Czym jest wskaźnik MTTR ?

Mierzenie efektywności procesów produkcyjnych oraz całego systemu TPM (ang. Total Productive Maintenance) jest możliwe wyłącznie na podstawie odpowiednio dobranych mierników efektywności. Są nimi kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators – KPI), które pozwalają firmom śledzić i mierzyć postępy i trendy w zakresie wykorzystania parku maszynowego.

Jednym z podstawowych kluczowych wskaźników efektywności, które są istotne w zarządzaniu utrzymaniem ruchu, jest wskaźnik MTTR (ang. Mean Time To Repair). Sprawdź, do czego służy wskaźnik MTTR oraz w jaki sposób się go oblicza.

W jakim celu stosuje się wskaźnik MTTR?

Wskaźnik MTTR określa średni czas od momentu wystąpienia awarii do momentu jej usunięcia, przez co jego wykorzystanie ma istotny wpływ na pomiar trendów w zakresie efektywności i tempa usuwania awarii maszyn. Wskaźnik ten zazwyczaj stosowany jest w kontekście programu zarządzania TPM, choć może być również wykorzystywany niezależnie od niego.

Średni czas od wystąpienia awarii do jej usunięcia jest ważnym markerem zwłaszcza dla służb utrzymania ruchu, czyli osób lub działów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń w zakładzie produkcyjnym. Umożliwia on monitorowanie działań naprawczych pod kątem ich wydajności i efektywności, które mają wpływ na wskaźnik dostępności maszyn.

Jak oblicza się wskaźnik MTTR?

Wskaźnik MTTR mierzony jest na podstawie ilorazu łącznego czasu trwania napraw i liczby zdarzeń naprawczych. Uzyskany wynik podawany jest w minutach lub godzinach. Innymi słowy jest to stosunek sumy czasów trwania awarii maszyny lub grupy maszyn do liczby awarii, jakim uległy.

Oto przykład: w określonym czasie w trakcie eksploatacji maszyny wystąpiły dwie awarie. Pierwsza trwała 4 godziny, a druga 2 godziny. Na tej podstawie możemy obliczyć, że wskaźnik MTTR, czyli średni czas naprawy, wyniósł: (4 h + 2 h) / 2 = 3 h.

Więcej o kluczowych wskaźnikach efektywności można przeczytać w cyklu artykułów, w którym dokładnie scharakteryzowaliśmy poszczególne wskaźniki. Dowiedz się więcej o:

Sprawdź jak wygląda zestawienie wskaźników w QRmaint – KPI Dashboard!

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
    Sales Manager

    tło

    Wypróbuj QRmaint

    Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.