Home > Blog > Baza wiedzy > Prewencyjne utrzymanie ruchu
grafika grafika

Prewencyjne utrzymanie ruchu

Utrzymanie Ruchu ma zagwarantować bezpieczną i prawidłową pracę infrastruktury parku maszynowego. Do osiągnięcia tych celów niezbędna jest stała obserwacja wskaźników informujących o liczbie awarii i czasie naprawy maszyn. W celu zminimalizowania przestojów warto zastosować Prewencyjne Utrzymanie Ruchu.

1. Czym jest Prewencyjne Utrzymanie Ruchu?

Prewencyjne UR jest nazywane również strategią zapobiegawczą. Polega ono na planowaniu i realizowaniu działań, które mają nie doprowadzić do wystąpienia awarii i niepożądanych przestojów. Ważnym elementem prewencji są okresowe przeglądy maszyn, remonty i konserwacje, których celem jest wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy maszyn.

Obecnie przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z możliwości Prewencyjnego Utrzymania Ruchu. Jego głównym zadaniem jest skrócenie okresu przestoju maszyn poprzez zapobieganie występowaniu awarii. Na otrzymanie tych założeń składa się planowanie i wykonanie adekwatnych działań takich jak:

a) dokonanie analizy awarii
b) eliminowanie bieżących awarii
c) ustalenie okresu żywotności części
d) zadbanie o planowanie i stałe dokonywanie napraw, konserwacji i przeglądów

2. Wpływ Prewencyjnego Utrzymania Ruchu na zmniejszenie występowania awarii

Niezbędna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania maszyn i całej infrastruktury jest jej bieżąca konserwacja, a także przeprowadzanie planowych remontów. Zbagatelizowanie tych działań i powierzchowne usuwanie zanieczyszczeń powstałych w czasie produkcji w dalszej perspektywie spowoduje szybsze zużycie maszyn i urządzeń. Doprowadzi to do pogorszenia ich stanu, co poskutkuje wystąpieniem awarii i postojami powodującymi ogromne straty. Wobec tego kluczowe są prewencyjne czynności Utrzymania Ruchu polegające na przeprowadzaniu okresowych przeglądów. Pozwala to pracownikom nabyć wiedzę związaną z bieżącym stanem maszyn. Dodatkowo przeprowadzane remonty i konserwacje znacznie wydłużają czas eksploatacji maszyn.

3. Znaczenie Prewencyjnego Utrzymania Ruchu dla warunków pracy

Zadbanie o brak przestojów wynikających z przedłużających się konserwacji albo nagłych awarii jest również ważny ze względu na zachowanie odpowiedniego zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy. Niestety sytuacje stresowe wśród kadry kierowniczej wynikające z braku dotrzymania terminów albo wysokich opłat za remonty wpływają na personel. Dodatkowa presja i szybkie podejmowanie decyzji pod wpływem emocji będzie miało negatywne skutki dla produkcji. Skutkuje to pojawieniem się następnych problemów i odejściem od wyznaczonych celów Prewencyjnego Utrzymania Ruchu.

Wdrożenie prewencji ogranicza sytuacje stresowe. Jej celem jest zapobieganie występowaniu sytuacji losowych. Zaangażowany w swoje obowiązki personel może się w pełni skupić tylko na nich, bez ciągłej zmiany zadań. Zwiększa to wydajność pracy i pozytywnie wpływa na pracowników. Zaoszczędzony zostaje również czas potrzebny wcześniej na przeszkolenie zatrudnionych osób.

Wykorzystaj potencjał systemu CMMS u siebie w zakładzie
Kliknij poniżej, aby za darmo przetestować system CMMS
Przetestuj CMMS za darmo

4. Bezpieczeństwo infrastruktury i maszyn zapewnione przez Prewencyjne Utrzymanie Ruchu

Podczas wykonywania obowiązków serwisantów zdarzają się błędy, wywołane presją, brakami wiedzy, awariami maszyn i urządzeń. Często przez napięty plan pracy, naprawy sprzętów dokonywane są pospiesznie i prowizorycznie. Zwiększa to ryzyko wystąpienia wypadków i powoduje realne zagrożenie dla życia obsługi, jak i pracowników technicznych. W takich przypadkach Prewencyjne Utrzymanie Ruchu zapewnia personelowi stabilną i spokojną pracę. Zwiększa jego zdolności motoryczne i pomaga przy rozwiązywaniu problemów. Zadania związane z prewencją w związku z maszynami polegają na eliminowaniu wprowadzonych wcześniej chwilowych rozwiązań i przeróbek.

