Gdzie firma ponosi największe straty?

W języku japońskim istnieją 3 trafne słowa określające negatywne praktyki w zakładach produkcyjnych. Jest to Muda, Mura i Muri. Muda jest marnotrawstwem, Mura nieregularnością, a Muri nadmiernym obciążeniem. Są to przyczyny malej efektywności pracy i należy wiedzieć, jak z nimi walczyć. Marnotrawstwo wydaje się największym problemem.

Czym są w firmie straty?

Działanie, które zabiera pracownikom energię i jest finansowane przez firmę, a nie przynosi pozytywnych efektów, przynosi straty. Jeśli w jakikolwiek sposób działalność firmy pożera jej zasoby, nie dając nic w zamian, również mówi się o stratach. Można wyróżnić około siedmiu obszarów, w których generowanie strat jest najbardziej powszechne. Jest to transport, Zaopatrzenie, Ergonomia stanowiska pracy, Czas pracy, Nadprodukcja, Niezoptymalizowany proces produkcji, Defekty.

W każdym z tych obszarów można podjąć działania, które te straty zminimalizują, jednakże przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, że one w ogóle w naszej firmie istnieją.

Gdzie straty w firmach są największe?

Z pewnością można zacząć od najpopularniejszego obszaru, w którym generuje się niepotrzebne wydatki. Chodzi o transport. W wielu firmach ma miejsce niezorganizowane, niezaplanowane i często zbędne przemieszczenie się towarów, które generuje nie tylko bałagan, ale też potrzebę jego porządkowania. Czyli jest to kolejny transport, bez którego nie ma możliwości osiągnięcia ładu.

Drugim obszarem znacznych strat jest błędne wyliczanie potrzebnych zapasów firmowych. Jeśli bowiem przetrzymamy w magazynie produkty, które stracą ważność, trzeba je będzie wyrzucić.

Trzecim wspomnianym obszarem jest tendencja do straty czasu. Zła ergonomia stanowiska pracy sprawia, że często sam proces pracy zawiera w sobie, zupełnie niepotrzebnie, powielane elementy wykonywanej pracy. Bardzo ważny jest odpowiedni instruktaż i właściwe ułożenie sprzętów i mebli.

Kolejnym istotnym obszarem jest czas pracy. Brak pożytecznej pracy podczas oczekiwania na ważne zamówienie lub zamrożenie procesu przez oczekiwanie na zamówienie to tylko przykłady. Tutaj również kłania się zła organizacja pracy.

Piątym obszarem jest nadprodukcja. Brak świadomości o potrzebach przedsiębiorstwa generuje brak dobrego planu, które powoduję zbyt dużą produkcję w stosunku do popytu na niego.

Szóstym obszarem jest brak optymalizacji w procesie pracy. Czasami zbyt dużo jest w procesie wytwarzania produktu, czynności, które są tak naprawdę zbędne. Należy się zastanowić, czy każdy raport jest potrzebny.

Siódmym obszarem są wady produkcyjne. Trudno zniwelować straty w tym obszarze, ponieważ w dużej mierze wady wynikają z błędów, które nie znikną. Warto jednak nad tym pracować.

Nigdy nie pozbędziemy się strat podczas wykonywania pracy, jednakże możemy je znacznie zmniejszyć, co przyczyni się do zwiększenia zysków. Dzięki optymalizacji pracy jesteśmy w stanie znacznie poprawić jakość pracy na poszczególnych stanowiskach i podczas wielu procesów, dzięki czemu Muda zniknie z naszego przedsiębiorstwa. Przynajmniej w znacznym stopniu.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
    Sales Manager

    tło

    Wypróbuj QRmaint

    Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.