tło

Program do obsługi zleceń

System mobilny do obsługi serwisowej i technicznej w terenie. Usprawnj zarządzanie usługami terenowymi i serwisem.

Zapewnij pracownikom terenowym mobilny dostęp do funkcji, które usprawniają rozwiązywanie problemów i ułatwiają przeprowadzanie inspekcji w odległych lokalizacjach instalacji przemysłowych.

Przetestuj za darmostrzałka Nasi kliencistrzałka
Zgłaszanie usterek i awarii

Zgłaszanie usterek i awarii

Zgłaszanie usterek w systemie QRmaint jest znakomitym narzędziem dla działów obsługi technicznej w terenie. System umożliwia szybkie i efektywne zarządzanie naprawami oraz utrzymanie infrastuktury w pełnej sprawności. Wykorzystując funkcję pracownicy terenowi mają większe możliwości zgłaszania usterek oraz przeprowadzania inspekcji. System QRmaint może raportować usterki i awarie dla maszyn, urządzeń i instalacji technicznych.

Zarządzanie zadaniami

Z poziomu tej funkcji można skutecznie delegować zadania technikom utrzymania ruchu w terenie. Pracownicy moga monitorować postęp prac, mogą dokładnie kontrolować czas pracy i dostęp do zasobów magazynów części zamiennych.

 • Inspekcje urządzeń i instalacji technicznych
 • Planowanie zadań prewencyjnych w odległych lokalizacjach
 • Kontrolowanie statusu zadań
 • Ustalanie priorytetów zadań
 • Organizowanie działań grupowych
Zarządzanie zadaniami
Lokalizacja GPS

Lokalizacja GPS

Dokładna lokalizacja miejsc podlegających kontroli, serwisowi i konserwacji ma kluczowe znaczenie dla szybkiej realizacji zadań. Funkcja lokalizacji GPS zwiększa możliwości techników terenowych w wielu aspektach utrzymania ruchu.

 • Dokładne monitorowanie urządzeń i środków trwałych
 • Możliwości wyznaczania stref dla obszarów lub zasobów
 • Zdalne monitorowanie aktywnych zadań
 • Zachowanie zgodność z normami i raportowanie
 • Optymalizacja zasobów personelu, części i narzędzi
 • Szybka reakcja w sytuacjach awaryjnych

Lista zadań

Wykorzystując możliwości list zadań, można zarządzać inspekcjami i pracami serwisowymi, wraz z podglądem do szczegółowych danych technicznych części zamiennych i komponentów.

Pracownicy obsługi technicznej mogą swobodnie kontrolować przebieg prac według list kontrolnych. Są w stanie identyfikować urzdzęnia na podstawie zdjęć oraz wykonywać zadania według zalecanego harmonogramu. Mogą przeglądać cały cykl konserwacji i naprawy.

checklist
zadania prewencyjne

Zadania prewencyjne: planowanie i monitorowanie

Przy użyciu modułu dla zadań prewencyjnych do obsługi technicznej w terenie można swobodnie planować pracę na miejscu i monitorować stan.

Technicy mogą lepiej przewidywać awarie przed ich wystąpieniem. Zadania prewencyjne wykonywane w ramach systemu obsługi technicznej w terenie umożliwiają:

 • Określenie rodzaju zadania
 • Ustalanie priorytetów zadań
 • Wybór specjalistów do zespołu
 • Ustalenie zasad dotyczących czasu pracy i/lub odczytów pomiarowych
 • Wybór lokalizacji i sprzętu
 • Określenie krytyczności problemu
 • Wybór odpowiedniego rodzaju sprzętu do prac inspekcji lub usunięcia awarii

Podgląd szczegółów urządzenia i infrastruktury

Dzięki tej funkcji w systemie konserwacji w terenie mamy zagwarantowany dostęp do danych technicznych i historii prac serwisowych maszyn i urządzeń infrastuktury.

