Home > Blog > Baza wiedzy > Czym jest wskaźnik MTTR ?
grafika grafika

Czym jest wskaźnik MTTR ?

Mierzenie efektywności procesów produkcyjnych oraz całego systemu TPM (ang. Total Productive
Maintenance) jest możliwe wyłącznie na podstawie odpowiednio dobranych markerów
efektywności. Są nimi kluczowe wskaźniki efektywności KPI, które pozwalają firmom na
weryfikację oraz mierzenie postępów i trendów w zakresie wykorzystania parku maszynowego.
Jednym z podstawowych kluczowych wskaźników efektywności mających istotne znaczenie dla służb utrzymania ruchu jest wskaźnik MTTR (ang. Mean Time To Repair). Sprawdź, do czego
stosuje się wskaźnik MTTR oraz w jaki sposób się go oblicza.

W jakim celu stosuje się wskaźnik MTTR?

Wskaźnik MTTR określa średni czas od momentu wystąpienia awarii do usunięcia awarii, przez co
jego wykorzystanie ma istotny wpływ na pomiar trendów w zakresie efektywności i tempa
usuwania awarii maszyn. Wskaźnik ten zazwyczaj stosowany jest w kontekście programu
zarządzania TPM, choć może być również wykorzystywany niezależnie od programu zarządzania.
Średni czas od momentu wystąpienia awarii do jej usunięcia jest istotnym markerem zwłaszcza dla
służb utrzymania ruchu oraz całych działów UR w zakładach produkcyjnych. Pozwala on na
monitorowanie wydajności i efektywności prowadzenia działań naprawczych, które mają wpływ na
wskaźnik dostępności maszyn.

Jak mierzy się wskaźnik MTTR?

Wskaźnik MTTR mierzony jest na podstawie ilorazu czasu awaryjności i liczby zdarzeń naprawczych.
Uzyskany wynik podawany jest w minutach lub godzinach. W praktyce jest on określany jako suma
czasów trwania awarii maszyn lub grup maszyn do ilości awarii, jakim uległy maszyny.
Przykładowo: w określonym czasie w trakcie eksploatacji maszyny wystąpiły dwie awarie. Pierwsza
trwała 4 h, a druga 2 h. Na tej podstawie możemy obliczyć, że wskaźnik MTTR, czyli średni czas
awarii trwał: (4 + 2) h/2 = 3 h.

Więcej o kluczowych wskaźnikach efektywności, napisaliśmy w cykl artykułów, w którym
dokładnie scharakteryzowaliśmy każdy ze wskaźników. Dowiedz się więcej o:

Sprawdź jak wygląda zestawienie wskaźników w QRmaint – KPI Dashboard!

ozdoba

QRmaint system CMMS już od 29zł!

Testuj przez 14 dni za darmo!