9 filarów Przemysłu 4.0

Do znaczącego rozwoju ludzkości przyczyniła się rozpoczęta w XVIII w. i trwająca po dzień dzisiejszy rewolucja przemysłowa. W zasadzie składa się ona z czterech różnych etapów. Początek przemian przemysłowych datuje się na koniec XVIII w. Jej druga faza przypada na przełom XIX i XX w. Trzecia rozpoczęła się kilkanaście lat później, bo dopiero w latach 70. i 80. XX stulecia. Czwarta trwa do dziś i to właśnie na jej rozwoju warto się skupić. Zauważając, jak wielkie zmiany i korzyści niesie ze sobą.

Czym jest rewolucja 4.0?

Na samym wstępie należy pokrótce wyjaśnić, czym ona w zasadzie jest. Przemysł 4.0 to rewolucja, której celem są zmiany nie tylko w szeroko pojętej produkcji. Niezwykle istotne są tutaj przede wszystkim mechanizmy polegające na zintegrowaniu systemów, maszyn oraz technologii IT. Jednocześnie wiążą się z tym pewne zmiany technologiczne, społeczne i przemysłowe spowodowane przez cyfryzację np. przemysłu.

Czwarta przemysłowa rewolucja dotyczy w dużej mierze wykorzystania nowej pozycji człowieka w przemyśle, a także bardziej wydajnych sposobów na pracę. To pozwala z kolei ludziom na niesamowity skok jakościowy ich życia. Mogą dzięki niej korzystać z: niezwykłej sztucznej inteligencji, odnawialnych źródeł energii, mobilności urządzeń oraz szybkiego internetu.

O szybkim rozwoju 4. przemysłowej rewolucji decyduje jej głównych 9 technologicznych filarów. To one sprawiają, że granica pomiędzy światem obecnym a cyfrowym coraz bardziej się rozmywa. Dzięki czemu dużo więcej miejsca posiadają autonomiczne i inteligentne systemy. Współcześnie wiele innowacyjnych technologii jest już w użyciu przez różne firmy i łańcuchy dostaw. Jednak pełny wachlarz możliwości jaki oferuje era Przemysłu 4.0 dostrzeżemy w momencie, jak wszystkie poniższe technologie zostaną wykorzystane razem.

9 filarów Rewolucji Przemysłowej 4.0

1. Big Data

Jednym z fundamentów technologicznej koncepcji Przemysłu 4.0 jest Big Data i analityka oparta na sztucznej inteligencji. Obecnie zbiory danych uzyskuje się z wielu różnych źródeł, takich jak np. urządzenia IoT i maszyny fabryczne, systemy CRM, ERP, CMMS. Wszystkie istotne dane są przekazywane do analizy odbywającej się w czasie rzeczywistym, opartej na sztucznej inteligencji AI i uczeniu maszynowym. Dzięki tym wynikom zostają usprawnione procesy decyzyjne i automatyzacyjne w każdym obszarze łańcuchu dostaw (np. zakupy firmowe, planowanie łańcuchu dostaw, zarządzanie logistyką).

2. Integracja systemów informacji

Kolejnym istotnym elementem 4. przemysłowej rewolucji jest integracja pionowa i pozioma. To dzięki nim cała produkcja zostaje ściśle połączona z wieloma różnymi procesami biznesowymi, w których skład wchodzą: rozwój i badania, kontrola jakości, a także marketing i sprzedaż.

3. Dane w chmurze

Kolejny filarem przemysłowej rewolucji jest przetwarzanie w chmurze. Jest to ważny i dzisiaj coraz niezbędniejszy nośnik. Dzięki niemu płynnie może odbywać się transformacja cyfrowa. Pozwala ona na budowanie najbardziej skomplikowanych technologii (internet, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe). Dzięki niej firmy mogą swobodnie wprowadzać znaczące innowacje, wykorzystując chmurę do sprawnej koordynacji i komunikacji. Warto zauważyć, że takie dane są główną i najważniejszą siłą napędową rewolucji przemysłowej.

4. Symulacje i rzeczywistość rozszerzona

Kolejnym ciekawym i jakże ważnym filarem rewolucji staje się rzeczywistość rozszerzona AR (ang. Augmented Reality). Dzięki niej udaje się nałożyć na obraz rzeczywisty wcześniej wytworzone przez komputer różne cyfrowe elementy. To z kolei pozwala pracownikom na skorzystanie z mobilnych urządzeń, inteligentnych okularów po to, aby za ich pomocą zobaczyć cyfrowe instrukcje montażu albo naprawy, danych IoT w rzeczywistym czasie i wielu innych ważnych czynności w momencie, kiedy pracownik posiada w ręku produkt albo podzespół.

