System zarządzania jakością z CMMS

W tym artykule wyjaśniamy na czym polega system zarządzania jakością przy wykorzystaniu systemu CMMS do utrzymania ruchu. Dowiesz się, jak zadbać o to co jest naprawdę ważne aby wdrożyć normę jakości PN-EN ISO 9001 oraz to jakie są pozostałe korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością.

Systemy zarządzania jakością na produkcji

Firmy produkcyjnie nieustannie zabiegają o poprawę jakości w celu obniżenia kosztów i zwiększenia obrotów. W tym celu wykorzystują nowoczesne systemy zarządzania jakością. W wielu przypadkach, system zarządzania jest ściśle powiązany z normami ISO. W tym wypadku, dla Polskiego przedsiębiorcy normą określająca jakość jest PN-EN ISO 9001.   

Firmy zajmujące się produkcją bardzo chętnie wykorzystują zintegrowane systemy zarządzania jakością, których praca opiera się w dużej mierze, na cyfryzacji procesów w firmie. Stąd też, wiele firm, które stawiają na poprawę jakość działa wewnątrz firmy wdrażają system CMMS.

System CMMS (ang. computerized maintenance management system), to nie tylko system, który pomaga w zarządzaniu utrzymaniem ruchu. To również narzędzie, dzięki któremu firmy są w stanie utrzymać wysokie standardy pracy. W rezultacie, przekłada się to na obniżenie kosztów oraz zwiększenie obrotów poprzez zachowanie zgodności z certyfikatami ISO. Jest tak dlatego, że normy ISO są bardzo często wskaźnikiem dla wielu firm nabywających towary, a wiele z nich nie może realizować zakupów od producentów, którzy nie spełniają norm ISO.

W ten sposób zamyka się krąg, w związku z wieloma czynnikami, jak chociażby zwrot inwestycji (ang. return on investment) wynikający z wdrożenia systemu CMMS.

Czym jest system zarządzania jakością?

System zarządzania jakością składa się z powiązanych ze sobą procesów wewnątrz firmy. Elementy systemu umożliwiają organizacji optymalizację pracy i poprawę wydajności. System zarządzania jakością, znany w dużych firmach produkcyjnych również jako QMS (ang. quality management system) jest powszechnie stosowany w przedsiębiorstwach zabiegających o wysokie standardy.

W szerszej perspektywie, system zarządzania jakością skupia wokół siebie wiele standardów przyjętych, czy to przez branże spożywcze, metalurgii, a nawet logistyki. Certyfikacja obejmuje zazwyczaj takie normy jak ISO 9000/9001, ISO 13485, ISO 14000/14001, ISO 14971, ISO 17025, ISO 22000, HACCP, TS 16949; TL 9000; AS9100; cGxP, 21 CFR część 11, QSR tytuł 21 część 820, A2LA lub OHSAS 18001.

W środowisku międzynarodowy, najpopularniejszy system zarządzania jakością jest zdefiniowany przez normę ISO 9001. W dużym uproszczeniu norma ISO 9001 koncentruje się na dwóch elementarnych obszarach:

Systemowe przyczyny błędów

Jest to obszar, który koncentruje się na powszechnych błędach systemowych i ich przyczynach wspólnych dla wielu pracowników, maszyn lub produktów. Często ma to związek z tym, czy realizacja danego projektu, wytworzenie produktu lub usługi zostały wykonane zgodnie z przyjętymi standardami. Badając standardy w tym obszarze, rolą norm ISO jest kontrola materiałów użytych do wytworzenia produktów, sprawdzenie warunków fizycznych, kontrola list przewozowych, weryfikacja jakości części zamiennych użytych do naprawy maszyn itp.

Specyficzne przyczyny błędów

Specyficzne przyczyny błędów to obszar ISO, który koncentruje się na błędach spowodowanych przez poszczególnych pracowników, produkty lub sprzęt. Wśród nich możemy wyróżnić brak odpowiednich umiejętności lub szkolenia, nieodpowiednią partię materiałów, sprzęt zamówiony poza kolejnością itp.

Korzyści wprowadzenia systemu zarządzania jakością

System zarządzania jakością dostarcza wielu korzyści firmą produkcyjnym. Wiele z tych korzyści przedstawia wartości materialne i niematerialne, będące silnym wskaźnikiem dla lepszego zarządzania pracą i poprawy kultury organizacyjnej firmy.

