Home > Blog > Aktualności > Strategia konserwacji maszyn i urządzeń
grafika grafika

Strategia konserwacji maszyn i urządzeń

Istnieje pewna zabawa na automatach do gier, która polega na uderzaniu młotkiem w głowy wyskakujących maskotek. Niektóre firmy właśnie w taki sposób podchodzą do utrzymania ruchu. Czekają na usterkę i dopiero wtedy usuwają ją w trybie awaryjnym. Nie jest to optymalne podejście. Oszczędza się na przeglądach maszyn, ale nieoczekiwane przestoje to straty finansowe. Jeszcze gorzej gdy maszyna jest częścią linii produkcyjnej i z powodu awarii jednego urządzenia, unieruchomiona zostaje cała linia.

Może w takim razie trzymać na magazynie komplet wszystkich części zamiennych oraz stale gotowy zespół pracowników utrzymania ruchu w razie awarii? Na wzór pit stopu w wyścigach F1 – szybko wymieniamy elementy na sprawne i kontynuujemy produkcję. Pytanie tylko, kogo stać na utrzymanie drogiego zaplecza serwisowego?

Jak zatem postępować, aby unikać awaryjnych przestojów, a jednocześnie nie przeznaczać wszystkich zysków na prewencję? Odpowiedzią na to jest ustalenie odpowiedniej strategii.

 

Maintenance Strategy – czyli jaką strategię konserwacji maszyn i urządzeń wybrać?

Na ten temat napisano wiele książek. Rekomendowane są w nich różne podejścia do tematu, jednak powtarzającym się elementem jest konieczność przyjrzenia się określonym parametrom charakteryzującym dany zakład. Należy zadać sobie szereg pytań o:

Krytyczne aktywa. Które maszyny są krytyczne dla procesu produkcji?

Planowanie pracy. Kiedy praca powinna być wykonana, aby przyniosła dochód?

Częstotliwość. Z jaką częstotliwością powinniśmy przeprowadzać przeglądy?

Wymogi prawne. Jakie muszą być spełnione przepisy?

Pieniądze. Gdzie leżą źródła przychodu, które przedsiębiorstwo zarabia?

 

Utrzymanie maszyn jako kompromis

Nie ma wątpliwości, że o maszyny należy dbać – wykonywać przeglądy techniczne, wymieniać zużyte części. W czasie przeglądów maszyna nie pracuje, a więc jednocześnie – nie zarabia. Jednak bez przeglądów maszyna będzie psuła się coraz częściej, a przestoje będą się pojawiać się w nieokreślonym momencie, dezorganizując plan produkcji.

Planowanie zatrzymania maszyny i wykonania przeglądów jest zdecydowanie korzystniejsze. Można wtedy dostosować je do planu produkcji, uzależnić od pracy innych, współzależnych maszyn. W szczególności ma to znaczenie przy produkcji sezonowej, kiedy jesteśmy w stanie określić, kiedy maszyna przynosi duże zyski, a kiedy ze względu na mniejsze zapotrzebowanie i pracuje z ograniczoną wydajnością.

 

Działania reaktywne i zapobiegawcze

Istotna jest odpowiedź na pytanie, jakie straty powstaną w przypadku awarii maszyny. Jeśli niewielkie, to nie opłaca się prowadzić bardziej kosztownej prewencji. Jest to podejście reaktywne, czyli maszyna pracuje aż do momentu wystąpienia awarii.

Częściej jednak spotykamy się z sytuacją, kiedy każda godzina postoju maszyny (lub nawet całej linii), to duże straty i wtedy należy zdecydować się na działania zapobiegawcze. Szczególnie jeśli części zamienne nie są dostępne od ręki i wymagają określonego czasu oczekiwania na ich dostarczenie, a przy tym są na tyle drogie, że nie opłaca się ich trzymanie na magazynie.

 

Konserwacja zapobiegawcza – Preventive Maintenance (PM)

Niezależnie od stanu maszyny, przeglądy okresowe wykonywane są według określonego harmonogramu. Są bardzo bezpieczne, ponieważ dają prawie 100% pewności, że maszyna będzie sprawna przez określony czas. Nie uwzględniają jednak zużycia części, co powoduje, że mogą zostać wymienione części, które mogłyby jeszcze z powodzeniem działać. Taka strategia jest dobra dla maszyn krytycznych dla produkcji.

 

Konserwacja prognostyczna – Predictive Maintenance (PdM)

Jednak nie wszystkie awarie można przewidzieć jedynie na podstawie okresowych przeglądów. Istnieje kategoria awarii, których można uniknąć, obserwując określone dane statystyczne pracy maszyny np. częstotliwość zatrzymań wynikających z konieczności poprawienia ustawień. Jeżeli taka konieczność – mimo, że sama w sobie nie jest usterką – pojawia się coraz częściej, wskazuje to na postępującą degradację jakiegoś podzespołu. Posiadając dane pozwalające na wykrywanie takich trendów zatrzymań lub długookresowych trendów wartości określonych parametrów, jesteśmy w stanie przewidzieć zbliżającą się awarię i odpowiednio wcześniej dostosować naprawę do planu produkcji, jeszcze zanim maszyna się faktycznie zepsuje.

Konserwacja prognostyczna polega na przewidywaniu wystąpienia awarii na podstawie danych zbieranych z wielu źródeł, w tym wykorzystania statystyki i trendów dających precyzyjną informację o zbliżającej się usterce. Wymaga to inwestycji w systemy zbierające dane, jednak takie podejście znacznie wydłuża ogólną żywotność maszyn. Przy tworzeniu prognoz należy brać pod uwagę cały szereg różnego rodzaju informacji:

  • Dane z systemów CMMS
  • Prognozy produkcji
  • Historia produkcji
  • Dokumentacja
  • Standardy lub przepisy dotyczące kontroli jakości
  • Wpływ finansowy
  • Koszty pracy i dostępność

 

Planowanie przeglądów w powiązaniu z planem produkcji

Przykładem dostosowania przeglądów do planu produkcji jest maszyna wytwarzająca butelki do wody mineralnej. W trakcie sezonu letniego maszyna powinna pracować z maksymalną wydajnością. Wtedy nie wskazane są długie przeglądy techniczne. Dużo lepiej zaplanować je na okres zmniejszonego zapotrzebowania na butelki, czyli w okresie jesienno-zimowym.

 

Podsumowanie

Kluczowe znaczenie w budowaniu strategii utrzymania ruchu jest odpowiednia komunikacja pomiędzy załogą i kierownictwem przedsiębiorstwa. Dobrze przeszkoleni i świadomi członkowie zespołu mogą być znacznym wsparciem dla działania zakładu, ponieważ załoga jako pierwsza jest w stanie dostrzec pojawiające się problemy. Nieodzowną pomocą w tej komunikacji są systemy CMMS. Pozwalają na przekazywanie informacji z samego gniazda produkcyjnego wprost do kadry zarządzającej. Taka informacja może być również badana pod kątem wskaźników statystycznych i na tej podstawie być bazą do decyzji odnośnie planowania produkcji z uwzględnieniem niezbędnych przeglądów. Dobrze zaplanowany CMMS może dostarczyć cennych informacji potrzebnych do prac konserwacyjnych. Pozwala zaplanować pracę, jak i potrzebne części. Odpowiednio przygotowana strategia konserwacji i przeglądów maszyn staje się wtedy integralną częścią strategii zarządzania całym przedsiębiorstwem.

ozdoba

QRmaint system CMMS już od 29zł!

Testuj przez 14 dni za darmo!