Home > Blog > Baza wiedzy > Dlaczego warto mierzyć czas realizacji zadań?
grafika grafika

Dlaczego warto mierzyć czas realizacji zadań?

Poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz całego systemu TPM (ang. Total Productive Maintenance) to żmudny i złożony proces, w którym liczy się każdy szczegół. Jednym z nich, niestety często marginalizowanym,  jest czas. Jego pomiar i monitorowanie, ma bezpośrednie przełożenie na wzrost  efektywności  służb utrzymania ruchu i całego przedsiębiorstwa

Jak zwiększać wydajność poprzez normowanie czasu?

Normowanie czasu pracy to proces wyznaczania czasów normatywnych (szacunkowych) wykonania konkretnej pracy lub operacji. Dotyczy każdej wykonywanej czynności oprócz pracy twórczej i koncepcyjnej. Znajomość czasów normatywnych pozwala na lepsze planowanie i monitorowanie efektywności pracowników.
Normy czasowe ustalane są najczęściej na podstawie wielokrotnych pomiarów czasu wykonania prac w przedsiębiorstwie.

Podstawowe cechy zadań dające ekonomiczne uzasadnienie normowania czasu to:

  • Duża czasochłonność
  • Powtarzalność np. przezbrojenia

W jakim celu mierzymy czas realizacji zadań?

  • Szczegółowa kalkulacja kosztów,
  • Pomiar i monitoring efektywności czasu pracy,
  • Poprawa planowania dzięki wyznaczeniu czasów normatywnych trwania prac,
  • Skracanie czasów realizacji zadań

Jak system klasy CMMS wspomaga pomiar czasu?

QRmaint CMMS umożliwia pomiar czasu za pomocą stopera lub wpisując go ręcznie do systemu. Zgromadzone dane prezentowane są sumarycznie lub w rozbiciu na czasy poszczególnych członków zespołu UR. Zgromadzone dane możesz analizować generując raporty czasu pracy dla poszczególnych techników oraz monitorować czas realizacji poszczególnych zadań.

ozdoba

Wypróbuj QRmaint

Za darmo przez 14 dni, bez zobowiązań.