 • Odczuwalny wzrost produktywności
 • Poprawa świadomości celów jakości organizacji przez jej pracowników
 • Zwiększona efektywność wykorzystania zasobów firmy
 • Zwiększona lojalność klientów, która prowadzi do ponownych transakcji
 • Podwyższone morale pracowników i firmy, które zmniejsza wskaźniki rotacji (tym samym zmniejszając koszty szkolenia nowych pracowników)
 • Zwiększona wydajność organizacyjna poprzez reagowanie na możliwości i ograniczenia związane z zasobami firmy, czy chodzi o dostępność maszyn, czy pracowników
 • Zarządzanie ryzykiem jakości
 • Elastyczność, która umożliwia szybkie i odpowiednie reagowanie na okazje i przeszkody ekonomiczne
 • Dobrze zarządzany łańcuch dostaw, który zapewnia stabilny przepływ towarów i usług
 • Zwiększone zaufanie i współpraca w całej organizacji
 • Większa dbałość o wspólne wartości i kulturę w całej organizacji

Co to jest norma PN-EN ISO 9001?

Standard ten jest dostępny dla wszystkich organizacji, niezależnie od ich skali i branży, ponieważ każda organizacja chce usprawnić zarządzanie, obniżyć koszty i zwiększyć zadowolenie klientów.

Norma ISO 9001:2015 określa międzynarodowe wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością organizacji. Jest ona powszechnie uznawana i akceptowana na całym świecie. Nowa wersja normy ISO 9001 weszła w życie 15 września 2015 roku.

Certyfikacja ISO 9001 obejmuje wszystkie aspekty działalności organizacji, które wpływają na jakość dostarczanych produktów i usług. Jego celem jest ustanowienie odpowiednich zasad nadzorowania operacji w firmie, a tym samym wykazanie, że firma jest w stanie dostarczać produkty i usługi spełniające oczekiwania klientów. W Polsce standard ten określony jest kodyfikacją: PN-EN ISO 9001.

 Wymagane elementy ISO obejmują dokumentację, infrastrukturę, kwalifikacje pracowników, procesy obsługi klienta, zaopatrzenie oraz procesy produkcji i świadczenia usług. Norma ISO 9001:2015 jest skonstruowana z 10 części:

 1. Zakres normy: Określa, które obszary działalności organizacji są objęte wymaganiami niniejszej normy.
 2. Odniesienia normatywne: Wskazuje inne normy lub dokumenty, do których należy się odwoływać w kontekście wdrażania normy ISO 9001.
 3. Terminy i definicje: Zawiera definicje kluczowych terminów stosowanych w normie w celu uniknięcia nieporozumień i zapewnienia jednolitego zrozumienia.
 4. Kontekst organizacji: Przedstawia proces identyfikacji czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów organizacji.
 5. Przywództwo: Koncentruje się na roli i zaangażowaniu kierownictwa w zapewnienie skutecznego systemu zarządzania jakością.
 6. Planowanie: Odnosi się do procesu planowania działań mających na celu osiągnięcie określonych celów jakościowych.
 7. Wsparcie: Omawia zapewnienie niezbędnych zasobów, szkoleń i środowiska pracy w celu wsparcia osiągnięcia celów jakościowych.
 8. Działania operacyjne: Koncentruje się na samych procesach produkcji i świadczenia usług, zapewniając ich kontrolę i ciągłe doskonalenie.
 9. Ocena wydajności: Obejmuje procesy monitorowania, pomiaru, analizy i oceny skuteczności systemu zarządzania jakością.
 10. Doskonalenie: Zaleca regularne przeglądy systemu w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy i podjęcia odpowiednich działań naprawczych.

Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością:

 • Poprawa zarządzania oraz skuteczności i efektywności procesów biznesowych
 • Wprowadzenie skutecznego nadzoru nad systemem zarządzania w organizacji
 • Wdrożenie narzędzia wspierającego produkcję wyrobów wysokiej jakości
 • Budowanie zaufania klientów poprzez zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym
 • Rozszerzenie wyboru procedur zgodności z dyrektywami UE
 • Spełnienie wymagań różnych specyfikacji przetargowych
 • Integracja z innymi systemami zarządzania
 • Umożliwienie producentom materiałów/komponentów wykorzystywanych do produkcji urządzeń ciśnieniowych weryfikacji zgodności systemu jakości z dyrektywą 2014/68/UE w procesie certyfikacji

System zarządzania jakością przez CMMS

System CMMS dla wielu firm jest narzędziem, które pozwala nie tylko na wdrożenie norm ISO, ale również na ich utrzymanie. W wielu przypadkach system CMMS został wdrożony w wyniku audytu ISO, podczas którego firma ubiegała się o normę ISO 9001.

