Dyrektywa maszynowa i inspekcja techniczna

Kontrola i inspekcja techniczna maszyn to jedno z zdań działu utrzymania ruchu. Są to czynności pomagające w utrzymaniu sprawności maszyn i ciągłości pracy ale również zapewniające bezpieczeństwo pracowników.

Wiele maszyn i urządzeń na hali produkcyjnej lub przeznaczonych do pracy na zewnątrz w przemyśle wydobywczym, przemyśle ogólnym lub budownictwie podlega surowym dyrektywom i normom. Za zgodności z przepisami i utrzymanie maszyn w dobrej kondycji w firmie produkcyjnej odpowiada dział utrzymania ruchu.

Dyrektywa maszynowa reguluje przepisy dotyczące kodeksu maszyn w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub norm środowiskowych. Podobnie jak prawo energetyczne czy normy zharmonizowane, jest jednym z zestawu przepisów egzekwowanych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Jest to organ, który prowadzi nadzór nad maszynami, kwalifikując ich wykorzystanie w przemyśle.

Do kontroli maszyn i urządzeń potrzebne są narzędzia ułatwiające dostęp do szczegółowych informacji na temat stanu urządzenia. Z tego powodu firmy produkcyjne korzystają z systemów CMMS, aby ułatwić weryfikację stanu urządzeń i maszyn, przed i po naprawach. CMMS system pomaga przeprowadzać inspekcje techniczne i kontrole maszyn.

W tym artykule dowiesz się, jak utrzymać maksymalną wydajność maszyn dzięki wykorzystaniu systemu CMMS do kontroli, serwisu i konserwacji. Ponadto informujemy, czym zajmuje się UDT i w jaki sposób system CMMS pomaga zachować zgodność z przepisami bezpieczeństwa i normami UE. W artykule piszemy o rzeczywistych korzyściach płynących z systemu CMMS podczas inspekcji i kontroli technicznych. Wykorzystujemy doświadczenie naszych ekspertów posługując się prawdziwymi przykładami w pracy z CMMS.

Kontrola i inspekcja maszym  

W wielu okolicznościach inspekcje i kontrole maszyn są czynnikiem uwarunkowanym prawnie w kodeksie pracy, a odpowiednie warunki pracy mogą być weryfikowane w pewnych przypadkach przez Inspekcje Pracy. Nawet jeżeli taka kontrola nigdy nam się nie przytrafi, to należy pamiętać, że w okolicznościach nieszczęśliwych wypadków z powodu niesprawnych maszyn i urządzeń, odpowiedzialność spada na pracodawcę.

Dodatkowo, jeśli w hali produkcyjnej wykorzystywane są suwnice, wciągniki, podtest ruchomy, wciągarki, żurawie przenośne, czy też infrastruktura instalacji grzewczych i tym podobne, to w takich przypadkach za dozór techniczny odpowiada Urząd Dozoru Technicznego (UDT). UDT jest państwową jednostką prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych na podstawie szeregu aktów prawnych. Pracodawca jest wówczas zobowiązany do poddawania się okresowym kontrolom.

Dozorowi technicznemu Urzędu Dozoru Technicznego podlegają m.in.

 • urządzenia bezciśnieniowe
 • urządzenia ciśnieniowe
 • urządzenia przeładunkowe
 • urządzenia do odzyskiwania oparów paliwa

Dyrektywa maszynowa i przepisy UDT

W związku z inspekcjami, firmy są zobowiązane do przestrzegania przepisów i dyrektyw UE. Jednym z bardzo ważnych przepisów jest dyrektywa maszynowa, które określają tzw. wymagania zasadnicze dla maszyn. Jednak, nawet konkretny produkt może podlegać przepisom do kilku aktów prawnych dot. bezpieczeństwa wyrobów. Co jest zasadniczo istotnym aspektem dla firm produkcyjnych. Mając na uwadze mnogość przepisów UE, firmy wykorzystują zewnętrze jednostki administracyjne , które pomagają im zachować szczególną spójność we wdrożeniach przepisów i ich przestrzeganiu.

Norma ISO 27001 i pozostałe przepisy

Aby przyciągnąć klientów, firmy muszą również wprowadzać określone normy ISO. Dzięki temu łatwiej jest wyjść naprzeciw potrzebą klientów nie tylko w Polsce, ale również na rynkach zachodnich.

Zgodność z normami wiąże się również z kontrolą parku maszynowego, która przeprowadzana jest regularnie wewnątrz firmy, aby nie utracić odpowiednich certyfikatów. Jest to kluczowy punkt na drodze do zachowania wysokich standardów w firmie produkcyjnej podczas regularnych inspekcji przez uprawnione organy.

