Home > Blog > Baza wiedzy > Czym jest wskaźnik MTBF ?
grafika grafika

Czym jest wskaźnik MTBF ?

Wskaźnik MTBF (ang. Mean Time Between Failure) jest wskaźnikiem określającym średni czas między awariami i pozwala na pomiar niezawodności procesu produkcyjnego.
Wykorzystywany jest on w wielu gałęziach przemysłu w kontekście utrzymania ruchu. Wskaźnik MTBF jest również jednym z kluczowych wskaźników efektywności wykorzystywanym w systemie TPM i pozwala przedsiębiorstwom zweryfikować czas awaryjności i dostępności eksploatowanych urządzeń i maszyn.

Wprowadzenie do definicji współczynnika MTBF, czyli czym jest awaria?

Chcąc trafnie zdefiniować oraz przedstawić wskaźnik MTBF (a także pozostałe kluczowe wskaźniki efektywności w systemie TPM), konieczne jest początkowe sprecyzowanie założeń awarii. Istnieją dwie podstawowe definicje awarii, które ułatwiają ilustrację omawianego wskaźnika. Awarią nazywamy:

  • niezdolność poszczególnych elementów do wykonywania wymaganych funkcji, jednak
    produkt jako całość wciąż może wykonywać wymagane funkcje;
  • niezdolność produktu jako całości do wykonywania wymaganych funkcji.

Przykładowo: awaria inwertera zasilacza UPS prowadzi do przełączenia zasilacza w tryb obejściowy. W związku z tym mimo awarii komponentu, zasilacz jest w stanie wykonywać wymagane funkcje polegające na zasilaniu urządzenia krytycznego.

Drugim przykładem awarii może być awaria dysku redundantnego w macierzy RAID, co prowadzi do niemożności dostarczania kluczowych danych pomiędzy infrastrukturą sieciową. W konsekwencji dysk przestał całkowicie spełniać swoją funkcję.

Oczywiście powyższe przykłady nie są skomplikowane, a definicja awarii na ich podstawie jest dość prosta. Problem w definiowaniu awarii może pojawić się wówczas, gdy konieczne jest zweryfikowanie wskaźnika MTBF w złożonych i skomplikowanych strukturach oraz procesach.

W związku z tym przedsiębiorstwa muszą definiować awarię według własnych reguł i ustaleń opartych na specyfice procesów produkcyjnych i utrzymania ruchu. W tym celu konieczne jest określenie indywidualnych założeń prowadzących do poprawnej definicji awarii. Tylko w kontekście dobrze zdefiniowanej awarii możliwe jest prawidłowe wyznaczenie współczynnika MTBF.

Czym jest wskaźnik MTBF i co mówi przedsiębiorstwu?

Wskaźnik MTBF wpływa nie tylko na niezawodność, ale i na dostępność maszyn w procesie produkcyjnym. Warto w tym miejscu odróżnić dostępność od niezawodności.

Zgodnie z IEEE 90 dostępnością jest stopień działania oraz gotowości systemu lub jego elementu, gdy wymagane jest jego użycie. Natomiast niezawodność jest zdolnością systemu lub jego elementu do wykonywania określonych funkcji w danych warunkach przez określony przedział czasowy. Zatem wysoka dostępność nie zawsze idzie w parze z wysoką niezawodnością.

Kluczowy wskaźnik efektywności , jakim jest wskaźnik MTBF, określany jako średni czas między awariami, jest podstawową miarą niezawodności systemu.

Zazwyczaj wyraża się go w godzinach, a im wyższa jego wartość, tym wyższa niezawodność produktu lub procesu produkcyjnego. Innymi słowy, wskaźnik MTBF określa, jak często ze statycznego punktu widzenia dochodzi do uszkodzenia systemu lub jego elementu. W praktyce przedsiębiorstwa wykorzystują ten wskaźnik do określania częstotliwości i czasu wystąpienia okresowych przeglądów profilaktycznych parku maszynowego.

Wskaźnik MTBF można określić jako sumę wskaźników MTTR oraz MTTF, czyli sumę uśrednionego czasu do wystąpienia awarii oraz średniego czasu od momentu wystąpienia awarii do jej naprawy.

Dowiedz się więcej o:

Sprawdź jak wygląda zestawienie wskaźników w QRmaint – KPI Dashboard!

ozdoba

QRmaint system CMMS już od 29zł!

Testuj przez 14 dni za darmo!