W aplikacji możemy skorzystać z wielu opcji, aby uzyskać dostęp do niezndanych:

 • Podgląd szczegółów urządzenia i infrastruktury
 • Szybki dostęp do szczegółowych informacji na temat urządzeń i infrastruktury
 • Podgląd stanu technicznego poszczególnych elementów
 • Pomoc w diagnozowaniu problemów i planowaniu konserwacji
 • Ułatwienie w podejmowaniu decyzji dotyczących napraw i modernizacji
Podgląd szczegółów urządzenia i infrastruktury
Zarządzanie magazynem części zamiennych

Zarządzanie magazynem części zamiennych

Wysoka integracja aplikacji QRmaint z magazynem części zamiennych jest kluczowym elementem systemów zarządzania usługami w terenie. Przeglądając i wymieniając dane z magazynem, można przeprowadzać wiele transakcji bezpośrednio przez aplikację. QRmaint umożliwia:

 • Zarządzanie magazynem w czasie rzeczywistym
 • Automatyczne uzupełnianie zapasów
 • Optymalną alokację części
 • Usprawniony proces zaopatrzenia
 • Analizę danych historycznych
 • Transfery magazynowe z zewnętrznych oddziałów firmy

Dashboard TV

Dashboard TV w systemie QRmaint pozwala na wyświetlanie danych operacyjnych w czasie rzeczywistym. W ten sposób managerowie i kierwonicy są w stanie lepiej monitorować pracę techników w terenie.

Wykorzystując tę funkcję mają pełny dostęp do statystyk o awariach i usterakch infrastuktury w terenie.

 • KPI – kluczowych wskaźników wydajności
 • Częstotliwość i czas trwania napraw
 • Liczbę awarii
 • Harmonogram prac (czyszczenie, dezynfekcja itp.)
 • Przestoje linii produkcyjnych
Dashboard TV
raporty

Raporty

Przy użyciu funkcji raportowania w systemie do obsługi technicznej w terenie masz możliwość generowania raportów dostosowanych do potrzeb Twojej firmy. W ten sposób zyskujesz lepszą ocenę prowadzonych działań.

Raporty mogą obejmować:

 • Uproszczone podsumowanie działań związanych z konserwacją sprzętu
 • Aktualny stan konserwacji
 • Raport zadań dla poszczególnych urządzeń
 • Analiza dostępności sprzętu
 • Kwartalne raporty o stanie sprzętu
 • Raporty specjalne dla kierownictwa
 • Analiza zdarzeń w terenie
 • Raportowanie zadań o najwyższym priorytecie
tło

Wypróbuj QRmaint

Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.

rysunek izometryczny instalacji

System dla Usług Terenowych

Nasze oprogramowanie do obsługi i wsparcia technicznego wspomaga kontrolę i sprawną naprawę wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji w całej infrastrukturze firmy. QRmaint pomaga utrzymać w stanie operacyjnym wszystkie zasoby przemysłowe wymagające serwisu lub konserwacji.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z maszyn opartych na komponentach pneumatycznych lub hydraulicznych, czy też elektromechanicznych, twoje przedsiębiorstwo wykorzystuje rurociągi lub instalacje przemysłu energetycznego, takie jak elektrownie wiatrowe lub panele słoneczne. QRmaint pomaga w utrzymaniu lokalizacji w dobrej kondycji, nawet jeśli są one wyposażone w zaawansowaną mechatronikę i robotykę.

Nasza wiedza na temat procesów terenowych i utrzymania ruchu pomaga nam zrozumieć rzeczywiste problemy biznesowe. Aplikacja mobilna i desktopowa QRmaint łączy w sobie zalety lekkiej wersji systemu dedykowanej urządzeniom mobilnym, której funkcje pozwalają na pełną kontrolę całego obszaru obsługi procesów UR i zarządzania pracownikami.

Przetestuj za darmo

Zakres działalności

Wszechstronność aplikacji QRmaint pozwala na łatwą adaptacje systemu do wszystkich branży produkcyjnych, branży spożywczej, FMCG, logistyki, energetycznej, czy zarządzania nieruchomościami i telekomunikacyjną. Wspieramy przedsiębiorstwa, w których wymagane są zadania utrzymania ruchu i zapewnienia sprawności maszyn, urządzeń oraz właściwego funkcjonowania infrastuktury.