5. Koszty Prewencyjnego Utrzymania Ruchu i przepływ części

Prewencyjne UR pozwala ograniczyć występowanie interwencji związanych z częstymi naprawami. Dodatkowo zmniejsza zapotrzebowanie na kolejne części, które wcześniej ulegały częstym uszkodzeniom w wyniku przeprowadzonych nieprawidłowych napraw. Jest to możliwe dzięki analizie żywotności części i planowanym remontom.

Dokładne oczyszczanie maszyn pozwala zdiagnozować występujące usterki. Umożliwia to sprawną wymianę komponentów. W ramach Prewencyjnego Utrzymania Ruchu odbywają się też planowe wymiany części, co skutkuje przechowywaniem na magazynie odpowiedniej ilości asortymentu. Jednocześnie rozwiązując problem części rzadko używanych, które już nie będą zalegać w magazynie.

6. Odpowiednie zarządzanie ruchem

Prewencyjne Utrzymanie Ruchu pozwala pracownikom efektywniej wyciągać wnioski, zwiększyć przepływ informacji i dokładniej wyznaczać priorytety, które pozwalają usprawnić pracę zakładu. Personel zajmujący się tylko swoimi obowiązkami ma możliwość zwiększyć swoje kompetencje. Może poszerzać wiedzę, uczestnicząc przy naprawach, a także w przeprowadzanych analizach awarii. Równie ważny jest kontakt z innymi pracownikami, pozwalający na wymianę uwag i doświadczeń. Osoby zarządzające się Utrzymaniem Ruchu dzięki prewencji zyskują okazję do przyjrzenia się zaangażowaniu i pracy poszczególnych pracowników. To pozwala łatwiej ułożyć strukturę działu.

7. Narzędzia wspomagające Prewencyjne Utrzymanie Ruchu

W ramach prewencji najczęściej w zakładach produkcyjnych przez służby utrzymania wdraża się:

  • Konserwacje urządzeń parku maszynowego
  • Remonty i planową wymianę części
  • Przeglądy UDT
  • Odczyty
  • Inspekcje obiektów

8. Podsumowanie zalet Prewencyjnego Utrzymania Ruchu

Prewencyjne UR charakteryzują następujące zalety:

a) wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa pracy
b) zmniejszenie liczby awarii i skrócenie czasu przestojów maszyn
c) pracownicy zyskują możliwość łatwiejszego odnalezienia i rozwiązywania przyczyn awarii, a dzięki temu poszerzają swoją wiedzę
d) ograniczenie kosztów produkcyjnych, poszerzenie dostępności maszyn i zwiększenie produkcji
e) poprawienie efektywności koordynowania pracownikami i przepływ części maszyn na magazynie utrzymania ruchu

Podsumowanie

Prewencja powinna istnieć jako obowiązkowy element każdego systemu Utrzymania Ruchu. Zachowania zapobiegawcze dotyczące zakresu infrastruktury i nowych maszyn są bardzo proste do wprowadzania. Pozwala to w bardzo szybkim czasie zmniejszyć koszty utrzymania ruchu i ograniczyć wysokie wskaźniki. Jeśli zakłady produkcyjne nie korzystały wcześniej z Prewencyjnego Utrzymania Ruchu, to początek jego wprowadzenia będzie wiązał się z poniesieniem większych kosztów i nakładów pracy. Jest to spowodowane obowiązkiem przywrócenia początkowych warunków technicznych urządzeń. Jednak w dłuższej perspektywie taka inwestycja na pewno się zwróci.

ozdoba

Wypróbuj QRmaint

Za darmo przez 14 dni, bez zobowiązań.