Kim jest mistrz Utrzymania Ruchu?

Mistrz UR jest nadzorczym pracownikiem w zakładzie produkcyjnym. Odpowiada za utrzymanie ciągłości produkcji i odpowiednie funkcjonowanie technicznej infrastruktury parku maszynowego. Mistrz Utrzymania Ruchu deleguje…

Czytaj dalej

Jak skutecznie zbierać dane w zakładach przemysłowych?

Zakład przemysłowy może dostarczać dużą ilość danych, z których można wyciągnąć istotne wnioski. Informacje takie jak: koszty wyprodukowania części, czas potrzebny na wykonanie gotowego…

Czytaj dalej

Pomysły na oszczędności w zakładach przemysłowych

Ostatnio na naszym blogu pisaliśmy o tym, jak zminimalizować wzrost kosztów energii w zakładach przemysłowych. Na grupie Utrzymanie Ruchu na Facebooku pojawił się szerszy…

Czytaj dalej

Japońska strategia zarządzania Hoshin Kanri

1. Czym jest Hoshin Kanri? To metodologia ulepszania firmy za pomocą odpowiedniego przekazywania wizji i zadań na każdym szczeblu organizacji – zaczynając od zarządu,…

Czytaj dalej

Kim jest technik Utrzymania Ruchu?

Technik UR jest jednym z pracowników działu Utrzymania Ruchu. Odpowiada za sprawne funkcjonowanie technicznej infrastruktury zakładu produkcyjnego. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego stanu…

Czytaj dalej

Jak zminimalizować wzrost kosztów energii w zakładach przemysłowych?

Rok 2022 przyniósł znaczne podwyżki zarówno gazu i elektryczności, które odczuwają przedsiębiorstwa. Wobec tego konieczne stało się poszukiwanie przez firmy sposobów na obniżenie ponoszonych…

Czytaj dalej