Pomagamy firmą w utrzymaniu ciagłości pracy. Do naszych klientów należą przedsiębiorstwa kluczowe dla gospodarki krajowej.

Przetestuj za darmo
Zakres działalności
Integracje systemu

Integracje systemu

System QRmaint dla zespołu techników usług terenowych posiada możliwość integracji z najpopularniejszymi systemami wspierającymi pracę na produkcji oraz w przedsiębiorstwie. Dzięki konektorom API, oraz dostępnym modyfikacją systemu QRmaint firmy nie muszą rezygnować ze swoich dotychczasowych systemów. Niezależnie od wymagań obecnych systemów na produkcji, QRmaint może działać jako samodzielna jednostka, zdolna do integracji z najpopularniejszymi systemami ERP, takimi jak SAP i Oracle.

System QRmaint może integrować się z maszynami produkcyjnymi i urządzeniami parku maszynowego, takimi jak sensory , czujniki podczerwieni itp. Może również uzupełniać systemy MES i SCADA, usprawniając pracę na linii produkcyjnej poprzez zapewnienie ciągłości operacyjnej.

Przetestuj za darmo

Korzyści z wdrożenia

System QRmaint zapewnia wiele wszechstronnych korzyści w zakresie utrzymania ruchu, zarządzania eksploatacją sprzętu, co przyczynia się bezpośrednio do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oto niektóre z głównych korzyści wynikających z wdrożenia systemu QRmaint:

 • Automatyzacja pracy
 • Zwiększona produktywność
 • Wysokiej jakości planowanie i tworzenie harmonogramów
 • Redukcja kosztów przedsiębiorstwa
 • Większa kontrola dzięki monitorowaniu postępu zadań i czasu pracy
 • Szybsza reakcja na zdarzenia
 • Optymalizacja zasobów (części zamienne itp.)
 • Możliwości integracji systemu
Przetestuj za darmo
Korzyści z wdrożenia
tło

Wypróbuj QRmaint

Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.

Poznaj opinie naszych klientów!

QRmaint doskonale sprawdza się w rożnych branżach takich jak zakłady produkcyjne, utrzymanie techniczne nieruchomości, sieci sklepów, uczelnie, serwisy. Przeczytaj co sądzą o nas przedstawiciele rożnych branż.

>

Jeżeli ktoś nie znajdował części na magazynie, to kupowaliśmy nowe. Generowaliśmy wtedy niepotrzebne koszty. Druga rzecz, jeżeli chodzi o magazyn - w sytuacji, kiedy dysponujemy opisem części i mamy je skatalogowane w programie, to nie ma problemu, żeby kupić dokładnie takie same. Nie trzeba ich nigdzie szukać. Są zapisane w programie (red. QRmaint CMMS).

Tomasz Jaroszewski

Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu

>

Analizowaliśmy rynek. Chcieliśmy wybrać usługę, gdzie cena idzie w parze z jakością. Mieliśmy jedno założenie – program musimy zrozumieć w godzinę. Jeżeli go w tym czasie nie zrozumiemy, to nie jest on dla nas. QRmaint jest bardzo przejrzystym programem, zrobionym pod Utrzymanie Ruchu. Tutaj nie było problemu.

Jarosław Kurach

koordynator Utrzymania Ruchu

>

System Qrmaint jest programem, który bardzo dobrze uzupełnia wymogi stawiane dla Przemysłu 4.0

Tomasz Wachowski

Z-ca dyrektora technicznego

>

System Qrmaint wdrożony w naszej firmie znacząco usprawnił pracę naszego zespołu z działu Utrzymania ruchu, oraz poprawił znacząco reakcje zespołów na bieżące awarie produkcyjne.

Rafał Topolski

Inżynier optymalizacji procesów produkcyjnych

>

Zgłoszenie awarii poprzez skanowanie kodu QR umieszczonego na maszynie praktycznie wyeliminowało nieścisłości utrudniające ustalenie, którego urządzenia dotyczył problem. Zapisywanie wszystkich zgłoszeń w systemie daje świetny obraz, z którymi maszynami mamy największe problemy.