5. Internet rzeczy (ang. IoT)

Dzięki rozwojowi technologii firmy mają dzisiaj dostęp do pełnego monitoringu nad zapasami i produktami w czasie rzeczywistym. Mogą sprawnie i szybko wpływać na projektowanie i zmianę produktów. Bez zakłóceń potrafią obsłużyć łańcuchy dostaw i zdobywać niezbędne informacje, o tym jakie preferencje wykazują klienci względem towarów.

6. Wytwarzanie przyrostowe

Bardzo ważnym fundamentem rozwoju 4. rewolucji przemysłowej stał się druk 3D. Dzięki niezbędnej technologii przestrzennego druku firmy mogą w swoich wirtualnych magazynach umieszczać w formie plików swoje części i produkty, które następnie mogą zostać wydrukowane w miejscu i czasie wcześniej do tego wyznaczonym. Pozwala to ograniczyć koszty przeznaczane wcześniej na transport.

7. Autonomiczne roboty

Rozwój sztucznej inteligencji, nowoczesnego oprogramowania i wizyjnych systemów, a także czujników, pozwolił robotom na wykonywanie wcześniej niemożliwych dla nich precyzyjnych i wymagających zadań. Potrafią one wykorzystywać wcześniej zebrane i przeanalizowane dane uzyskane z otoczenia.

8. Symulacje

Coraz więcej uwagi poświęca się również ich „cyfrowemu bliźniakowi”. Pozwala on stworzyć wirtualną symulację rzeczywistego produktu, maszyny, systemu albo procesu, który został wcześniej oparty na informacjach pochodzących z czujnika IoT. Dzięki „cyfrowemu bliźniakowi” korzystający z niego operator może dotrzeć do źródła awarii części maszyny. Dodatkowo pozwala mu ona na zdiagnozowanie potencjalnych przyszłych problemów i przez to może on wpłynąć na lepsze i sprawniejsze działanie maszyny.

9. Cyberbezpieczeństwo

Ostatnim ważnym elementem 4. rewolucji przemysłowej pozostaje cyberbezpieczeństwo. Poprzez wprowadzanie technologii i architektury opartej w głównej mierze na modelu zerowego zaufania (ang. blockchain) i uczeniu maszynowemu, różne przedsiębiorstwa posiadają możliwości do tego, aby zautomatyzować procesy mogące zapobiegać wszelkim zagrożeniom, poprzez prewencję i sprawną reakcję. To z kolei pozwala firmom na znaczne zmniejszenie ryzyka naruszenia ochrony ważnych danych i wynikających z tego opóźnień zachodzących podczas produkcji w swojej sieci.

Podsumowanie

Kończąc temat prężnie rozwijającej się ery Przemysłu 4.0, warto zwrócić uwagę na osiągane dzięki niej praktyczne korzyści dla firm, które pozwalają niezwykle sprawnie i płynnie realizować usprawnienie produkcji.

 

1. Przedsiębiorstwa mogą bardziej zadbać o planowaną terminowość swoich dostaw, a także poprzez rewolucję przemysłową znacznie zwiększyć automatyzację i produktywność, podejmując szereg decyzji w oparciu o zdobyte wcześniej informacje.

2. Niesamowicie ważną korzyścią dla firm jest również elastyczność i odporność niezależnie od panującej sytuacji ekonomicznej i rynkowej. To pozwala przedsiębiorstwom na trafne kształtowanie łańcucha dostaw dzięki wcześniejszym podstawom niezwykle trafnego i zaawansowanego planowania.

3. Kolejną ciekawą korzyścią dla firm jest możliwość testowania nowych modeli biznesowych i szybkiego wykorzystywania okazji. Dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą pozwolić sobie na zmniejszenie kosztów, a także zintegrowanie łańcucha dostaw (morskiego, lądowego i powietrznego). Dodatkowo firmy dzięki rewolucji 4.0 mogą dużo bardziej zwiększyć efektywność swoich działań na rynku.

4. W dobie dzisiejszych zmian klimatycznych równie ważne są ekologiczne i zrównoważone rozwiązania bez utraty zysków. Postępująca i rozwijająca się cyfryzacja pozwala firmom na oszczędności i zwiększenie efektywności.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  FAQ

  Przemysł 4.0 to czwarta rewolucja przemysłowa, skupiająca się na integracji systemów, maszyn i technologii IT. Obejmuje zmiany technologiczne, społeczne i przemysłowe spowodowane cyfryzacją.

  Przemysł 4.0 opiera się na 9 technologicznych filarach, takich jak Big Data, integracja systemów informacji, dane w chmurze, rzeczywistość rozszerzona, Internet rzeczy (IoT), wytwarzanie przyrostowe (druk 3D), autonomiczne roboty, symulacje oraz cyberbezpieczeństwo.

  Przemysł 4.0 przynosi firmom liczne korzyści, w tym zwiększenie automatyzacji i produktywności, elastyczność i odporność na zmiany rynkowe, możliwość testowania nowych modeli biznesowych oraz ekologiczne i zrównoważone rozwiązania.

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.