Czym jest wskaźnik OOE?

Wskaźnik OOE (ang. Overall Operations Effectiveness) to ogólna efektywność operacji. Obliczamy go poprzez pomnożenie trzech czynników: dostępności, wydajności i jakości. Różnica w stosunku do ogólnej efektywności sprzętu (OEE) i całkowitej wydajności TEEP (ang. Total Effective Equipment Performance) opiera się na innym podejściu do mierzenia „dostępności”. We wskaźniku OOE bierzemy pod uwagę czas, w którym maszyna nie działa z powodów planowanej konserwacji, przestoju parku maszynowego w celach szkoleniowych, czy zebrania pracowników w ramach związku zawodowego.

Przykład

Przyjmijmy, że maszyna wyprodukowała 20 500 partii towaru razem brakami (zamówienie na 20 000 sztuk i 500 wadliwych). Nasz park maszynowy musiał poświecić dodatkowy czas na wyprodukowanie brakujących sztuk.

Dostępność: Od rozpoczęcia do zakończenia procesu produkcji minęło 120 godzin (tzw. czas zamówiony). W tym czasie wszystkie operacje trwały 70 godzin (zaplanowany czas produkcji) – czas pomniejszony o planowane postoje i przezbrojenie maszyny, które nie są liczone jako strata. Jednak od zaplanowanego czasu produkcji należy jeszcze odjąć czas poświęcony na awarie oraz czas, o który przekroczono czas przezbrojenia, które już są liczone jako strata (przyjmijmy 5 godzin). Standardy, do których dąży się w zakładach produkcyjnych określają dostępność na poziomie 90% lub wyższym.

65h/70h*100% = 92,8%

Wydajność: Z powodu dostępności maszyny na skutek spowolnienia jej pracy lub błędnego założenia czasu potrzebnego na realizację zamówienia np. kierowania się katalogową, a nie rzeczywistą wydajnością maszyny w cały procesie jeszcze utracono 13,5 godziny. Wydajność to dostępność zaniżona przez straty w szybkości wykonywania operacji.

65h-13,5h = 51,5 h
51,5h/65h*100% = 79,2%

Jakość: Wyprodukowano 500 wadliwych sztuk produktu. Jeżeli do całego zamówienia zabrakło nam 500 sztuk, to musimy je jeszcze wyprodukować. Trzeba na to poświęcić dodatkowe 1,5 godziny. Jakością będzie stosunek wyrobów dobrych do wadliwych, czyli w powyższym przykładzie:

20000/20500·100% = 97,6%

Schemat wyliczania współczynnika OOE

OOE = Dostępność x Wydajność x Jakość x 100 %

Wskaźnik OOE = 0,928 x 0,792 x 0,976 x 100 %

OOE = 71,7 %

Dlaczego warto obliczać wskaźnik OOE?

Ideą stojącą za obliczaniem wartości wskaźnika OOE jest posiadanie wyznacznika efektywności produkcji w postaci jednej liczby. Możemy wyliczyć OOE również w ujęciu dziennym np. dzisiaj osiągnęliśmy 72,8%, natomiast wczoraj było to 68,4%. Oznacza to, że od wczoraj udało nam się coś poprawić albo wczoraj coś się wydarzyło – może była to awaria, a może postój związany z przyczynami logistycznymi. Warto analizować wskaźniki, ponieważ OOE ułatwi nam odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu wykorzystujemy nasze moce produkcyjne.

Ile powinien wynosić wskaźnik OOE?

Światowi producenci z najlepszymi standardami potrafią osiągnąć wartość wskaźnika OOE na poziomie nawet 85% (wypadkowa 95% dostępności, 90% wydajności i 99% jakości). Natomiast najczęściej, w dobrze funkcjonujących zakładach produkcyjnych wskaźnik przybiera wartość w okolicach 60-70%.

O wskaźnikach efektywności sprzętu pisaliśmy już w naszych poprzednich artykułach:
Czym jest wskaźnik OEE?
Czym jest wskaźnik TEEP?
Wskaźniki KPI w Utrzymaniu Ruchu

Podsumowanie

Wskaźnik OOE to procentowe określenie ogólnej efektywności operacji. OOE mierzy wydajność parku maszynowego w stosunku do całkowitego czasu, w którym sprzęt był zaplanowany jako dostępny do pracy. W przypadku OOE, jeśli ktoś wyłącza sprzęt z jakiegokolwiek powodu (planowanego lub nieplanowanego), wpływa to na ostateczną wydajność operacyjną.

 

 

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
    członek zespołu

    Sales Manager

    tło

    Wypróbuj QRmaint

    Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.