Integracja systemu CMMS z innymi systemami

QRmaint może integrować się z innymi systemami wykorzystywanymi w przemyśle. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi klienci mogą otrzymywać pełną informacje o stanie zakładu produkcyjnego w czasie rzeczywistym. Z jakimi systemami może integrować się system QRmaint?

Integracja CMMS dzięki API

API to zestaw protokołów, które umożliwiają wymianę danych pomiędzy różnymi programami. Początki prawdziwego rozwoju idei API przypadają na lata 80’, ale dzisiaj korzysta z niej ponad 90% przedsiębiorstw na świecie. Integracja dzięki szczegółowym wytycznym umożliwia połączenie systemu CMMS z innym oprogramowaniem, aplikacją lub platformą za pomocą interfejsu programowania aplikacji (API).

Nowoczesne systemy CMMS dzięki API mogą integrować się z systemami SCADA, MES, WMS, MES, EAM etc. Z naszego doświadczenia wiemy, że duże zakłady produkcyjne najczęściej pracują na kilku programach. Dlatego na rynku cenione są rozwiązania, które potrafią przekazywać informacje pomiędzy sobą. Takie integracje pozwalają na szybszą reakcję na ewentualne problemy, co umożliwia minimalizację czasów przestojów i uniknięcie awarii. Rozwiązania oparte na integracji systemów dają możliwość śledzenia wydajności maszyn, co ułatwia zaplanowanie konserwacji i predykcji elementów parku maszynowego. Dzisiaj przyjrzymy się kilku integracjom QRmaint z różnymi systemami.

Integracja CMMS z MES

System CMMS pozwala na integrację z systemem MES (ang. Manufacturing Execution System) przeznaczonym dla produkcji. Dzięki temu możemy w jednym miejscu gromadzić informacje związane z realizacją zadań produkcyjnych i utrzymaniem ruchu. Głównym obszarem integracji systemów MES i CMMS jest harmonogramowanie zadań związanych z konserwacją linii produkcyjnych, gdzie zaplanujemy działania prewencyjne i przeglądy.

System QRmaint będzie integrował wszystkie dane dotyczące wydajności i awaryjności poszczególnych maszyn, obłożenia zasobów produkcyjnych, zgłaszania awarii, czy wizualizacji stanu maszyn i urządzeń. W związku z rosnącym naciskiem na powiększenie współpracy między działami UR i produkcji znacznie zwiększyło się zainteresowanie użytkowników tematem integracji z systemami MES. To wpłynęło na umożliwienie automatycznego generowania działań związanych z wymianami surowców i naprawami. Integracja umożliwia przeprowadzenie dokładnego rejestrowania dostępności części zamiennych i działań związanych z efektywnością parku maszynowego.

Najpopularniejsze systemy MES, z którymi QRmaint może się integrować za pośrednictwem API:

– Siemens SIMATIC IT MES, Comarch MES, ASTOR MES, Asseco MES, PROXIA ME, ITMES MES, MES Hydra, 3Soft MES, MES-MANAGER, Exact MES, SoftSystem MES, Wonderware MES, Rockwell Software MES, Apriso MES (Delmia Apriso), AspenTech MES, GE Digital Proficy MES, Yokogawa Exaquantum/DCS, Werum PAS-X, IQMS MES, ProLeiT ProBatch/ProFicient MES.

Integracja CMMS z ERP

Następnym przykładem automatycznego przenoszenia danych z jednego do drugiego systemu jest możliwość integracji systemu CMMS z systemem ERP (ang. Enterprise Resource Planning). Dzięki takiemu połączeniu dane o częściach zamiennych rejestrowane w systemie QRmaint trafiają poprzez API do systemu ERP. Automatycznie zostają przypisanie do odpowiedniego zestawienia kosztów. Ustawienie minimalnych stanów magazynowych w systemie CMMS pozwala na automatyzację zamówień brakujących części, rejestrowanie kosztów i analizowanie budżetów w systemie ERP.

Omówmy dokładniej sytuację związaną z integracją magazynu z systemem CMMS. Z poziomu systemu CMMS istnieje możliwość wysyłania alertów do użytkowników w systemie ERP o tym, że jeden z materiałów osiągnął stan minimalny. W ramach systemu ERP taka informacja zostaje przekierowana do zapotrzebowania wewnętrznego. Części zostają zamówione. Po przyjęciu na magazyn konkretnej części z systemu ERP informacja zostaje przekazana do systemu CMMS. Technik z poziomu aplikacji QRmaint zaznacza, że pobrał części zamienne i wykorzystał je do danej maszyny. Taka informacja ostatecznie trafia do systemu ERP, w celu wygenerowania dokumentu rozchodu wewnętrznego.