Popularne normy ISO dla przedsiębiorstw produkcyjnych:

 • ISO 27001: to międzynarodowa norma dotycząca systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Określa wymagania dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji, zapewniając poufność, integralność i dostępność zasobów informacyjnych.
 • ISO 14001: norma dotycząca systemów zarządzania środowiskowego (EMS). Zapewnia ona ramy dla organizacji do opracowywania i wdrażania polityk i procedur, które poprawiają ich wydajność środowiskową, zmniejszają ilość odpadów i minimalizują ich wpływ na środowisko. ISO 14001 pomaga organizacjom identyfikować i zarządzać ich wpływem na środowisko, przestrzegać przepisów i stale doskonalić praktyki zarządzania środowiskowego.
 • ISO 9001: to norma bezpośrednio związana z ISO 14001, ISO 9001, która jest kolejną ważną normą międzynarodową. Odnosi się ona do systemów zarządzania jakością (QMS) i zawiera wytyczne dla organizacji w celu zapewnienia stałej jakości ich produktów i usług, zwiększenia zadowolenia klientów i ciągłego doskonalenia procesów zarządzania jakością.

dyrektywa mszynowa

System CMMS dla inspekcji technicznej i kontroli maszyn

Przy dobrej znajomości ryzyka związanego ze zgodnością z regulacjami prawnymi i dyrektywami ważne jest jednak, aby skupić się na tym, dlaczego przeglądy techniczne i inspekcje maszyn są naprawdę ważne. Kontrole techniczne są przeprowadzane przede wszystkim w celu zapewnienia ciągłości pracy i zminimalizowania przestojów maszyn. Jest to absolutnie kluczowy aspekt działania maszyn i nadrzędny powód ich regularnej obsługi technicznej.

Wraz z tymi potrzebami nieuchronnie rośnie zapotrzebowanie na wdrażanie bardziej efketywnych metod inspekcji technicznych i monitorowania stanu maszyn. W celu sprawnego przeprowadzania przeglądów i czynności utrzymania ruchu, firmy wyposażają swoje działy UR w systemy CMMS.

System CMMS ułatwia wgląd w stan maszyn i poprawia zdolność do monitorowania kondycji sprzętu. Technik utrzymania ruchu mający dostęp do danych technicznych z mobilnego urządzenia z systemem CMMS może łatwo i wydajnie przeprowadzać prace związane z utrzymaniem ruchu.

W aplikacji CMMS mamy dostęp do tych danych:

 • Aktywne instalacje i urządzenia
 • Wybór konkretnego zakładu (jeśli istnieje więcej lokalizacji produkcyjnych)
 • Monitorowanie przestojów maszyn
 • Określanie priorytetów uszkodzeń i awarii
 • Możemy oznaczyć sprzęt kodem QR i oznaczyć go na wirtualnej mapie parku maszynowego aby znać dokładną lokalizację maszyny wymagającej inspekcji
 • Dokładne określenie typu sprzętu i części maszyn

Poniżej podajemy trzy przykłady wykorzystania funkcji podgląd szczegółów urządzenia w systemie CMMS:

1. Dostęp do dokumentacji producenta maszyny (instrukcja obsługi zainstalowanego falownika)

Technik, który usuwał awarię na urządzeniu do pakowania gotowych wyrobów, zdiagnozował, że urządzenie nie przechodzi do następnego etapu z powodu braku sygnału gotowości do pracy ze strony falownika zasilającego napęd bocznego transportera.

Dzięki dokumentacji falownika dostępnej w systemie CMMS technik szybko znalazł informację, że błąd FL1 falownika ABB może być spowodowany problemem mechanicznym w układzie przenoszenia momentu obrotowego. Sprawdzono i poprawiono napinacze pasa, nałożono smar na elementy wymagające takiej operacji, a następnie skasowano błąd na falowniku ABB. W rezultacie, awaria została usunięta.

2. Dostęp do aktualnych i archiwalnych protokołów kalibracji momentu obrotowego wkrętarki

Podczas jednego z audytów klienta wyrobu gotowego, audytor zażądał udokumentowania, że moment dokręcenia śrub obudowy jest powtarzalny i mieści się w założonych granicach akceptacji.

Dzięki dostępowi do dokumentacji wkrętarek w systemie CMMS szybko znaleziono aktualne oraz archiwalne protokoły kalibracji oraz raporty z serwisów. Analiza historii zdarzeń potwierdziła, że po każdej awarii przeprowadzana była kalibracja momentu dokręcania, a wszystkie kalibracje były zgodne z oczekiwaniami.

3. Załączniki jako archiwum kopii zapasowych sterowników PLC i paneli HMI

W dużej fabryce produkcyjnej nie było odpowiedniego nadzoru nad archiwizacją kopii zapasowych sterowników PLC i paneli operatorskich HMI.

Po wdrożeniu systemu CMMS, wszystkie nowe wersje oprogramowania, z odpowiednimi indeksami, były dodawane jako załączniki do odpowiednich urządzeń. Dzięki takiemu standardowi każdy z trzech automatyków ds. utrzymania ruchu miał pełen obraz wprowadzanych zmian, a co najważniejsze, wiedział, gdzie szukać aktualnej kopii zapasowej programu.

