządzeń

Dodanie map zakładu do systemu CMMS umożliwia mistrzom utrzymania ruchu zapoznanie się ze stanem parku maszynowego. Narzędzie umożliwia wizualizację awarii w każdej lokalizacji zakładu. Dzięki temu dokładnie wiadomo, w którym miejscu wystąpił problem.

Umiejscowienie na mapie konkretnych maszyn, linii i gniazd produkcyjnych, umożliwia teraz wizualizację procesów. Wizualizacja ułatwia dostrzeżenie błędów w rozlokowaniu konkretnych linii czy gniazd. Zmiany umiejscowienia maszyn i urządzeń mogą zmniejszyć czas dotarcia technika do konkretnego miejsca.

2) Zmniejszenia czasów awarii

Lokalizacja usterki na mapie zakładu umożliwia pracownikom utrzymania ruchu wskazanie najszybszej drogi do miejsca, w którym potrzebna jest interwencja. Natomiast dzięki wizualizacji planów prewencyjnych jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko poważniejszych awarii, co z kolei przekłada się na oszczędność czasu i kosztów potrzebnych na naprawę.

Wizualizacja parku maszynowego umożliwia również interaktywne planowanie (ang. interactive plan). Celem takiej strategii zarządzania przedsiębiorstwem jest skuteczne dążenie do jego wyidealizowanego stanu pracy zakładu. Jeżeli firmy chcą dążyć do standardów Przemysłu 4.0, to wdrożenie rozwiązań od QRmaint jest tutaj koniecznością.

Przykładowy podgląd na interaktywny plan zakładu

Dashboard TV i wizualizacja

Wyświetlenie stanu zgłoszeń na dużym ekranie w pokoju techników to najskuteczniejszy sposób na wzrost efektywności i znaczące skrócenie czasu reakcji na zgłoszenia z produkcji. Wystarczy spojrzeć na telewizor, aby zapoznać się z aktualnie realizowanymi zadaniami, trwającymi awariami, czy planowanymi zadaniami prewencyjnymi. Nowością jest tutaj widok na wizualizację stanu parku maszynowego. Dowolna konfiguracja widoków Dashboard TV pozwala przedstawiać informacje, których oczekuje konkrety zespół. Pozwala to również zaangażować w proces nowe grupy pracowników np. logistyki.

Wyświetlanie zadań w pokoju techników dzięki Dashboard TV

Wizualizacja instalacji

W systemie CMMS wszystkim maszynom i narzędziom można nadać precyzyjne umiejscowienie w obiekcie. Pozwala to w szybki sposób zidentyfikować, które obszary np. linii produkcyjnej, wymagają najwięcej uwagi podczas prac związanych z utrzymaniem ruchu. Na mapie zakładu można również zwizualizować instalacje elektryczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne etc. Informacje o dokładnym ich umiejscowieniu ułatwiają planowanie i przeprowadzanie prac remontowo-konserwacyjnych.

Kody QR jako szybki dostęp do informacji

Dzięki automatycznemu pobieraniu informacji o stanie urządzeń, pracownik nie musi już spędzać czasu na ich ręcznym wprowadzaniu do systemu. Umożliwia to większy komfort pracy, podnosi efektywność i ogranicza koszty związane z nadgodzinami.

Dzięki zastosowaniu kodów QR pracownik, który przeprowadza badanie techniczne, ma możliwość zeskanowania kodu maszyny, co pozwala na odczytanie stanu jej historii, a także umożliwia wprowadzenie informacji o wykonanym zadaniu. Dzięki systemowi CMMS od QRmaint kierownicy i technicy utrzymania ruchu odpowiedzialni za zarządzanie parkiem maszynowym, zyskują dostęp do szczegółowych raportów i analiz, pozwalających na śledzenie stanów poszczególnych maszyn.

Podgląd zadań prewencyjnych na przykładzie konkretnej linii

Podsumowanie

Wprowadzenie oznaczania awarii na mapie zakładu to następny krok w kierunku zwiększenia efektywności działań utrzymania ruchu. Pełna informacja o stanie parku maszynowego podnosi efektywność pracy. Dzięki temu, że możemy na bieżąco kontrolować usuwanie usterek, uzyskujemy jeszcze większą kontrolę nad pracami konserwacyjnymi. Dodatkowo wykorzystanie opasek smartband pozwala na skuteczne otrzymywanie powiadomień o awariach. To wszystko to przekłada się na większą efektywność i oszczędność kosztów, a także na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników.

Warto zainteresować się systemem CMMS już dziś i zacząć korzystać z jego pełnego potencjału. Chciałbyś zobaczyć w praktyce, jak sprawdzi się wizualizacja stanu parku maszynowego w twoim zakładzie? Zadzwoń pod +48 12 400 41 70 i skorzystaj z 14 dni darmowego okresu pracy z QRmaint.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
    Sales Manager

    tło

    Wypróbuj QRmaint

    Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.