Czym jest strategia eksploatacji maszyn?

Zakłady produkcyjne powinny zdawać sobie sprawę z tego, że stosowanie Prewencyjnego Utrzymania Ruchu nie jest w stanie zapobiec występowaniu awarii w takim samym stopniu do każdej maszyny. To powodowałoby w przyszłości równie poważne problemy, co korzystanie z Reakcyjnego Utrzymania Ruchu. Do uzyskania widocznych korzyści potrzeba wprowadzenia prawidłowej prewencji, co pozwoli obniżyć koszty produkcji.

Wobec tego niezbędne jest w takim przypadku umiejętne dobranie strategii eksploatacji maszyn. W tym celu należy odpowiednio zakwalifikować każdy element parku maszynowego (instalację, maszynę, urządzenie) do jednej z trzech grup krytyczności. Po wykonaniu tego zadania obiera się jedną z kilku strategii postępowania.

1. Dobranie odpowiedniej strategii eksploatacji maszyn

Strategia eksploatacji maszyn to zaplanowany proces obsługi i odpowiednie zasady postępowania w stosunku do poszczególnych elementów wyposażenia zakładu. Wobec czego maszyny można podzielić na trzy kategorie krytyczności:

a) Grupa A – wysoką krytyczność
b) Gruba B – średnią krytyczność
c) Grupa C – niską krytyczność

Wykorzystaj potencjał systemu CMMS u siebie w zakładzie
Kliknij poniżej, aby za darmo przetestować system CMMS
Przetestuj CMMS za darmo

2. Rodzaje strategii eksploatacji maszyn:

a) Strategia eksploatacji na podstawie stanu technicznego

używana w kontekście do maszyn z kategorii wysokiej krytyczności (Grupa A). Pozwala ona na ciągłą obserwację stanu maszyn dzięki skorzystaniu ze skutecznych metod diagnostycznych. Pozwala to bieżąco podejmować decyzje dotyczące wyznaczania terminów przeglądów, obsługi technicznej, a także napraw pod kątem obecnego stanu technicznego. Do wdrożenia tej strategii niezbędne jest posiadanie przeszkolonego personelu i systemu CMMS.

Strategia polega na przetwarzaniu danych o parku maszynowym. Sporządzaniu raportów i podejmuje decyzji przez kierownictwo, opierając je na danych. Zaletą stosowania tej strategii jest zmniejszenie ryzyka powstania awarii. Czynności dokonywane w jej ramach należy opierać na ustaleniu optymalnych okresów przeprowadzania technicznej obsługi. Strategii eksploatacji na podstawie stanu technicznego używa się podczas stosowania Predykcyjnego Utrzymania Ruchu.

b) Strategia pracy do uszkodzenia

umożliwia wykonywanie działań naprawczych i konserwacyjnych w chwili zaistnienia awarii maszyny. Przedsiębiorstwa stosują taką strategię w kierunku maszyn odznaczających się niskim stopniem krytyczności (Grupa C). Występowanie awarii albo przestojów w tym przypadku nie ma dużego wpływa na płynność produkcyjnego procesu. Dodatkowo bardziej opłaca się te elementy poddawać naprawie niż konserwacji. Firmy funkcjonujące w ramach koncepcji Reakcyjnego Utrzymania Ruchu dla całości wyposażenia i maszyn, powszechnie stosują strategię pracy do uszkodzenia. Jeśli jednak zostanie ona wprowadzona bez wcześniejszej oceny i analizy, to może spowodować zwiększenie kosztów działalności.

Strategia pracy do uszkodzenia jest jednym z elementów Prewencyjnego Utrzymania Ruchu. Jednak decyzja o włączeniu takiej metody eksploatacji pod kątem odpowiednich elementów parku maszyn jest w pełni świadoma. Dzięki realizacji tej strategii można obniżyć koszty związane z UR w zakładzie produkcyjnym.

c) Strategia planowo-zapobiegawcza

zakłada harmonogram regularnych napraw, remontów, przeglądów oraz obsługi technicznej. Z odpowiednią częstotliwością należy sprawdzać stan maszyn i dzięki dokonanym przeglądom zostaje ustalony odpowiedni czas kolejnych napraw. Ta strategia powinna być stosowana pod kątem maszyn średniej i wysokiej krytyczności (Grupy B i C).

Historyczne dane i dokonywane na nich analizy pozwalają zaplanować przyszłe czynności. W porównaniu do strategii eksploatacji na podstawie stanu technicznego, działania planowo-zapobiegawcze są bardziej opłacalne z powodu mniejszych kosztów. Dodatkowo są wystarczające w większości awarii maszyn o średniej krytyczności. Pod kątem elementów zakładu o wysokiej krytyczności taki sposób eksploatacji jest naturalnym dopełnieniem Predykcyjnego Utrzymania Ruchu. Wiąże się to z nieuwzględnieniem zaplanowania stałych przeglądów, a jedynie z ich prognozowaniem, opierając się na danych z obserwacji stanu technicznego. Za odpowiednie i skuteczne realizowanie działań strategii planowo-zapobiegawczej odpowiadają moduły harmonogramowania prac, które są również niezbędnym elementem systemów CMMS dla UR..

Podsumowanie

Jeżeli chciałbyś wprowadzić w swojej firmie jedną z powyższych strategii eksploatacji maszyn, to zapoznaj się z systemem QRmaint. Oprogramowanie pomoże ci w pełni wykorzystać korzyści wynikające z wdrożenia powyższych procesów w zakładzie produkcyjnym. Zadzwoń pod +48 12 400 41 70.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
    członek zespołu

    Sales Manager

    tło

    Wypróbuj QRmaint

    Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.