System klasy Control Room: integracja CMMS

Systemy control room są powszechnie wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach, gwarantując managerom, kierowników produkcji, działom utrzymania ruchu, nieustanny dostęp do danych związanych z aktualną sytuacja w parku maszynowy i planami produkcji.

Na rynku Polskim jest kilka firm, które dostarczają systemy klasy control room, jednak żaden z nich nie jest w stanie zapewnić kompletnego wglądu w bieżące operacje firmy. Jest tak dlatego, ponieważ systemy contro room integrują zewnętrzne systemy takie jak MES lub CMMS aby scentralizować dane w jednym środowisku systemowym. Oznacza to, że rozwiązanie control room nie będzie działo poprawnie w Twojej firmie, jeżeli nie będzie wspierane przez wysokiej klasy systemy odpowiedzialne za operacje biznesowe. Mówiąc wprost, jeżeli Twoja firma nie posiada systemów CMMS, SCM, MES lub mogących integrować dane systemów ERP, nie będziesz w stanie w pełni czerpać korzyści z systemu control room.

Czym jest system control room?

W logistyce, łańcuchach dostaw, a także w wielu firmach produkcyjnych, systemy control room znajdują zastosowanie w działach Control Tower, centralnych dyspozytorniach lub głównych centrach sterowania operacjami. W polskich przedsiębiorstwach control room jest działem, który koncentruje wiedzę na temat wszystkich operacji prowadzonych w firmie. Jego funkcjonalność jest kluczowa dla zapewnienia efektywnego zarządzania procesami oraz szybkiej reakcji na wszelkie zakłócenia.

Control room system CMMS

Kluczowe funkcje systemu control room w produkcji:

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

System klasy control room umożliwia ciągłe śledzenie stanu maszyn, linii produkcyjnych oraz pracowników w czasie rzeczywistym. Główną korzyścią jego zastosowania jest szybka identyfikacja problemów, minimalizacja przestojów, poprawa efektywności produkcji.

Zarządzanie zasobami

Firmy produkcyjne są nastawione na automatyczne alokowanie i śledzenie zasobów, takich jak surowce, narzędzia i personel. Główną korzyścią w tym wypadku z systemu control room jest optymalne wykorzystanie zasobów, redukcja marnotrawstwa, lepsze planowanie produkcji.

Analiza i raportowanie

Generowanie raportów dotyczących wydajności, jakości produkcji oraz innych kluczowych wskaźników, jest bardzo ważnym elementem systemu control room. Na bazie tego rozwiązania systemy control room, firmy produkcyjne mają możliwość lepszego podejmowania decyzji, identyfikacji obszarów do poprawy. Ponadto, pracownicy, managerowie, analitycy otrzymują wartościowe dane do analizy trendów.

Zarządzanie incydentami

System control room pomaga w rejestrowaniu, monitorowaniu i zarządzaniu incydentami, takimi jak awarie maszyn czy problemy z jakością. Zespoły w firmie produkcyjnej, mają możliwość na szybką reakcję na problemy w czasie rzeczywistym. Główną zaletę tego elementu jest zmniejszenie wpływu incydentów na produkcję, poprawa bezpieczeństwa pracy.

Integracja z innymi systemami

System control room ma możliwość integracji z systemami ERP, SCM, MES i wieloma innymi, w celu zapewnienia spójności danych i procesów. W ten sposób firmy mogą utrzymać lepszą spójność informacji, zachować lepszą koordynacje działań. W gruncie rzeczy, są w stanie bardziej efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem.

Predykcja i utrzymanie prewencyjne

Co ważne w systemie control room, wykorzystanie analizy danych i sztucznej inteligencji do przewidywania awarii oraz planowania konserwacji pomagają prowadzić zadania prewencyjne. W ten sposób firmy są w stanie zapobiegać niespodziewanym przestojom maszyn, mogą wydłużyć żywotność maszyn. Te benefity przekładają się bezpośrednio na oszczędności w kosztach napraw.

Control room system

Jednym z mankamentów control room w polskce jest to, że wiele znanych systemów na rynku nie zapewnia integracji z systemem CMMS. Ten natomiast stał się bardzo ważnym i kompleksowym narzdędziem, które samo w sobie posiada funkcje gwarantowane przez system control room.

Control Room na bazie systemu CMMS

Pomimo tego, że głównym założeniem systemu control room jest integracja systemów odpowiedzialnych za produkcję, nie ulega wątpliwości, że centralna dyspozytornia ma za zadanie zapewnić ciągłość operacji produkcyjnych. Z tego względu, zadaniem control room jest nie tylko dbałość o ciągłość dostaw zasobów do produkcji, ale również koordynowanie zadań działu utrzymania ruchu.

W związku z tym, control room powinien trzymać pieczę nad wszelkimi operacjami utrzymania ruchu, które bezpośrednio mają wpływ na zachowanie ciągłości produkcji. W tym wypadku system control room powinien integrować systemy CMMS, które potrafią zbierać dokładne dane nie tylko na temat głównych wskaźników KPI dla działów utrzymania ruchu ale również dane na temat zużycia części zamiennych, zarządzania zadaniami i wieloma innymi praktykami prowadzonymi w działach UR.