Jednym z przykładów wdrożenia systemu CMMS była współpraca z naszym klientem produkującym armaturę i systemy wodne. Firma, która produkuje wysokiej jakości komponenty m.in. do instalacji wodnych i gazowych, wdrożyła system CMMS QRmaint ze względu na konieczność spełnienia norm ISO.

W rezultacie firma była w stanie nie tylko wdrożyć i realizować normę ISO 9001:2015, ale także wspierać działania związane z utrzymaniem ruchu end-to-end. 

Poniżej przedstawiamy korzyści, jakie odniósł jeden z naszych klientów po wdrożeniu CMMS:

 • Efektywność Operacyjna: CMMS zoptymalizował procesy produkcyjne.
 • Dostępność Urządzeń: Zwiększenie dostępności urządzeń dzięki szybkiej reakcji na awarie.
 • Minimalizacja Kosztów: Planowanie utrzymania zmniejszyło koszty.
 • Spełnienie Norm ISO: Utrzymywanie norm ISO 9001:2015.
 • Poprawa Bezpieczeństwa: Bezpieczne środowisko pracy i zgodność z przepisami.
 • Poprawa komunikacji: Usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy, pomiędzy pracownikami UR i operatorami maszyn

Podsumowanie

Omawiane znaczenie systemów zarządzania jakością, szczególnie w kontekście produkcji, ma kluczowe znacznie dla obniżenia kosztów i zwiększenia obrotów. Systemy te są ściśle powiązane z normami ISO, z których najczęściej stosowaną jest norma ISO 9001.

Dla polskich przedsiębiorstw, tak jak dla naszej firmy, ta norma jest punktem odniesienia dla jakości. Jest to jedna z przyczyn, dlaczego podczas pracy naszymi klientami, pomagamy im w wdrażaniu systemów zarządzania jakością, na bazie naszego systemu CMMS. QRmaint to system, który pozwala utrzymać wysokie standardy pracy i spełnić wymagania ISO.

Firmy, które są zainteresowane wdrożeniem systemu zarządzania jakością, mogą rozważyć wsparcie procesu przez system CMMS. Ma to na celu poprawić efektywność operacyjną, zwiększyć dostępność urządzeń, minimalizować koszty oraz, co w tym wypadku jest już oczywiste, spełniać normy ISO.

Jesteśmy gotowi pomóc Ci osiągnąć wysokie standardy jakościowe i efektywności operacyjnej. Dowiedz się więcej na temat systemy zarządzania jakością w firmie za pomocą systemu CMMS. Skontaktuj się z nami i umów się na bezpłatną konsultację. Jeśli jesteś zainteresowany optymalizacją procesów produkcyjnych i chcesz przetestować system CMMS bezpłatnie przez 14 dni, załóż darmowe konto.  

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  FAQ

  Odpowiedź: Norma ISO 9001 określa międzynarodowe wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w organizacjach. Jest ważna dla firm, ponieważ pomaga w ustanowieniu odpowiednich zasad nadzorowania operacji w firmie, co przekłada się na dostarczanie produktów i usług spełniających oczekiwania klientów.

  Odpowiedź: Główne korzyści z certyfikacji ISO 9001 dla firm obejmują poprawę zarządzania oraz skuteczności i efektywności procesów biznesowych, zwiększenie zaufania klientów, zwiększenie konkurencyjności na rynku oraz integrację z innymi systemami zarządzania.

  Odpowiedź: Norma ISO 9001 skupia się głównie na dwóch obszarach: systemowych przyczynach błędów oraz specyficznych przyczynach błędów. Systemowe przyczyny błędów dotyczą błędów systemowych wspólnych dla wielu pracowników, maszyn lub produktów, natomiast specyficzne przyczyny błędów to błędy spowodowane przez poszczególnych pracowników, produkty lub sprzęt.

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.