Bill of material – czym jest zestawienie materiałowe?

Każdy przedsiębiorca, który planuje produkcję, zdaje sobie sprawę, jak trudne jest to zadanie. Istotnym ułatwieniem w planowaniu zapotrzebowania jest zestawienie materiałowe, znane powszechnie także pod angielską nazwą bill of materials (BOM). W niniejszym artykule wyjaśnimy, czym jest to narzędzie i co można zyskać dzięki jego zastosowaniu.

Czym jest zestawienie materiałowe?

Bill of materials to zestawienie surowców, podzespołów, części i innych elementów, które potrzebne są do wytworzenia danego produktu. Umieszcza się w nim także szczegółowe informacje dotyczące ilości oraz wytyczne w zakresie procesu produkcyjnego.

Do czego służy zestawienie materiałowe?

Zestawienie materiałowe może mieć różne zastosowanie. Osoby zajmujące się produkcją mogą wykorzystać je do opracowania koncepcji produkcyjnej oraz określenia wszystkich wymogów dotyczących sposobu wyprodukowania wyrobu. Osoby posiadające wiedzę z zakresu nauk inżynieryjnych będą mogły skorzystać z takiego zestawienia, by przyjrzeć się obranej koncepcji i zweryfikować cały projekt pod kątem ewentualnych zmian. Jeśli chodzi o pracowników, których zadaniem jest konserwacja produktów, mogą oni posłużyć się zestawieniem materiałowym w celu zidentyfikowania elementów wymagających zabiegu utrzymującego produkt w dobrym stanie.

Co powinno zawierać zestawienie materiałowe?

Zestawienie materiałowe to dokument stanowiący całościowy zestaw podstawowych informacji opisujących sposób produkcji. Należy w nim uwzględnić między innymi nazwę i numer identyfikacyjny materiału, jego ilość, wymiary bądź wagę, a także relacje między poszczególnymi komponentami oraz niezbędne do wykonania operacje produkcyjne. W zależności od branży BOM może zawierać więcej elementów.

Co można zyskać, stosując zestawienie materiałowe?

Sporządzenie zestawienia materiałowego pozwala usprawnić proces planowania i zaopatrzenia produkcji. Jasno sprecyzowany plan pomoże ustalić, które materiały wymagają zamówienia. Co więcej, poprzez to rozwiązanie można sprawdzić dyspozycyjność zespołu do wykonywania jego obowiązków. Dzięki systemowi CMMS, który stanowi nieocenione wsparcie w pracy działów utrzymania ruchu, pracownik może znacznie wygodniej korzystać z zestawień materiałowych, a nawet ustalić, u którego dostawcy są dostępne w danym momencie komponenty potrzebne do produkcji.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
    Sales Manager

    tło

    Wypróbuj QRmaint

    Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.