Control room system

Dla wielu przedsiębiorstw wdrożenie systemu control room to dodatkowe koszty, które są raczej poza zasięgiem firmy. Nie jest to jednak problem, ponieważ wiele systemów CMMS zapewnia pełne właściwości działania systemu control room.

Podobne możliwości CMMS jak w przypadku systemów dla pomieszczeń kontrolnych (wyposażonych w systemy control room), właczają te właściowści:

 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym: CMMS umożliwia śledzenie stanu maszyn i urządzeń w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybsze reagowanie na awarie i problemy.
 • Integracja danych: Systemy CMMS mogą integrować dane z różnych źródeł, w tym z systemów produkcyjnych, finansowych i magazynowych, umożliwiając uzyskanie pełniejszego obrazu operacyjnego.
 • Zarządzanie zadaniami: System CMMS umożliwia planowanie, przypisywanie i śledzenie zadań UR, dzięki czemu operacje konserwacyjne są bardziej wydajne.
 • Raportowanie i analiza: Systemy CMMS generują szczegółowe raporty i analizy dotyczące wskaźników KPI, takich jak MTTF, MTBF i MTTR, aby pomóc w optymalizacji procesów konserwacji.
 • Zarządzanie zasobami: CMMS śledzi zużycie części zamiennych i zarządza zapasami, co zapobiega niedoborom kluczowych komponentów i minimalizuje przestoje.
 • Automatyzacja procesów: Automatyczne przydzielanie zadań w oparciu o zdefiniowane kryteria i harmonogramy pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich.
 • Zgodność z przepisami: CMMS pomaga monitorować zgodność z przepisami i normami bezpieczeństwa poprzez automatyzację dokumentacji i alertów dotyczących potencjalnych naruszeń.
 • Daschboard TV: Zaawansowane systemy CMMS posiadają tzw. funkcję „dashboard TV”, czyli danymi wizualizującymi najważniejsze wskaźniki i dane operacyjne na ekranach umieszczonych w strategicznych punktach zakładu. Dzięki temu zarządzający mają szybki dostęp do kluczowych informacji bez konieczności wchodzenia do systemu. To element, który wspiera szybkie podejmowanie decyzji i reagowanie na zmieniające się warunki produkcyjne.

Control room system

Zalety wykorzystania systemu CMMS w Control Room

Systemy Computerized Maintenance Management System (CMMS) stanowią kluczowy element efektywnego zarządzania utrzymaniem ruchu w control room. Oto kluczowe korzyści wynikające z ich stosowania:

 • Dokładne planowanie prac UR: CMMS umożliwia dokładne planowanie prac konserwacyjnych, skracając czas przestojów i minimalizując ryzyko awarii.
 • Śledzenie historii działań utrzymania ruchu: Zapewnia łatwy dostęp do szczegółowych informacji na temat wykonanych napraw i konserwacji, wspierając diagnostykę i optymalizując strategie konserwacji.
 • Zarządzanie zapasami części zamiennych: Wydajne monitorowanie stanów magazynowych i zautomatyzowane zamawianie pomaga zminimalizować koszty i zapewnić dostępność niezbędnych części.
 • Raportowanie i analiza danych: Generowanie szczegółowych raportów wspiera podejmowanie decyzji w oparciu o dane i identyfikację obszarów wymagających optymalizacji.
 • Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: CMMS pomaga zachować zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami poprzez systematyczne przeglądy i inspekcje.
 • Integracja z innymi systemami: Integracja z systemami SCADA, ERP, MES, służących do zarządzania produkcją. CMMS zapewnia integralność danych i usprawnia zarządzanie operacyjne.

Systemy CMMS nie tylko usprawniają zarządzanie konserwacją, ale także wspierają wydajność operacyjną i długoterminowe planowanie przedsiębiorstwa.

Control room system

Znaczenie systemu control room w polskich przedsiębiorstwach

System Control Room jest bardzo ważny w polskich przedsiębiorstwach, umożliwiając centralizację informacji, szybkie reagowanie na problemy i ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. Dzięki jego wdrożeniu firmy mogą osiągnąć wyższą efektywność operacyjną, poprawić jakość produktów i zwiększyć elastyczność w reagowaniu na zmieniające się warunki na rynku.

Alternatywą o dużym potencjale w obszarze zarządzania utrzymaniem ruchu jest wdrożenie systemu CMMS. Ten zaawansowany system oferuje kluczowe funkcje dla operacji centralnej dyspozytorni. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak CMMS może wspierać procesy decyzyjne, skontaktuj się z nami i skorzystaj z 14-dniowego okresu próbnego.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  FAQ

  Integracja systemu CMMS z control room umożliwia centralizację danych dotyczących utrzymania ruchu i operacji produkcyjnych, co wspiera szybkie podejmowanie decyzji i minimalizację przestojów.

  System CMMS umożliwia efektywne zarządzanie zapasami poprzez śledzenie zużycia części, automatyczne zamówienia i optymalizację magazynowania, co zwiększa dostępność niezbędnych komponentów.

  CMMS generuje szczegółowe raporty dotyczące wydajności, jakości produkcji oraz kosztów utrzymania ruchu, co umożliwia lepsze zarządzanie operacyjne i identyfikację obszarów do optymalizacji.

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.