Czym jest MRO? Poznaj zarządzanie UR, naprawami i konserwacją

MRO (Maintenance, Repair, and Operations) to zarządzanie zadaniami utrzymania, naprawy i konserwacji w zakładach przemysłowych. Opiera się na działaniach prewencyjnych i utrzymaniu odpowiednich stanów magazynowych. W poniższym artykule odpowiemy na pytanie, w jaki sposób stosować zasady MRO w praktyce?

MRO – co to jest? Definicja MRO

MRO to wszystkie działania mające na celu utrzymanie maszyn i narzędzi w dobrym stanie technicznym. Skrót MRO oznacza Maintenance, Repair and Operations (Konserwacja, Naprawa i Operacje) lub Maintenance, Repair and Overhaul (Konserwacja, Naprawa i Renowacje). MRO odnosi się do szerokiego zakresu działań i procesów związanych z utrzymaniem sprzętu, maszyn, budynków oraz infrastruktury w odpowiednim stanie. Kluczowa w MRO jest pełna kontrola nad stanami magazynowymi.

Czym jest MRO w praktyce?

Utrzymanie odpowiednich stanów magazynowych pozwala na zarządzanie MRO. Jeśli okaże się, że mamy niewystarczającą ilość część na stanie, to procesy utrzymania będą mniej skuteczne, a czasy przestojów podczas napraw znacznie się wydłużą. Dzięki QRmaint System CMMS w twoim zakładzie nigdy więcej nie wystąpią problemy z brakiem części niezbędnych w trakcie naprawy awarii.

Informacje dotyczące stanu magazynowego są zawsze dostępne z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej QRmaint. Pełna kontrola nad stanami magazynowymi i zapewnienie dostępu do części, narzędzi i materiałów jest niezbędne dla efektywnego utrzymania maszyn i uniknięcia strat finansowych. Kluczem do sukcesu dzięki MRO jest szybki dostęp do informacji o stanie części w magazynie oraz otrzymywanie powiadomień o niskich poziomach dla zespołu utrzymania ruchu.

System CMMS umożliwia rejestrowanie używanych części w ramach zadań pracy. Gdy używasz materiałów do wykonania zlecenia, stan magazynu jest automatycznie aktualizowany. Można tutaj wykorzystać kody QR do oznaczenia miejsc przechowywania części zamiennych w magazynie (np. kuwet z narzędziami), co znacząco ułatwia zarządzanie magazynem i pozwala na pełną kontrolę nad zapasami. W QRmaint System CMMS należy dodać minimalne poziomy dla kluczowych części, aby zawsze wiedzieć, kiedy należy zamówić nowe i zapewnić ich stałą dostępność.

Rodzaje MRO

Konserwacje, Naprawy i Operacje (MRO) możemy podzielić na trzy kategorie:

1. Zarządzanie narzędziami i materiałami eksploatacyjnymi

MRO pozwala na efektywne zarządzanie magazynem części, który jest niezbędny w codziennej pracy UR. Obejmuje to odpowiednie utrzymanie materiałów, ich odpowiednie przechowywanie i segregację, aby uniknąć problemów z gubieniem narzędzi. Również zadbanie o dostęp pracowników do odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary, rękawice czy maski, jest nieodłączną częścią zarządzania MRO. Dzięki QRmaint System CMMS zawsze zapewnisz odpowiednią ilość materiałów w magazynie.

2. Wsparcie zarządzania utrzymaniem ruchu

MRO to działania mające na celu zapewnienie sprawności wszystkich urządzeń i systemów produkcyjnych. Obejmuje to planowanie i wykonywanie regularnych konserwacji oraz natychmiastowych napraw. Działania MRO obejmują zapewnienie odpowiedniej obsługi sprzętu przemysłowego (takiego jak maszyny, linie produkcyjne, pompy etc.).

3. Konserwacja i naprawa infrastruktury

MRO zawiera zadbanie o stan techniczny budynków i obiektów przedsiębiorstwa. System CMMS może być wykorzystywany jako program wspierający obsługę techniczną nieruchomości. MRO to koordynacja prac techników w terenie, szybkość zgłoszenia oraz pilnowanie terminów obowiązkowych przeglądów. Zarządzanie utrzymaniem technicznym nieruchomości to również m.in. naprawy oświetlenia, hydrauliki, drzwi, sufitów, posadzek, okien.

Jakie są zalety MRO?

Maintenance, Repair, and Operations (MRO) pozwala utrzymać aktywa przedsiębiorstwa w dobrym stanie i zapewnienia ciągłość produkcji. Dzięki nowoczesnym technologiom i efektywnemu zarządzaniu MRO firmy mogą osiągnąć lepszą kontrolę nad kosztami, wydłużyć żywotność maszyn i narzędzi, oraz zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Główne zalety MRO to:

1. Zmniejszenie awaryjności

Regularne zadania prewencyjne i konserwacja maszyn może zapewnić niezawodność zakładom produkcyjnym. MRO pozwala ograniczyć ryzyko awarii i przestojów na produkcji. Udowadnia to, że głównym celem MRO jest utrzymanie aktywów przedsiębiorstwa w dobrym stanie technicznym.

2. Obniżenie kosztów operacyjnych

Skuteczne zarządzanie MRO bezpośrednio przyczynia się do obniżenia kosztów operacyjnych poprzez minimalizację kosztów awarii, efektywne zarządzanie zasobami czasu pracy techników oraz optymalizację procesów.

3. Bezpieczeństwo pracowników

Poprawa stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz ich regularne przeglądy pozwalają zapewnić bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy, zmniejszając ryzyko wypadków.

4. Lepsza kontrola nad magazynem części

Efektywne zarządzanie częściami i materiałami dzięki MRO pozwala na minimalizację nadmiernego stanu zapasów i zmniejszenie kosztów magazynowania.

5. Długoterminowe oszczędności

Poprzez przedłużenie żywotności maszyn i urządzeń firma może osiągnąć długoterminowe oszczędności, unikając kosztów związanych z wymianą sprzętu. MRO pomaga w kontrolowaniu i minimalizowaniu kosztów związanych z naprawami i działaniami prewencyjnymi z wykorzystaniem QRmaint System CMMS.

6. Zgodność z przepisami

MRO pomaga w utrzymaniu wysokich standardów i norm zgodnie z obowiązującymi przepisami, co pozwala uchronić przedsiębiorstwo przed karami i sankcjami prawnymi.

7. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa

Poprzez ograniczanie zużycia energii, surowców i produkcji odpadów, MRO może przyczynić się do zadbania o środowisko naturalne oraz nowoczesny rozwój firmy. Dbałość o niezawodność, bezpieczeństwo i jakość produktów pomaga w osiągnięciu coraz wyższej reputacji przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Poprzez właściwe zarządzanie procesami MRO zespół utrzymania ruchu może być pewny dostępności niezbędnych zapasów, ograniczenia przestojów maszyn oraz minimalizacji czasu reakcji na awarie. Dzięki QRmaint System CMMS zespoły ds. utrzymania mają dostęp do aplikacji mobilnej, która zwiększa efektywność pracowników UR. Jeżeli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu CMMS, to zadzwoń pod +48 12 400 41 70 lub zapisz się na darmową prezentację oprogramowania od QRmaint.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
    Sales Manager

    tło

    Wypróbuj QRmaint

    Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.