Jak znacznie wpłynąć na eliminację strat w firmie?

Innowacyjne działanie na podstawie Total ProductiveMaintance (TPM) coraz bardziej zwiększa swoja popularność. Nic dziwnego. Focused Improvement to zaangażowanie pracowników w znalezienie rozwiązania minimalizacji skutków ubocznych błędnego użytkowania maszyn. Działania mające na celu zminimalizowanie strat, które zostały oparte na pomysłowości pracowników, zdają egzamin i znacznie zwiększają nie tylko szansę na zmniejszenie strat, ale też starają się dążyć do całkowitego ich wyzerowania. Oznacza to, że prężnie działając na podstawie systemu TPM, mamy szansę na brak usterek, brak wad produktów i co najważniejsze, brak wypadków podczas wykonywania swoich obowiązków.

Od czego należy rozpocząć właściwe uporządkowanie obowiązków w pracy?

Przede wszystkim bardzo ważna jest standaryzacja organizacji pracy, jednakże nie da się jej wdrożyć z miejsca. Należy więc rozpocząć od wprowadzenia pięciu zasad, które pozwolą na zwiększenie świadomości pracowników i uwidocznią im, jak ważne jest ich przestrzegania i wspólna, zbiorowa praca, która znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie każdemu, kto znajduje swoje miejsce w szeregach przedsiębiorstwa. Te zasady to tak zwane 5S i dotyczą czystości, porządkowania miejsca pracy i zachowanie w nim ładu w odpowiedni sposób. Kolejnym krokiem jest zwiększenie wiedzy, czyli też i świadomości o pierwszym filarze TPM, opartym na skoncentrowanej eliminacji strat. Jeżeli wszystkie pięć zasad zostanie wprowadzone we właściwy sposób, a pracownicy zaczną je traktować jako podstawę organizacji w pracy, można przejść do działania Focused Improvement, które pozwoli na szybkie wyłapanie usterek w sprzęcie i wdrożenie pomysłów, w jaki sposób można się ich pozbyć.

Co generuje największe straty w przedsiębiorstwie?

Przede wszystkim należy zacząć od kategoryzacji strat, które są dla firmy najbardziej destrukcyjne. To z nich wynika najwięcej opóźnień, ubytków budżetowych i sytuacji, które generują stres i niepotrzebną kumulację negatywnych emocji.

Pierwszym takim obszarem są awarie maszyn, które pojawiają się nagle i bez ostrzeżenia. Utrata czasu jest w tym wypadku bardzo dotkliwa. Drugi duży obszar strat są wszelkiego rodzaju regulacje maszyn. Trzecim obszarem są przestoje w pracy maszyn spowodowane przeoczeniem podstawowych czynności, które trzeba przy nich wykonywać, aby działały bez zarzutu. Kolejny obszar to zbyt wyeksploatowany sprzęt, aby ustawić go na optymalną szybkość pracy. W wyniku takiej sytuacji następuje znaczne spowolnienie czasu produkcji, co przekłada się na zmniejszenie zysków i jednoczesne zwiększenie strat.

Piątym obszarem godnym uwagi są wady jakościowe produktów. Wszelkie wady produktów lub sprzętów generują potrzebę ich wyrzucenia, lub naprawy, co jest rzecz jasna stratą. Ostatnim już obszarem jest źle zaplanowane rozpoczęcie produkcji. Jeśli bowiem praca działu rozpoczyna się o konkretnej porze, to od tej pory powinny działać już wszystkie potrzebne maszyny, a pracownicy winni stać na swoich stanowiskach. W innym przypadku znów powstają straty.

Na czym polega proces skoncentrowanej eliminacji strat?

Działanie o nazwie Focused Improvement to sposób na usuwanie strat spowodowanych użytkowaniem maszyn, poprzez kreatywną dyskusję wybranych pracowników firmy. Idea tego sposobu jest dosyć prosta. Najlepiej jest w miejscu wspólnym pracowników powiesić tablicę, na której wybrana osoba będzie zapisywać najważniejsze etapy procesu rozwiązywania danego problemu. Każdy z etapów opiera się na rozmowie i pomysłach pracowników, którzy na co dzień borykają się z danym problemem, dlatego też Focused Improvement jest tak skuteczne.

Pierwszym takim etapem jest nazwanie problemu z pełną jego definicją. Druga część to przeanalizowanie strat, jakie dany problem generuje. Trzecia część to wspólne wymyślenie konkretnych rozwiązań, czwarty etap to zaplanowanie konkretnego działania, a piąty to samo działanie. Jak najbardziej pożądane są plany i zdjęcia przed i po wykonaniu całej operacji. To, co w tym wszystkim jest najważniejsze, to realne, rzeczywiste zaangażowanie wszystkich członków zespołu. Tylko dzięki takiemu elementowi można mieć pewność, że program FocusedImprovement z pewnością zadziała.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
    Sales Manager

    tło

    Wypróbuj QRmaint

    Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.