Home > Blog > Baza wiedzy > 10 głównych zadań kierownika utrzymania ruchu
grafika grafika

10 głównych zadań kierownika utrzymania ruchu

Kim jest kierownik utrzymania ruchu?

Kierownik UR pełni ważną rolę w strukturze każdego przedsiębiorstwa. Osoba na tym stanowisku odpowiada za zapewnienie ciągłości pracy maszyn i linii produkcyjnej. Kierownik utrzymania ruchu jest niezbędny w zakładach produkcyjnych, gdzie monitoruje całość przebiegu prac i sprawności urządzeń.

Za co odpowiada kierownik UR?

Kierownik utrzymania ruchu jest odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości ruchu pracy linii produkcyjnej oraz prawidłowe funkcjonowanie parku maszynowego. W tym celu zarządza podległym zespołem, kontroluje jakość pracy współpracowników, monitoruje infrastrukturę techniczną zakładu oraz planuje prewencję. Na tym stanowisku wymagane jest wyższe wykształcenie techniczne oraz doświadczenia w pracy w dziale UR.

Jakie są główne zadania kierownika utrzymania ruchu? Jaki jest zakres obowiązków kierownika UR? Poniżej przedstawiamy codzienne obowiązki osoby na takim stanowisku.

Zadania kierownika utrzymania ruchu

1. Koordynowanie prac podległego zespołu

Najważniejszym zadaniem, za które odpowiedzialny jest kierownik utrzymania ruchu to nadzorowanie pracy całego zespołu i dbanie o rozwój kompetencji współpracowników. Kierownik w swojej pracy powinien wykorzystywać metodę Total Productive Maintenance oraz pozostałe elementy koncepcji Lean Manufacturing. Kluczowe w nich jest delegowanie zadań pomiędzy pracownikami utrzymania ruchu i przekazanie swojego doświadczenia innym członkom zespołu. To szczególnie trudne dla osób, które przeszły całą techniczną drogę zawodową, a teraz zamiast skupić się na maszynach, mają zarządzać zespołem, delegować zadania i wsłuchiwać się w głos podwładnych.

System CMMS pozwala na koordynowanie prac zespołu UR

2. Zadbanie o jakość procesów w zakładzie

Obowiązkiem kierownika UR jest dbanie o utrzymanie ciągłości pracy maszyn i innych urządzeń produkcyjnych. Należy skupić się tutaj na wskaźnikach opisujących jakość procesów. Pomoże rozwój, optymalizacja i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze utrzymania ruchu (Lean Manufacturing, Total Productive Maintenance, Reliability Industry 4.0, Centered Maintenance).

Kierownik utrzymania ruchu w systemie CMMS ma dostęp do podglądu każdego zadania

3. Nadzór nad utrzymaniem sprawności parku maszynowego

Dbanie o utrzymanie ciągłości pracy maszyn i innych urządzeń produkcyjnych to również zadania należące do codziennych zadań kierowników utrzymania ruchu. Współpraca z działem BHP i kierownictwem obiektu pomoże zachować przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Należy odpowiednio wcześniej przewidywać zdarzenia, które niosą ryzyko awarii.

4. Planowanie harmonogramów przeglądów, remontów i konserwacji

Do zadań kierownika utrzymania ruchu na pewno należy organizacja przeglądów, konserwacji i remontów maszyn. W ramach obowiązków znajduje się monitorowanie infrastruktury technicznej, opracowywanie harmonogramu okresowych przeglądów, analiza przyczyn i skutków awarii.

Kierownik utrzymania ruchu planuje harmonogramy przeglądów maszyn i urządzeń

5. Zapewnienie spójności dokumentacji maszyn i urządzeń

Po analizie stanu technicznego urządzeń, maszyn i instalacji, kierownik UR powinien sporządzić odpowiedni raport. Oczywiście może oddelegować zadanie dla zespołu podległego, ale to kierownik ma zadbać o właściwe procedury, które to zagwarantują. Należy tutaj wdrażać standardy obejmujące obszar UE, aby zachować spójność dokumentacji parków maszynowych.

System CMMS zapewnienia spójność dokumentacji maszyn i urządzeń

6. Monitorowanie i raportowanie wskaźników utrzymania ruchu

Kierownik w zakładzie przemysłowym powinien potrafić rozwiązywać problemy, które związane są z procesem produkcji w zakresie utrzymania ruchu. Pamięta o wykonaniu analiz krytyczności i wykorzystywaniu ich wyników do kreowania strategii utrzymania ruchu. Posługiwanie się danymi to jedna z kompetencji potrzebnych do pracy w dziale UR.

7. Nadzór nad kosztami utrzymania ruchu

Do zadań kierownika utrzymania ruchu należy planowanie dostaw, wybór dostawców i negocjowanie warunków zakupu komponentów parku maszynowego. Należy szczególnie skupić się tutaj na:

  • realizacji budżetu działu
  • profilaktyce w dziale UR
  • skróceniu czasu napraw
  • minimalizowaniu ilości zdarzeń kryzysowych

Kierownik utrzymania ruchu dzięki systemowi CMMS ma pełen nadzór nad parkiem maszynowym

8. Uczestniczenie w nowych wdrożeniach oraz inwestycjach

Kierownik powinien podejmować odpowiednie kroki, które spowodują poprawę wydajności zakładu. Będzie tutaj ważna współpraca z działem produkcji w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Koncentracja na długofalowych działaniach poprzez współpracę z kierownictwem obiektu, działem finansów, zespołem inżynierskim, wewnętrznymi zespołami ds. projektowania w celu modernizacji i wdrażania nowego sprzętu.

Kierownik utrzymania ruchu z wykorzystaniem systemu CMMS zarządza magazynem części zamiennych

9. Współpraca z serwisem lub zewnętrznymi firmami serwisowymi

Do zadań kierownika UR należy również współpraca z podmiotami zewnętrznymi (serwisanci, kontrola stanu technicznego, dostawcy części). Warto dążyć w tym aspekcie do wyeliminowania marnotrawstwa zasobów, starając się obniżyć koszty utrzymania parku maszynowego.

Kierownik utrzymania ruchu zapisuje w systemie CMMS ewidencje kwalifikacji pracowników

10. Raportowanie i rozliczenie się z podejmowanych działań

Kierownik utrzymania ruchu nadzoruje dokumentacje parku maszyn i podejmowanych działań. Do jego obowiązków należy raportowanie wyników efektywności pracy całego działu do przełożonych.

Podsumowanie

Główne obowiązki kierownika utrzymania ruchu to nadzorowanie pracy maszyn oraz linii produkcyjnych, co znacząco wpływa na rozwój firmy poprzez zwiększanie wydajności zakładu i minimalizację awaryjności maszyn. Do tego niezbędny jest szereg kompetencji związanych ze specyfiką technologii, organizacją procesów i kluczowych umiejętności miękkich (zarządzanie zespołem, delegowanie zadań). Zapotrzebowanie na kierowników utrzymania ruchu ciągle rośnie i mogą oni liczyć na wynagrodzenie w granicach 7-12 tys. brutto.

Do końca lipca proponujemy dla wszystkich kierowników utrzymania ruchu darmowe wsparcie wykwalifikowanego konsultanta podczas wdrożenia systemu systemu QRmaint. Zapoznaj się z systemem CMMS i zadzwoń już dzisiaj pod +48 12 400 41 70.

ozdoba

Wypróbuj QRmaint

Za darmo przez 14 dni, bez zobowiązań.