Dlaczego warto mierzyć czas realizacji zadań?

Poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz całego systemu TPM (ang. Total Productive Maintenance) to żmudny i złożony proces, w którym liczy się każdy szczegół. Jednym…

Czytaj dalej

Czym jest wskaźnik MTTR ?

Mierzenie efektywności procesów produkcyjnych oraz całego systemu TPM (ang. Total Productive Maintenance) jest możliwe wyłącznie na podstawie odpowiednio dobranych markerów efektywności. Są nimi kluczowe…

Czytaj dalej

Utrzymanie ruchu w pigułce

Utrzymanie ruchu (ang. maintenance) to zbiór procesów i działań, które mają na celu zapewnienie dostępności i możliwości prawidłowej eksploatacji infrastruktury technicznej zakładu – m.in.…

Czytaj dalej

Poznaj naszych klientów i branże które obsługuje QRmaint

System QRmaint jest dość uniwersalnym system, który umożliwia przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oraz planowania prac związanych z bieżącą obsługą czy też konserwacją urządzeń czy…

Czytaj dalej

Jak skutecznie przyjmować zgłoszenia awarii w branży nieruchomości

Awarie to wręcz codzienność w pracy administratora nieruchomości czy też firmy świadczącej usługi technicznego utrzymania nieruchomości. Jak uprościć zgłaszanie awarii? W QRmaint mamy na…

Czytaj dalej

W jaki sposób zarządzanie magazynem części wspiera predykcyjne…

Sprawne zarządzanie magazynem części to jeden z kluczowych problemów procesu produkcyjnego i utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie. Niemniej, dzięki odpowiednio dobranym i wdrożonym metodom zarządzania,…

Czytaj dalej