Jak zminimalizować przestoje produkcji?

Przestój produkcji generuje ogromne koszty, dodatkowe zmiany i utratę klientów. Doradzamy, jak z systemem QRmaint CMMS można poradzić sobie z przestojami maszyn. Jak skrócić każdy przestój w parku maszynowym z wykorzystaniem systemu CMMS?

Czym jest przestój produkcyjny?

Przestój produkcyjny to okres, podczas którego zakład nie produkuje towarów. Najczęściej spowodowany jest awarią w parku maszynowym lub zaplanowaną konserwacją. Przestój stanowi jeden z najważniejszych czynników wpływających na wskaźniki efektywności produkcji (OEE, MTTR, MTBF). Przestój może wystąpić jako: planowany – będący konsekwencją zaplanowanego działania, albo nieplanowany – spowodowany awarią.

Jak zmniejszyć liczbę awarii w parku maszyn?

W celu zminimalizowania ilości przestojów warto zainwestować w program CMMS do rejestrowania przestojów maszyn. System QRmaint pozwala na monitorowanie parku maszynowego i harmonogramowanie konserwacji. Umożliwia najszybszą możliwą reakcję na zgłoszenie awarii przez operatów maszyn. Automatyczne przypisanie awarii do technika pozwala zminimalizować czas niezaplanowanego przestoju.

System QRmaint gromadzi dane o parametrach pracy, naprawach i konserwacji. Umożliwia analizę trendów oraz identyfikację maszyn, w których najczęściej pojawiają się usterki. W celu zaplanowania prac konserwacyjnych z systemem QRmaint CMMS sprawdzisz raporty awaryjności urządzeń w parku maszynowym. Dzięki analizie przestojów możesz podejmować decyzje dotyczące naprawy lub wymiany kluczowych urządzeń w zakładzie produkcyjnym.

W jaki sposób minimalizować czas trwania przestojów?

Skrócenie przestojów wymaga konsekwentnie realizowanej strategii. Planowany przestój polega na wyłączeniu maszyn i urządzeń w celu ich naprawy, konserwacji lub modernizacji. Przestoje możemy przyporządkować do jednej ze strategii konserwacji:

Strategia reaktywna – polega na podejmowaniu doraźnych działań, dopiero gdy wystąpi awaria.

Strategia prewencyjna – opiera się na ustalonym harmonogramie przeglądów i remontów.

Strategia predykcyjna – polega na analizie danych dotyczących anomalii pracy maszyny. Predykcyjne utrzymanie ruchu pozwala przewidzieć moment wystąpienia awarii. Dodatkowo zmniejsza koszty zbędnych działań serwisowych, gdy dana maszyna aktualnie ich nie wymaga.

Jak zmniejszyć nieplanowane przestoje?

 • Inwestycja w system CMMS
 • Regularne przeglądy i konserwacje maszyn
 • Szkolenia pracowników
 • Ocena i identyfikacja ryzyka np. metodą FMEA
 • Odpowiednie zatowarowanie w surowce
 • Zadbanie o gospodarkę magazynową części zamiennych
 • Właściwe serwisowanie urządzeń
 • Stosowanie czujników w celu wczesnego wykrycia problemów
 • Zapasowe zasilanie w energię elektryczną

Jakie są powody przestojów produkcyjnych?

 • Awarie sprzętu i urządzeń
 • Zaplanowane konserwacje
 • Problemy z dostępnością siły roboczej
 • Opóźnienia bieżącej produkcji
 • Brak surowców lub półproduktów
 • Zmiany w zamówieniach klientów
 • Czynniki zewnętrzne (np. blokada na granicy, pandemia, wojna)

Dlaczego system CMMS jest niezbędny do zmniejszenia czasu przestojów?

Systemu QRmaint umożliwia wykrywanie symptomów awarii i usterek, jeszcze przed ich wystąpieniem. System CMMS służy przedsiębiorstwom do bieżącej kontroli nad stanem parku maszynowego. Na podstawie tych informacji przedsiębiorstwa mogą podejmować świadome decyzje dotyczące modernizacji, wymiany lub naprawy danego sprzętu.

Tworzenie harmonogramów regularnych przeglądów i konserwacji jest kolejnym etapem minimalizacji przestojów i awarii. Dzięki QRmaint można zaplanować czynności konserwacyjne, takie jak np. wymiana części. Regularne utrzymanie urządzeń w optymalnym stanie pozwala uniknąć poważnych awarii i przestojów w produkcji. Najważniejsza jest tutaj pełna wiedza działu utrzymania ruchu o przestojach i czasach ich trwania.

Podsumowanie

Chcesz zminimalizować przestoje w swoim zakładzie produkcyjnym? Zapoznaj się z możliwościami systemu QRmaint, umawiając się na prezentację. Zadzwoń pod numer +48 12 400 41 70.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  FAQ

  System QRmaint CMMS pozwala na monitorowanie stanu parku maszynowego i harmonogramowanie konserwacji. Dzięki temu można szybko reagować na zgłoszenia awarii i automatycznie przypisywać je odpowiednim technikom, co minimalizuje czas przestojów. System gromadzi dane o parametrach pracy, naprawach i konserwacjach, co umożliwia analizę trendów i identyfikację najczęściej usterkowych maszyn.

  Przestoje produkcyjne mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak:

  • Awarie sprzętu i urządzeń
  • Zaplanowane konserwacje
  • Problemy z dostępnością siły roboczej
  • Opóźnienia w bieżącej produkcji
  • Brak surowców lub półproduktów
  • Zmiany w zamówieniach klientów
  • Czynniki zewnętrzne, takie jak blokady na granicy, pandemia czy wojna

  System QRmaint CMMS minimalizuje czas trwania przestojów poprzez umożliwienie predykcyjnej konserwacji maszyn, czyli przewidywanie momentów awarii na podstawie analizy danych o anomaliach pracy maszyn. System pozwala również na tworzenie harmonogramów regularnych przeglądów i konserwacji, co pomaga utrzymać urządzenia w optymalnym stanie i unikać poważnych awarii. Dodatkowo, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanu maszyn, można podejmować szybkie i świadome decyzje dotyczące naprawy lub wymiany sprzętu.

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.