Czym jest autonomiczne utrzymanie ruchu?

Autonomiczne utrzymanie ruchu, określane również mianem autonomicznej konserwacji, to jeden z głównych elementów systemu TPM (ang. Total Productive Maintenance), czyli całkowitego produktywnego utrzymania ruchu. Polega na zaangażowaniu operatorów w zadania związane z utrzymaniem ruchu poprzez samodzielne dbanie o jak najlepszy stan techniczny urządzeń produkcyjnych. Dzięki codziennej styczności z maszynami mogą oni bowiem szybciej dostrzegać wszelkie anomalie, co pozwala odpowiednio wcześniej podjąć działania oraz ograniczyć liczbę i wielkość awarii.

Jakie czynności mogą wykonywać operatorzy w ramach autonomicznego utrzymania ruchu?

Poza swoimi zwykłymi obowiązkami operatorzy maszyn mogą wykonywać również następujące czynności:

 • wizualna ocena stanu technicznego;
 • regularna podstawowa konserwacja;
 • proste naprawy.

Jakie korzyści wynikają z autonomicznego utrzymania ruchu?

Wdrożenie autonomicznego utrzymania ruchu generuje korzyści, które bardzo pozytywnie wpływają na całokształt pracy i organizacji firmy.

Jedną z korzyści jest znaczna oszczędność czasu. Gdy bowiem więcej osób jest zaangażowanych w jedno zadanie, można je szybciej wykonać. Jeśli operatorzy mogą przeprowadzić konserwację lub prostą naprawę używanych przez siebie maszyn, eliminuje to konieczność oczekiwania na działanie mechanika, a tym samym zapobiega niepotrzebnemu wydłużeniu przestoju.

Zaletą autonomicznego utrzymania ruchu jest także wzrost wydajności pracy. Dzięki ciągłej kontroli maszyn rzadziej ulegają one awariom, a przestoje są krótsze, co pozwala zrealizować w danym okresie więcej zleceń produkcyjnych.

Nie bez znaczenia jest odciążenie techników utrzymania ruchu, ponieważ dzięki przeniesieniu drobnych czynności na operatorów mogą oni poświęcić więcej czasu na przeprowadzenie bardziej specjalistycznych prac naprawczych, a tym samym wykonać je dokładniej.

Autonomiczna konserwacja to również ograniczenie liczby poważnych awarii, gdyż ciągła obserwacja pracy maszyny umożliwia wczesne wykrycie anomalii i rozwiązanie problemu na etapie, na którym nie jest on jeszcze poważny.

Autonomiczne utrzymanie ruchu jest zatem metodą, która nie wymaga dużych nakładów, a jednocześnie pozwala uniknąć wysokich kosztów, jakie generują naprawy poważnych awarii i wynikające z nich przestoje. Dzięki temu firma jest w stanie osiągać lepsze wyniki.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  FAQ

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.