Reakcyjne Utrzymanie Ruchu

1. Na czym polega Reakcyjne Utrzymanie Ruchu?

Istotą Reakcyjnego UR jest przede wszystkim wykonywanie działań korygujących i naprawczych w momencie zaistnienia niepożądanych zdarzeń np. podczas wystąpienia dłuższych przestojów, awarii, czy niezaplanowanego obniżenia tempa pracy maszyn. W związku z tą strategią Utrzymania Ruchu nie przeprowadza się harmonogramowania przeglądów, testów, inspekcji, a także nie planuje wymiany części.

To całkowite przeciwieństwo modelu Prewencyjnego UR. Obecnie coraz więcej firm odchodzi od stosowania Reakcyjnego UR, ponieważ jest drogie i nie przynosi zamierzonych efektów. Zakłady wykorzystujące taką strategię, nie zamierzają opracowywać skuteczniejszego sposobu zarządzania swoim parkiem maszynowym. Awaryjne UR możemy porównać do strategii utrzymania do uszkodzenia (RTF).

2. Wady Reakcyjnego UR

Strategia Reakcyjnego Utrzymania Ruchu stosowana przez firmy w sposób nieprzemyślany i w stosunku do całego wyposażenia zakładu produkcyjnego może w dalszej perspektywie przynieść wiele problemów. Konsekwencje wdrożenia Reakcyjnego UR:

• Brak komfortowych warunków pracy

Atmosfera utrzymująca się w zakładach produkcyjnych stosujących strategię Reakcyjnego UR wpływa na niski komfort pracy. Jest to spowodowane wyznaczaniem niespodziewanych zadań, większym obciążeniem pracą, oraz odciąganiem pracowników od ich obowiązków, aby wykonywali pilniejsze zadania. Dodatkowo w relacjach pracowników z operatorami stale powstają spięcia, co nie wpływa pozytywnie na zwiększenie motywacji i zadowolenia z pracy. Negatywne relacje pracowników przekładają się na osiągane przez nich efekty pracy.

• Niska jakość pracy

Pośpiech jak i nerwowa atmosfera mają przełożenie na jakość wykonywanych zadań. Wobec czego czasem nawet pomimo umiejętności i szczerych chęci techników, nie są oni w stanie prawidłowo wykonywać powierzonych im obowiązków. Zmniejszenie jakości pracy powoduje większą liczbę awarii, co wiąże się z drastycznym wpływem na możliwości produkcyjne maszyn i ich dostępność.

• Wysoka awaryjność

Zakłady produkcyjne nie wykorzystujące strategii Prewencyjnego UR, odznaczają się zwiększoną awaryjnością wyposażenia. Zupełnie inaczej jest w firmach stosujących profilaktykę Utrzymania Ruchu, ponieważ zaplanowane remonty i konserwacje, a zwłaszcza harmonogram przeglądów, umożliwiają szybkie wykrycie pierwszych objawów nieodpowiedniej pracy maszyn i urządzeń. Dzięki takim działaniom można je usunąć, zanim wystąpi poważna awaria. Niestety Reakcyjne UR nie pozwala na takie działania z powodu braku czasu, co skutkuje zwiększeniem awaryjności i skróceniem żywotności sprzętu.

• Nieefektywne zarządzanie magazynem części zamiennych

W wyniku reakcyjnego podejścia do UR nie stosuje się żadnych czynności profilaktycznych. W wyniku czego trudno utrzymać zapasy części zamiennych na odpowiednim poziomie Przedsiębiorstwa nie przeprowadzają również diagnostyki poszczególnych maszyn, a to wymusza na nich utrzymywanie wysokich zapasów wszystkich rodzajów części zamiennych. Dodatkowo pojawiają się sytuacje, w których mechanicy nie mają świadomości, gdzie dokładnie mogą odnaleźć konkretną część umiejscowioną w bardzo dużym magazynie. Innym problemem są również nierotujące części, które zajmują niepotrzebne miejsce w magazynie. Firma wydaje wtedy niepotrzebne środki. Przeciwdziałaniem takim sytuacjom byłoby wdrożenie systemu CMMS QRmaint.

