MES – system do optymalizacji procesu produkcji

Ze względu na tempo, w jakim pojawiają się nowe technologie, procesy biznesowe w firmach z branży produkcyjnej ulegają nagłym i szybkim zmianom. Zwiększa się nie tylko potrzeba produkowania zróżnicowanych towarów, ale również zmieniają się decyzje, które dotyczą planu produkcji. W tej sytuacji to właśnie na producentach spoczywa duża odpowiedzialność. Bez względu na zmieniające się środowisko operacyjne, muszą oni podejmować racjonalne decyzje. Na rynku istnieje dzisiaj wiele rozwiązań wspierających procesy produkcyjne. Jednym z nich jest system MES, czyli system kontroli realizacji produkcji. Sprawdź, czym dokładnie jest to rozwiązanie oraz jakich korzyści mogą spodziewać się przedsiębiorcy z jego wdrożenia.

Charakterystyka oprogramowania MES

System MES to oprogramowanie mające na celu przekazywanie dokładnych informacji dla pracowników/operatorów, które związane są z procesami produkcyjnymi. Wykorzystanie tych danych ma wpłynąć na lepszą optymalizację i kontrolę procesów obejmujących zarówno etap zamówienia, jak i działanie związane z dostarczeniem gotowych towarów do klientów. Należy przy tym dodać, że system MES to jedno z takich rozwiązań informatycznych, które pozwala w skuteczny sposób zredukować ilość błędów oraz zwiększyć efektywność procesów biznesowych. Osoby, które odpowiedzialne są za produkcję, zostają poinformowani o jej faktycznym stanie w czasie rzeczywistym, co przyczynia się do lepszego wykorzystania zasobów.

Jakie funkcjonalności oferuje oprogramowanie MES?

Według Międzynarodowej Organizacji Standaryzującej MESA International istnieje kilka funkcjonalności systemu MES. Składa się na nie 11 obszarów, które obejmują:

 • zarządzanie ruchem (Maintenance Management);
 • zarządzanie procesem produkcji (Process Management);
 • analizę wydajności (Performance Analysis);
 • zarządzanie i kontrolowanie obiegu dokumentów (Document Control);
 • śledzenie produkcji i jej genealogia (Production Tracking and Genealogy);
 • planowanie produkcji (Operations Scheduling);
 • zarządzanie jakością (Quality Management);
 • gromadzenie i pozyskiwanie danych (Data Collection and Acquisition);
 • alokację i stan zasobów (Resource Allocation and Status);
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (Labor Management);
 • rozdział działań produkcyjnych (Dispatching Production Units).

5 głównych czynników, dzięki którym warto wdrożyć system MES

Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na wdrożenie systemu MES w swojej firmie, będzie mógł liczyć z tego względu na wiele korzyści. Istnieje 5 takich głównych czynników, dzięki którym można osiągnąć wymierne korzyści. Należy do nich zaliczyć:

 • dokładne i szczegółowe informacje na temat realizacji zamówień – w tym przypadku rejestrowany jest każdy zaczęty proces produkcji. System MES określa datę rozpoczęcia działań produkcyjnych i wyznacza dzień, w którym ma zostać zakończona planowana produkcja.
 • monitorowanie produkcji od początku do samego końca – to działanie umożliwia podgląd każdego z etapów produkcji. Dzięki temu czynnikowi w razie podbramkowych sytuacji można podjąć się szybkiej, a wręcz natychmiastowej reakcji w celu rozwiązania powstałego problemu.
 • wzrost wydajności maszyn i urządzeń znajdujących się w zakładzie, który związany jest z właściwym dodaniem do nich czujników diagnostycznych.
 • lepsze wykorzystanie zasobów dzięki przeprowadzonej analizie danych.
 • zredukowanie liczby błędów.
tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.