Krzysztof JANIK

Główny Automatyk / Automation Service Supervisor

>

Najważniejsze jest to, że moi pracownicy wiedzą, ile jest zadań do wykonania i jakie są priorytety. Technicy mają dostęp do zadań w czasie rzeczywistym. W zasadzie całkowicie wyeliminowaliśmy sytuacje, które występowały wcześniej: że pewne zadania zostają pominięte bądź zapomniane.

Arkadiusz Tetloch

Manager Sekcji Utrzymania Ruchu i Innowacji

>

Moją pracę w firmie można podzielić na dwa etapy:
1. Przed wdrożeniem QRmaint – mnóstwo zbędnych telefonów, ciągłe zdawanie relacji z postępów usuwania awarii, ogrom tematów, które umykały uwadze.
2. Po wdrożeniu QRmaint – możliwość skupienia uwagi na istotnych problemach, wszyscy zainteresowani są na bieżąco, 100% zgłoszonych spraw zostaje rozwiązanych.

Aleksander Penkowski

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

>

System QRmaint pozwolił nam na rezygnację z wypełniania ton papierowych dokumentów. Mamy teraz łatwy wgląd w historię awarii, napraw i serwisów, a czas reakcji na zgłoszoną usterkę uległ znacznemu skróceniu.

Anna Ciesielska

Process Engineer

>

QRmaint skonfigurowałem sam w jeden wieczór, a już w kolejnych dniach w systemie zaczęły się pojawiać zgłoszenia awarii przez techników i operatorów.

Tomasz Pruszyński

Dyrektor Produkcji

>

System QRmaint zastąpił setki maili, które bez względu na tematykę trafiały do wszystkich na liście, zamiast jedynie do właściwych osób. Wcześniej, gdy awaria była już naprawiona, to nikt o tym tak naprawdę nie wiedział. Dziś mamy wgląd w aktualny stan każdej awarii.

Mariusz Staniszewski

Kierownik Działu IT

>

System sprawdza się bezproblemowo. Wyraźnie skrócił się czas reakcji naszych zespołów. Jest to o wiele lepszy model komunikacji niż telefony i zapisywanie awarii na kartkach lub zapamiętywanie.

Maciej Hartfil

Kanclerz AWF w Warszawie

>

Od momentu wdrożenia QRmaint w naszej firmie program się rozwija – dostosowywane są funkcje pod specyfikę branży – np. harmonogram, którego nie było podczas wdrażania, a obecnie wygląda jak kalendarz w Google.

Jacek Turkowski

Koordynator ds. technicznego utrzymania nieruchomości

>

QRmaint dał się poznać jako firma rzetelna, elastyczna oraz reagująca na pomysły i uwagi użytkowników. System ułatwia nam pracę, a jego funkcjonalności dokonywania zgłoszeń z zadowoleniem zostały przyjęte przez naszych klientów.

Sławomir Pinkowski

Prezes Zarządu

>

System QRmaint przyczynił się do wzrostu konkurencyjności naszych usług na rynku technicznej obsługi nieruchomości. Oprócz standardowych usług serwisowych dostarczamy naszym klientom narzędzie do szybkiego zgłaszania awarii oraz raportowania prac wykonywanych na nieruchomości.

Mateusz Czerwiński

>

Wdrożenie aplikacji QRmaint okazało się receptą na największe wyzwanie, jakim była bieżąca naprawa szkód. Kolejnym krokiem wdrożenia będzie wykorzystanie jej do wsparcia pracy managerów zarządzających np. sprzątaniem mieszkań.

Paweł Migacz

Dyrektor zarządzający firmy

>

System ogólnie bardzo dobrze się przyjął, nie było problemów podczas wdrażania a u audytorów zdobył duże uznanie. Wspominając o funkcjach to w naszym przypadku szczególnie pomocna okazała się możliwość podglądu parku maszyn na planach interaktywnych no i całokształt prezentacji najważniejszych informacji z URu.

Marcel Menne

Head of maintenance

tło

Wypróbuj QRmaint

Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.