Czym jest wskaźnik MTTF ?

Wskaźnik MTTF ang. (Mean time to failure) określa średni czas do wystąpienia awarii. Jest on szczególnie istotny dla systemów o długich czasach trwania pojedynczych operacji, a sam wskaźnik bezpośrednio wiąże się z pozostałymi kluczowymi wskaźnikami efektywności, a zwłaszcza ze wskaźnikiem MTBF, którego jest jedną ze składowych. Więcej o wskaźniku MTBF pisaliśmy w tym wpisie.

W jakim celu stosuje się wskaźnik MTTF?

Jednym z podstawowych elementów dobrze zorganizowanego procesu produkcyjnego oraz utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie jest odpowiedni dobór wskaźników pozwalających na monitorowanie funkcjonowania maszyn i urządzeń oraz dopasowanie na ich podstawie właściwej strategii zarządzania.

Niemniej, wdrożenie odpowiednich strategii zarządzania oraz koordynowanie na ich podstawie utrzymania ruchu wymaga okresowej oceny skuteczności realizowanych działań i stanu infrastruktury technicznej. Jednym z takich mierników jest wskaźnik MTTF określający średni czas do wystąpienia awarii. Służy on przedsiębiorstwom przede wszystkim do planowania działań konserwacyjnych w procesach utrzymania ruchu.

Czym jest wskaźnik MTTF i jak się go mierzy?

Wskaźnik MTTF określany jest jako średni czas pracy urządzenia od jego ostatniej naprawy do wystąpienia awarii. Współczynnik ten mierzony jest na podstawie ilorazu różnicy dostępnego czasu pracy i czasu awaryjności oraz liczby zdarzeń. Średni czas między awariami podawany jest w minutach.

Innymi słowy, wskaźnik MTTF jest różnicą czasu dostępności maszyny i czasu awarii podzielonego na liczbę awarii, które wystąpiły w określonej jednostce czasu.
Aby lepiej zobrazować sposób obliczania tego kluczowego wskaźnika efektywności, posłużymy się przykładem.

Przyjmijmy, że w określonym czasie maszyna poprawnie funkcjonowała przez 100 godzin, a w trakcie pomiarowego okresu dwukrotnie uległa awarii. Pierwsza awaria trwała dwie godziny, a druga jedną godzinę. Poza tym wykonano pięciogodzinną konserwację maszyny, co wyłączyło ją z ruchu.
Zgodnie z powyższymi założeniami współczynnik MTTF wyniesie:
(100h – 8h) / 3 = 30h 40min

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kluczowych wskaźnikach efektywności, sprawdź nasz cykl artykułów, w którym dokładnie scharakteryzowaliśmy każdy ze wskaźników.

Dowiedz się więcej o:

Sprawdź jak wygląda zestawienie wskaźników w QRmaint – KPI Dashboard!

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
    Sales Manager

    tło

    Wypróbuj QRmaint

    Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.