Podsumowanie

Dyrektywa maszynowa jest ważnym zbiorem przepisów mających na celu pomoc firmom w Polsce w ustanowieniu pewnych standardów zgodnie z normami UE. Przedsiębiorstwa produkcyjne w dużej mierze podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). W związku z tym istnieje duża potrzeba realizacji zadań inspekcji i kontroli, aby pomóc w utrzymaniu najwyższych standardów.

W celu utrzymania wysokich standardów, firmy wdrażają systemy CMMS, które pozwalają na wgląd w szczegóły sprzętu i urządzeń podczas prac działu utrzymania ruchu. Jest to sposób na śledzenie incydentów związanych z działaniem maszyny, a także jest to swego rodzaju dźwignia napędowa technologii w firmie, dzięki której przedsiębiorstwo może zapewnić maksymalną zgodność z przepisami w parku maszynowym i zadbać o bezpieczeństwo pracowników.

W każdym z podanych przykładów, wykorzystując funkcję CMMS do podglądu szczegółów urządzenia, zilustrowaliśmy wartość aplikacji podczas inspekcji i kontroli. Nie ma więc wątpliwości, że CMMS software jest ważnym elementem usprawniającym pracę utrzymania ruchu.

Jeżeli chcesz utrzymać najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodności w Twojej firmie, to wdrożenie systemu CMMS może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania standardów ISO oraz dyrektywy maszynowej. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak system CMMS może poprawić wydajność i bezpieczeństwo operacji produkcyjnych.

Jeśli jesteś zainteresowany optymalizacją procesów produkcyjnych i chcesz przetestować system CMMS bezpłatnie przez 14 dni, załóż darmowe konto.  Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej i zacząć korzystać z CMMS już teraz.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  FAQ

  Dyrektywa maszynowa to ważny akt prawny Unii Europejskiej, który określa minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia osób oraz ochrony środowiska, które muszą być spełnione przez maszyny wprowadzane na rynek UE. Jej celem jest zapewnienie, aby maszyny sprzedawane lub użytkowane w UE były bezpieczne dla użytkowników, konsumentów i środowiska.

  Podgląd szczegółów urządzenia z CMMS (Computerized Maintenance Management System) to funkcja, która umożliwia użytkownikom uzyskanie szczegółowych informacji na temat danego urządzenia lub sprzętu utrzymania ruchu. Ta funkcja pozwala na dostęp do danych technicznych, historii konserwacji, planów konserwacji zapobiegawczej, raportów o awariach, informacji o częściach zamiennych oraz dokumentacji instruktażowej związanej z danym urządzeniem.

  Przeprowadzanie kontroli maszyn z wykorzystaniem systemu CMMS (Computerized Maintenance Management System) może być skutecznym sposobem na monitorowanie stanu technicznego urządzeń, identyfikowanie potencjalnych problemów oraz planowanie działań konserwacyjnych. Oto kilka kroków, jak przeprowadzić kontrolę maszyn z CMMS:

  1. Zdefiniuj checklistę kontrolną: Opracuj checklistę kontrolną obejmującą kluczowe elementy do sprawdzenia dla każdej maszyny. Elementy te mogą obejmować stan mechaniczny, poziom zużycia, ewentualne wycieki, sprawność elektryczną, czytelnosć wskaźników, itp.
  2. Zaplanuj harmonogram kontroli: Ustal regularny harmonogram kontroli dla każdej maszyny, uwzględniając częstotliwość i zakres przeglądów. Harmonogram ten może być oparty na zaleceniach producenta, doświadczeniach z eksploatacji oraz wymaganiach regulacyjnych.
  3. Przypisz odpowiedzialność: Przyporządkuj odpowiedzialność za przeprowadzenie kontroli konkretnej maszyny odpowiednim członkom zespołu utrzymania ruchu. Upewnij się, że są oni odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w niezbędne narzędzia do wykonania kontroli.
  4. Zarejestruj wyniki kontroli: Korzystaj z funkcji rejestrowania danych w CMMS, aby dokumentować wyniki przeprowadzonych kontroli. Zapisuj informacje o stanie maszyny, wykrytych problemach, wykonanych naprawach oraz zalecanych działaniach konserwacyjnych.
  5. Analizuj dane i podejmuj działania: Regularnie analizuj zebrane dane z kontroli maszyn w CMMS, aby identyfikować powtarzające się problemy, trendów awaryjności, oraz planować dalsze działania konserwacyjne. Na podstawie tych informacji podejmuj decyzje dotyczące napraw, modernizacji, czy też zmian w harmonogramie konserwacji.
  6. Zapewnij komunikację: Zapewnij płynną komunikację między członkami zespołu utrzymania ruchu oraz innymi zainteresowanymi działami, takimi jak produkcja czy zar

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.