Jak skutecznie zbierać dane w zakładach przemysłowych?

Zakład przemysłowy może dostarczać dużą ilość danych, z których można wyciągnąć istotne wnioski. Informacje takie jak: koszty wyprodukowania części, czas potrzebny na wykonanie gotowego produktu, ilość wytworzonych sztuk, procent wadliwych detali, umożliwiają szersze spojrzenie na procesy odbywające się w firmie. Taka wiedza wpływa na szybkość podejmowanych decyzji, umożliwiając powiązanie ich z kosztami czy wydajnością.

Zbieranie danych za pomocą systemu CMMS

Systemy CMMS (ang. Computerized Maintenance Management System) to oprogramowanie umożliwiające zarządzanie UR w zakładach produkcyjnych. Jednym z takich systemów jest QRmaint. System CMMS gromadzi dane dotyczące przeglądów, awarii, stanów magazynowych, części zamiennych oraz umożliwia organizację pracy zespołu Utrzymania Ruchu. Wszystkie informacje dotyczące parku maszyn (awarie, przeglądy, dokumentacja DTR) są zapisywane w jednym miejscu w internetowej „chmurze”, co daje dostęp do danych z dowolnego miejsca.

Wykorzystaj potencjał systemu CMMS u siebie w zakładzie
Kliknij poniżej, aby za darmo przetestować system CMMS
Przetestuj CMMS za darmo

Jakie dane zbierać z Utrzymania Ruchu?

1. Zgłoszenia awarii i usterek

Z pomocą QRmaint możesz umożliwić produkcji prosty sposób na zgłaszanie awarii i usterek z wykorzystaniem kodów QR, które zostają umieszczone na maszynie. Wskazani technicy UR dostają powiadomienie o awarii w czasie rzeczywistym na swój telefon. Dzięki czemu czas reakcji na awarię jest znacznie krótszy i jednocześnie informacja jest przekazywana do większej liczby osób. Taki proces ułatwia sposób dodawania awarii i usterek, a następnie koordynuje ich realizację. Poprawia komunikację między produkcją, a UR.

2. Zlecenia zadań

Jednymi z podstawowych danych dostarczanymi przez UR są listy kontrolne realizowane podczas przeglądów. System CMMS odnotowuje zużyte części, koszty oraz czas realizacji zadania. Kierownik UR może jednym kliknięciem przypisać odpowiedniego technika do realizacji zlecenia. Natomiast technik w czasie rzeczywistym dostanie powiadomienie PUSH w aplikacji mobilnej, że został przypisany do danego zlecenia. Powiadomienia PUSH na smartfon zapewniają służbą UR natychmiastową informację o awarii lub usterce, dzięki czemu szybko mogą przystąpić do jej usunięcia.

3. Stan magazynu

W QRmaint technicy mają możliwość raportowania pobranych części już na etapie realizacji zlecenia, więc w jego historii zostaje odnotowane jaka część została pobrana, przez kogo oraz w jakiej ilości sztuk. Pozwala to monitorować stany magazynowe części oraz otrzymywać powiadomienia o ich braku lub niskim stanie. Wtedy stany magazynowe zostają automatycznie zmniejszone. W celu usprawnienia samego pobierania części można wykorzystać kody QR lub kody kreskowe powiązane z częściami.

4. Planowanie przeglądów (PM)

Z systemem CMMS już nigdy nie zapomnisz o przeglądzie, inspekcji lub innej ważnej prewencji. QRmaint powiadomi technika, klienta lub serwis zewnętrzny o zbliżającym się terminie zadania. W ten intuicyjny sposób zaplanujesz plany prewencyjne, a program sam będzie generował cykliczne zlecenie np. coroczny przegląd UDT danej maszyny. Jako monitoring może posłużyć przejrzysty harmonogram.

Jakie dane zbierać z produkcji?

1. Zlecenie pracy

W przeważającej liczbie przypadków źródłem danych z produkcji staje się raport pracy operatora. Wobec tego niezwykle ważne jest zadbanie o to, by produkcyjne zlecenie w firmie było w pełni zrozumiałe i zaopatrzone jedynie w kluczowe informacje. Jeśli operatorowi zostaną przekazane czytelne wytyczne pod kątem jego obowiązków, to ułatwi mu to sporządzanie raportów o efektach pracy.

2. Karta pracy

Karty pracy to dokumenty, które zawierają dane wydajnościowe, ilościowe, a także jakościowe związane z pracą operatora. Dane występują na produkcyjnym zleceniu, wobec tego formularz staje się przez to również kartą pracy. W takim przypadku niezwykle ważne jest odpowiednie zaprojektowanie formularza zlecenia.

Jakie dane umieścić na formularzu?

 • Zamówienie na produkcji
 • Produkcja na magazyn
 • Czas wykonywania operacji
 • Informacje dla Utrzymanie Ruchu

Rzetelne reagowanie na wszelkie zgłoszenia pozwoli pozyskać informacje dotyczące: ilości awarii w tygodniu/miesiącu/roku, czas trwania awarii i napraw, a także czasy między występującymi awariami. Te dane są kluczowe do wprowadzenia podstawowych wskaźników: TPM, MTBF, MTTR, MTTF.

3. W jaki sposób optymalizować gromadzenie danych?

Niestety jeszcze musi minąć dużo czasu zanim będzie można całkowicie wykluczyć udział operatorów w rejestrowaniu danych z produkcji. Jednak istnieją procesy ułatwiające i przyspieszające wykonywanie zadań powiązanych z raportowaniem pracy.

 • Czytniki RFID i kody kreskowe
 • Połączenie maszyn z systemem zarządzania

4. Częstotliwość gromadzenia danych

Jak często należy zbierać dane? Należy odnieść się do charakteru danego zakładu. Im firma jest bardziej rozwinięta, tym więcej danych będzie wymagać. Dobrym przykładem może być tutaj branża automotive, gdzie dane zbierane są ze znaczną częstotliwością. Co więcej, dochodzi do tego po każdej przeprowadzonej operacji. Jest to ważne pod kątem zarządzania, a jednocześnie stanowi wymóg panujących tam norm.

5. Z jaką częstotliwością przeprowadzać analizę danych?

Jeśli zakład produkcyjny potrzebuje mieć częstą możliwość poprawy, to powinien przeprowadzać analizę danych niezwykle regularnie. Oczywiście odnajdując w tym wszystkim odpowiedni balans, gdyż sama analiza ukaże jedynie obraz rzeczywistości, ale nie doprowadzi do wyciągnięcia odpowiednich wniosków.

6. Zalety gromadzenia danych z produkcji:

 • Odpowiednie rozliczenie efektów pracy
 • Doskonalenie motywacji pracowników i organizacji ich pracy
 • Zwiększenie oszczędności i poprawienie wyników finansowych
 • Jak największe wykorzystanie zgromadzonych mocy produkcyjnych
 • Ograniczenie ryzyka podjęcia nieodpowiednich decyzji
 • Unikanie złej reputacji i kosztownych reklamacji
 • Odnalezienie nowych źródeł potencjalnej konkurencyjnej przewagi
 • Optymalizacja planowanej produkcji

Podsumowanie

Jeżeli chciałbyś skutecznie zbierać dane w zakładach przemysłowych, powinieneś pomyśleć o wdrożeniu systemu CMMS. Z systemem QRmaint przygotujesz odpowiednie raporty i zmniejszysz podstawowe wskaźniki ważne dla każdego zakładu produkcyjnego. Zadzwoń pod numer: +48 12 400 41 70 i umów się na darmową prezentację.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.