Czym jest preskryptywne utrzymanie ruchu?

Preskryptywne utrzymanie ruchu to wykorzystanie sztucznej inteligencji, która wykracza poza utrzymanie predykcyjne. Wykorzystując analizę danych historycznych i bieżących, pozwala przewidzieć, kiedy maszyna lub urządzenie…

Czytaj dalej

Czym jest Dokumentacja Techniczno-Ruchowa?

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (w skrócie DTR) to wymóg prawny związany z maszynami i urządzeniami przemysłowymi. Dokumentacja stanowi podstawę do oceny bezpieczeństwa maszyn w trakcie ich…

Czytaj dalej

Czym jest Dobra Praktyka Produkcyjna?

Dobra Praktyka Produkcyjna (DPP), czasem nazywana Dobrą Praktyką Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice – GMP) to zbiór zasad i procedur, które mają na celu…

Czytaj dalej

Nowości i zmiany w QRmaint – marzec/czerwiec 2023

Stale pracujemy nad rozwojem aplikacji QRmaint, aby spełnić wymagania naszych klientów. Poniżej opisaliśmy niektóre nowe funkcjonalności i zmiany, które opublikowaliśmy od marca do czerwca…

Czytaj dalej

Wizualizacja stanu parku maszynowego

Zarządzanie stanem parku maszynowego staje się dzisiaj coraz bardziej wymagające, zwłaszcza w przypadku dużych zakładów produkcyjnych. Złożone procesy technologiczne wymuszają korzystanie z zaawansowanego oprogramowania,…

Czytaj dalej

Najlepszy system CMMS na rynku

QRmaint to najlepszy system CMMS według Tech Times. Branżowy portal zajmujący się technologią opublikował ranking „Top 5 najlepszych programów CMMS w 2023 roku”. Oprogramowanie…

Czytaj dalej