Home > Blog > Aktualności > 12 narzędzi dla technika utrzymania ruchu
grafika grafika

12 narzędzi dla technika utrzymania ruchu

Awarie w zakładach produkcyjnych zawsze oznaczają straty. Skutki napraw, nieplanowanego przestoju i opóźnienia zleceń to ogromne koszty i niezadowoleni klienci. Jak zatem zaradzić tego typu sytuacjom? Co pomogłoby uniknąć kosztowych awarii i przestojów?

Dzisiaj przygotowaliśmy 12 narzędzi dla technika utrzymania ruchu, które pomogą mu w prewencji maszyn w zakładach przemysłowych.

1. Pirometry

Urządzenia służące do bezdotykowego, punktowego pomiaru temperatury. Działają w oparciu o wykrywanie poziomu promieniowania cieplnego. Sprawdzają się szczególnie w pomiarach temperatury powierzchni trudno dostępnych.

2. Kamery termowizyjne

Sprzęt pomiarowy pomagający technikom w znajdowaniu i diagnozowaniu niesprawnych komponentów w każdych warunkach oświetleniowych. W wyniku pomiarów otrzymujemy obraz, na którym rozróżnione są obszary o różnych temperaturach. Kamery termowizyjne sprawdzają się, nawet gdy dostęp do mierzonej powierzchni jest utrudniony lub niebezpieczny.

3. Termometry przemysłowe

Mierniki o wzmocnionej konstrukcji, służące do pomiaru stanu termicznego otoczenia i cieczy. Zasada ich działania opiera się na wykorzystaniu wzbudzenia gazu, działania bimetalu lub rozszerzalności. Termometry przemysłowe znajdują zastosowanie w pracy przy temperaturach w granicach od -200 do +700 °C.

4. Higrometry (wilgotnościomierz)

Sprzęt służący do wyznaczania zawartości wilgoci w powietrzu. Działanie higrometru opiera się na wykorzystaniu zjawiska modyfikacji właściwości substancji na skutek zmian wilgotności powietrza. Służą one do kontroli warunków klimatycznych w pomieszczeniach.

5. Decybelomierze (sonometry)

Urządzenie wykorzystywane do pomiaru natężenia dźwięku w zakładach przemysłowych, biurach czy ruchu ulicznym. Szczególnie przydatne w pomiarach głośności pracy maszyn. Dzięki niemu możemy precyzyjnie odczytywać poziom hałasu, mierząc natężenie dźwięku.

6. Wibrometry (mierniki drgań)

Służą do pomiarów prędkości, przyspieszenia i przemieszczenia. Mierzą drgania i wibracje maszyn. Pozwalają ocenić stan maszyn i urządzeń w zakresie synchronizacji, niewspółosiowości lub poluzowania części.

7. Endoskopy techniczne

Kamery inspekcyjne do trudno dostępnych miejsc. Najczęściej składają się z kamery z rejestratorem, długiego kabla, monitora, panelu sterowania, centralizatorów. Mogą zostać zastosowane do kontroli stanu silników, zbiorników, wnętrza rur.

8. Tachometry (mierniki obrotów)

Mierniki prędkości obrotowej za pomocą metody nieinwazyjnej. Przydają się do wyznaczania prędkości obrotów wałów i innych elementów wirujących.

9. Mierniki energii elektrycznej

Przyrządy do diagnozowania problemów spowodowanych gorszą jakością energii elektrycznej. Służą do monitorowania parametrów sieci dystrybucji energii oraz układów zasilania w zakładach przemysłowych. Do diagnostyki maszyn mogą być również potrzebne testery elektryczne (testery napięcia, ciągłości obwodu, wskaźniki kolejności faz, testery izolacji, próbniki napięcia).

10. Lokalizatory przewodów

Służą do wyszukiwania przewodów i kabli oraz wyznaczania tras ich przebiegu. Umożliwiają wykrywanie ich uszkodzeń (przerwanie, zwarcie). Potrafią śledzić przebieg rur instalacji wodnej lub grzewczej.

11. Mierniki ciśnienia (manometry)

Mierzą ciśnienie gazów oraz cieczy. Przydatne w diagnostyce głównie urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych.

12. Computerized Maintenance Management Systems

Wsparciem dla służb utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych jest również oprogramowanie CMMS. Aplikacje CMMS pozwalają na automatyzację zadań w zakresie:

  • powiadomień o awariach, naprawach i wymianie urządzeń,
  • planowania konserwacji i prewencji maszyn,
  • zarządzania stanem magazynowym części zapasowych,
  • nadzoru i organizacji pracy personelu (aktualizacja listy zadań i podgląd postępu ich realizacji)
  • zarządzania rejestrem urządzeń i dokumentacji,
  • zakupu nowego wyposażenia oraz części zamiennych.

Podsumowanie

Przedstawione narzędzia pomagają pracownikom utrzymania ruchu w prewencji maszyn w zakładach przemysłowych. Dzisiaj mierniki mogą cyfrowo rejestrować wyniki pomiarów w pamięci wewnętrznej, co umożliwia ciągłą kontrolę procesów technologicznych. Przyrządy pozwalają rejestrować dużą liczbę wyników, przenosić je do komputera i raportować np. w wersji graficznej.

Jesteś technikiem utrzymania ruchu? Zapoznaj się z systemem QRmaint i pokaż go swojemu kierownikowi. Zadzwoń do nas pod +48 12 400 41 70 i umów się na darmową prezentację.

ozdoba

Wypróbuj QRmaint

Za darmo przez 14 dni, bez zobowiązań.