Najpopularniejsze systemy ERP, z którymi QRmaint może się integrować za pośrednictwem API:

– Comarch ERP, SAP Business One, Asseco ERP, Symfonia ERP, InsERT GT, Teta ERP, SAP ERP, Oracle ERP, Infor ERP, NetSuite, Epicor ERP, Odoo ERP, Acumatica ERP.

Integracja CMMS z system SCADA

Kolejny przykład – integracja systemu CMMS z system SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition). SCADA generuje alerty o spowolnieniu wydajności maszyn, podwyższeniu temperatury, czy zbyt dużej ilości motogodzin. W czasie rzeczywistym poprzez API w systemie QRmaint zmieniają się statusy maszyn i jest generowane zgłoszenie. Dodawanie awarii i usterek odbywa się automatycznie, bez początkowej interwencji operatora. Taka integracja pozwala na gromadzenie danych o szczegółach zdarzeń w jednym miejscu, co ułatwia późniejszą optymalizację i wyliczanie wskaźniki efektywności (OEE i MTBF).

Najpopularniejsze systemy SCADA, z którymi QRmaint może się integrować za pośrednictwem API:

– Siemens WinCC, PROMOTIC, Reliance SCADA, PCVue, Adroit Ignite, Fernhill SCADA, SIMATIC, Aircada, Wonderware InTouch, GE Digital iFIX, Inductive Automation Ignition, AVEVA System Platform, Iconics GENESIS64, OMRON CX-Supervisor, COPA-DATA Zenon.

Podsumowanie

W dobie digitalizacji oraz wdrażania w firmach produkcyjnych wielu systemów, istotne jest zapewnienie pełnej integracji pomiędzy różnymi systemami. Jeśli zdecydujesz się na integrację CMMS z innymi systemami, to gromadzone dane z różnych źródeł będziesz mógł odczytać w jednym miejscu. Dzięki czemu otrzymasz odpowiednie raporty i wyciągniesz wnioski. Chcesz już dzisiaj wykorzystać integrację jednego z powyższych systemów z QRmaint? Zadzwoń pod +48 12 400 41 70 i umów się na prezentację.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  FAQ

  QRmaint CMMS może integrować się z różnymi systemami używanymi w przemyśle, takimi jak:

  • MES (Manufacturing Execution System) – np. Siemens SIMATIC IT MES, Comarch MES, Wonderware MES.
  • ERP (Enterprise Resource Planning) – np. Comarch ERP, SAP Business One, Oracle ERP.
  • SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) – np. Siemens WinCC, Wonderware InTouch, GE Digital iFIX. Integracja ta umożliwia pełną wymianę danych, co pozwala na lepszą kontrolę nad procesami produkcyjnymi i utrzymaniem ruchu.

  Integracja QRmaint CMMS z MES (ang. Manufacturing Execution System) pozwala na:

  • Harmonogramowanie zadań konserwacyjnych – planowanie działań prewencyjnych i przeglądów linii produkcyjnych.
  • Gromadzenie danych o wydajności maszyn – dostęp do informacji dotyczących obłożenia zasobów produkcyjnych, zgłaszania awarii, oraz wizualizacji stanu maszyn i urządzeń.
  • Automatyczne generowanie działań – na przykład wymiana surowców, naprawy, oraz dokładne rejestrowanie dostępności części zamiennych. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja procesów i minimalizacja przestojów.

  Integracja QRmaint z systemami ERP (ang. Enterprise Resource Planning) umożliwia:

  • Automatyczne przekazywanie danych o częściach zamiennych – dane rejestrowane w QRmaint trafiają do systemu ERP, gdzie są automatycznie przypisane do odpowiednich zestawień kosztów.
  • Automatyzacja zamówień brakujących części – ustawienie minimalnych stanów magazynowych w QRmaint pozwala na automatyczne generowanie zamówień.
  • Rejestracja kosztów i analiza budżetów – technicy zaznaczają wykorzystanie części zamiennych w QRmaint, co jest rejestrowane w ERP w celu generowania dokumentów rozchodu wewnętrznego. Integracja ta zapewnia pełną kontrolę nad zasobami i pomaga w optymalizacji kosztów operacyjnych.

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.