• Niska dostępność i awaryjność

Firmy stosujące reakcyjną strategię UR muszą mierzyć się z występowaniem nagłych przestojów, pojawiającymi się stale usterkami i oczekiwaniem na naprawę. To wszystko wpływa znacząco na obniżenie wartości wskaźników OEE i dostępności maszyn. Nieprzeprowadzanie zapobiegawczych czynności powoduje marnowanie potencjalnych zdolności produkcji. Te mogłyby wpłynąć na szybszą realizację zleceń, a także przyjmowanie większej liczby zamówień.

• Spadek bezpieczeństwa

Realizowanie reakcyjnej strategii UR związane jest ze stałym pośpiechem i ciągłymi awariami. To wpływa na pojawienie się pomyłek doprowadzających do wypadków przy pracy. Dodatkowo poziom bezpieczeństwa zostaje obniżony poprzez działanie techników posiadających niewielką ilość czasu na poprawne wykonanie zadań. Wobec tego przeprowadzają je, stosując prowizoryczne i tymczasowe rozwiązania. W takich wypadkach ryzyko wystąpienia wypadku zwiększa się znacząco, co wiąże się z konsekwencjami – począwszy od przestojów maszyn, po zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.

• Nieefektywne zarządzanie UR

Przedsiębiorstwa które nie planują działań długofalowych Utrzymania Ruchu, nie posiadają odpowiedniej struktury działów. Powoduje to, że pracownikom powierza się zadania w pośpiechu. W takich warunkach trudno o efektywne zarządzenie personelem i zasobami. Reakcyjna strategia UR często wpływa na powstawanie konfliktów między technikami a operatorami maszyn. Ciągle powstają zatargi na linii produkcja-utrzymanie ruchu. To negatywne wpływa na pracę całego zespołu.

• Zwiększające się koszty Utrzymania Ruchu

Strategia reakcyjnego UR generuje dodatkowe koszty swojego utrzymania wynikające z tego, że nie przeprowadza się konserwacji maszyn z powodu braku czasu i nie wykrywa się przyczyn awarii. To w głównej mierze wydatki związane z potrzebą zakupu większej ilości części zamiennych części, ale również połączone z czasem poświęconym na przywrócenie maszyny do prawidłowej pracy. Niestety ponoszenie dużych nakładów finansowych na utrzymanie parku maszynowego i naprawy wiąże się z tym, że firma osiąga mniejsze zyski.

Wykorzystaj potencjał systemu CMMS u siebie w zakładzie
Kliknij poniżej, aby za darmo przetestować system CMMS
Przetestuj CMMS za darmo

3. Zalety Reakcyjnego Utrzymania Ruchu

Charakterystycznym elementem Reakcyjnego UR jest to, że technicy prowadzą dokumentację jedynie pod kątem maszyn i części zamiennych. Ponadto sprawdzają ich stan magazynowy, żeby podczas wystąpienia awarii można było dokonać szybkiej wymiany wymaganej części.

Reakcyjne UR w głównej mierze opiera się na korygowaniu pracy maszyn. Do naprawy dochodzi w momencie zaobserwowania nieodpowiedniej pracy parku maszynowego. Jednak jeszcze przed wystąpieniem awarii i przestoju.

Przy stosowaniu Reakcyjnego UR zazwyczaj nie dokonuje się analizy średniego czasu pracy maszyn (w tym wskaźnika MTB), ani ich żywotności i liczby przestojów. Najistotniejsze jest to, aby maszyna w obecnej chwili działała sprawnie, a jeśli dojdzie do wystąpienia przestoju, bądź symptomów jego pojawienia, to wówczas usterka zostaje szybko wyeliminowana.

Zaletą stosowania strategii Reakcyjnego UR jest jej niski początkowy koszt w porównaniu do rozpoczęcia realizacji Prewencyjnego UR. Jednak z czasem w ogólnym rozrachunku koszty Reakcyjnego UR znacznie przewyższają inne strategie nawet czterokrotnie.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
    Sales Manager

    tło

    Wypróbuj QRmaint

    Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.